Annons

Callidusköpet i hamn – SAP stärker upp på CRM-sidan

I januari annonserade ERP-ledaren SAP att man skulle köpa det amerikanska mjukvarubolaget Callidus. Idag berättar SAP att denna affär på 2,4 miljarder kronor är i hamn.
Callidus har lösningar för bl a CPQ-området (Configure, Price, Quote, alltså program för konfiguration, prisberäkning och offertskapande) och utvecklar även finansapplikationer. 
Callidus lösningar marknadsförs under varumärket CallidusCloud och SAP menar att man med förvärvet vässar sig på CRM-sidan genom att nu kunna, ”ge sina kunder en differentierad, molnbaserad kundvårdslösning.

CRM-området är en attraktiv marknad för alla spelare inom affärs-IT-sfären.
Årligen värderas de totala globala företagsinvesteringarna på denna marknad till 46 miljarder dollar, drygt 380 miljarder kronor.

Speglar CRMs attraktionskraft. Mycket att slåss om alltså och den här typen av konsoliderande företagsuppköp är en reflex av CRM-områdets attraktionskraft. Man stärker de egna positionerna på marknaden genom att köpa in dels teknik som är spetsigare än den man själv har och del, som en effekt av detta, bygger man också på sina kundstockar.

Vi har sett denna typ av konsolideringar även på den svenska och den nordiska marknaden. Under fjolåret och vintern har exempelvis svenska Lime (f d Lundalogik) köpt upp flera företag för att stärka positionen i marknadsslaget om de nära 2 miljarder kronor som CRM-marknaden beräknas vara värd bara i Sverige.

Ledarskap också på front-office. Genom Callidusköpet hävdar också SAP-chefen, Bill McDermott, att man tar ett steg mot att, ”uppfylla ambitionen att bli marknadsledande inom front office-programvara”, alltså sånt som används i försäljning och marknadsföring. SAPs styrka på ”backofficelösningar” – som används av företag för att upprätthålla kontroll över exempelvis sina multinationella verksamheter – finns ju redan där.
McDermott beskriver vidare Callidusköpet som en, ”stoppa-in-mer-kapabiliteter-affär”.
– Den kommer inte att innebära att intäkterna kommer att röra sig mer än marginellt uppåt, men vi värderar företagets marknadsledande position och dess innovativa förmåga högt. Det kommer att bli betydelsefullt på sikt.
Callidus är en etablerad molnaktör och SAP räknas iskallt med att bolaget kommer att hjälpa SAP att uppnå ett av 2020-målen; att ha en förutsägbarhet på 70 till 75 procent av totalintäkterna.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title