Annons

CAM – ETUX 2019: Hexagon, Edgecam och vägen framåt mot SMARTARE TILLVERKNING

Hexagon driver på hårt i utvecklingsarbetet för att matcha det som händer inom skärande bearbetning, en bransch där det är naturligt och vanligt att också maskinerna utvecklas för att kunna bearbeta på bästa möjliga sätt.
– Samtidigt sker en omfattande utveckling av verktyg och framförallt bearbetningsmetoder som ställer nya krav på system som Edgecam. De nya och moderna metoderna är ofta så komplicerade att programmera, att manuell programmering inte är ett alternativ, säger chefen för arrangerande Edge Technology, Anders Brunström.

Nya svarvningscykler
Mycket att förklara sålunda under de två dagar som stod till buds under ETUX. Inte minst kring utvecklingen av ”den intelligenta fabriken”. I detta kopplade Brunström och hans medarbetare dock elegant ihop nyheter inom de områden där Edgecam är ett stöd och viktig komponent i dessa smarta fabriker.
– Precis, kommenterade Edge Technology-basen, lösningen har viktiga roller här i kraft av att kärnan i Edgecam är att ge effektiva program till i första hand svarvar, fräsar och flerfunktionsmaskiner.

Allmänt hade man satsat på att fokusera på ett urval som ger många användare nya möjligheter att programmera de detaljer som ska produceras.

Men nyheter fanns det icke desto mindre och bland det som stack ut tänker man kanske främst på nya cykler inom svarvning, ny cykel för avstickning och en ny cykel för svarvning av profilgängor. Även inom fräsning presenterades nyheter såsom hantering av nya verktyg s k ”Barrel-cutter” och ”Dovetail-cutter”.
En ny cykel för djuphålsborrning har tillkommit i fräsning s k Gun Drilling.

CAD i Edgecam och digitala tvillingar
I Edgecam ingår även ett kraftfullt CAD-system kallat Designer. Några av nyheterna i Designer presenterades. Även här är utvecklingen inriktad på att göra det dagliga arbetet med programmering enklare. Designer är ett sk direkt modelleringssystem, utvecklat för att i första hand skapa fixturer och hantera CAD-modeller från andra system.

Vidare presenterades nyheter inom Inspection vilket är en del i Edgecam som används för att programmera mätsekvenser i en CNC-maskin. Det är ett viktigt område då många detaljer produceras mer effektivt om de kan mätas direkt i maskinen för att säkerställa en korrekt bearbetad detalj.

Andra bitar som täcktes in handlade om de möjligheter till säker produktion som NCSIMUL ger.
Allt oftare diskuteras idag inom inte bara produktutvecklingen, utan i lika hög grad på produktionssidan om den digitala tvillingen och i detta sammanhang är NCSIMUL en viktig del i den digitala verkstaden.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title