Annons

CAE: Toppnyheten Model Manager i nya COMSOL Multiphysics 6.0: ”Rena demokratirevolutionen”

Men vi börjar med Model Manager, som är helt integrerad i COMSOL Multiphysics användargränssnitt och designad för simuleringsdatahantering, versionskontroll, spårning av ändringar och avancerade sökfunktioner inom modeller, CAD-data och andra externa filer. Detta ger en strukturerad arbetsyta där kollegor och team kan samarbeta inom sina organisationer och även med externa parter, vilket sätter fokus på effektiv produktdesign och innovation.
Effektiv datalagring som endast behåller ändringar gjorda av tidigare versioner och enkel hantering av grenar och versionsutkast för parallell modellutveckling, bidrar också till en organisations effektiva arbetsflöde för modellering och simulering.

COMSOL Model Manager tillhandahåller versionskontroll och gemensam lagring för effektivt samarbete i simuleringsprojekt.

För att möjliggöra fullt samarbete mellan företag, tillåter COMSOLs flytande nätverkslicens användare varifrån som helst inom och utanför licensinnehavarens organisation att få tillgång till en centraliserad Model Manager-installation. Detta innefattar även samarbete över geografiska och territoriella gränser. Dessutom ingår en lokal Model Manager-installation med alla licenser – även de som inte är flytande nätverksbaserade – för att tillhandahålla en plattform för att bygga en enskild användares fillagringsstruktur, samtidigt som man uppdaterar versioner och spårar ändringar av modellprojekten.

Verktyg för vässade känslighets- och tillförlitlighetsanalyser
En annan tung nyhet är soim sagt ”Uncertainty Quantification Module”, vilket är en ny tilläggsprodukt i 6.0-versionen. Den använder probabilistiska designmetoder för att kvantifiera osäkerhet i analyser med förutbestämda säkerhetsmarginaler.
Version 6.0 ger stora förbättringar med en faktor 10 i prestandaförbättringar inom områden som värmestrålning och strukturmekaniska modeller med ickelinjära material. COMSOL menar vidare generellt att versionen, ”ökar produktiviteten för ingenjörer, deras team och företag inom områdena produktdesign, processutveckling och tillverkning.”
Medan Model Manager stärker COMSOLs avtryck inom ingenjörsdesign och utveckling, gör Uncertainty Quantification Module det möjligt att producera mer kompletta, exakta och användbara multifysikmodeller. Baserat på de probabilistiska designmetoderna kan användare, med tillförlitlighetsanalys, se hur tillverkningstoleranser påverkar slutproduktens avsedda prestanda, för att förhindra över- och underdesign. Screening och känslighetsanalyser visar vilka parametrar som är viktigare än andra, vilket kan användas för att effektivt testa till exempel giltigheten av grundläggande modellantaganden, och osäkerhetsutbredning används för att tilldela sannolikhetsfördelningar till resultaten av intresse.

Uncertainty Quantification Module visar hur variation av indataparametrar påverkar simuleringsresultaten.
Jacob Yström, teknisk chef för numerisk analys på COMSOL.

– En styrka med Uncertainty Quantification Module är att den kan användas på alla fysiska simuleringar i Multiphysics-mjukvaran, säger Jacob Yström, teknisk chef för numerisk analys på COMSOL. Du är inte begränsad till ett visst ingenjörsområde, såsom hållfasthet, utan kan utföra samma typer av osäkerhetsanalyser på applikationer baserade på akustik, strömningsmekanik (CFD), elektromagnetik och så vidare, och även när dessa fenomen är kopplade. Detta gör denna produkt bred och mycket kraftfull.

Förbättrad prestanda och utökade modelleringsmöjligheterna
En av de saker man allmänt förväntar sig av en ny programversion är förstås vässad prestanda. COMSOL Multiphysics version 6.0 innehåller också detta plus viktiga uppdateringar av mjukvaruplattformen och tilläggsprodukter. Detta inkluderar prestandaförbättringar inom snabbhet och minnesförbrukning med en faktor 10 för vissa tekniska applikationer.
Andra förbättringar innefattar effektivare elektromagnetisk simulering av PCB-designer – nog så viktigt i en värld där elektronik intar en alltmer dominerande position som domän i produktutvecklingsarbetet.
Annat handlar om och en ny värld för akustikmodellering: flödesinducerat ljud. Detaljer om nya funktioner och förbättringar i hela produktsviten finns i COMSOL Multiphysics version 6.0, Release Highlights.

COMSOL version 6.0 ger prestandaförbättringar och förenklar simulering av många viktiga applikationer, såsom design av tryckta kretskort (PCB).
Tillgänglighet Mjukvaruprodukterna COMSOL Multiphysics, COMSOL Server, och COMSOL Compiler finns för följande operativsystem: Windows, Linux och macOS, inklusive macOS M1-processorn.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title