Annons

CAM-MARKNADEN & FRAMTIDEN: Varför köper Sandvik världens största CAM-mjukvara, Mastercam?

För att ge en allmän bild av hur marknaden ser ut bör det först noteras att när det gäller CAM-, NC- och CNC-relaterade intäkter inkluderar de viktigaste konkurrerande företagen – förutom CNC Softwares Mastercam, som Sandvik nu har köpt – de aktörer som nämns nedan.

Denna lista ändrades förresten mycket dramatiskt av samma Sandvik, som nu i juli i år köpte investeringsbolaget Batterys CAM-innehav – organiserat inom ramen för den nya företagsbildningen, Cambrio, sedan början av 2021. I affären ingår Cimatron och Gibbs CAM. Så helt klart är Widing och hans företag på väg att bygga upp en omfattande mjukvaruarsenal.

Så här ser det ut när det gäller de viktigaste icke-PLM-plattformsbundna konkurrenterna:
• Delcam (ägs av Autodesk)
• Vero Software, inklusive till exempel den vanliga programvaran Edgecam (Hexagon)
• Spring Technologies (Hexagon)
• DP-technologies (Hexagon)
• NDES

FRAGMENTERAD MARKNAD MED HÅRD KONKURRENS
Dessa företag är fokuserade mot CAM-programmeringsmarknaden, vilket är en mycket fragmenterad arena där konkurrensen är hård.
Förutom egentligen bara Mastercam är det egentligen inte heller någon enskild leverantör som dominerar den globala CAM marknaden.
Analytikern CIMdata hävdar i sina rapporter att det på global basis finns närmare hundratalet leverantörer som tillhandahåller CAM-programvara. Men baserat på just detta med fragmenteringen, det stora antalet leverantörer och brist på en egentligen riktigt dominerande marknadsledare finns det utrymme för att göra en hel del för att konsolidera den icke-PLM-plattformsbundna marknaden, som enligt CIMdatas beräkningar globalt var värd ca en och en halv miljard dollar 2020 (motsvarande 8,5 miljarder kronor).
Mer då? Ja, företag som Vero, som varit en särskilt aktiv CAM-marknadsaktör, köptes som PLM&ERP News tidigare rapporterat, av Hexagon 2014 och är en grundpelare i Hexagonbasens, Ola Rollén, arsenal, där bolaget och dess döttrar ingår i ”Manufacturing Intelligence-divisionen”. Hexagon fördubblade f ö CAM-sidan 2018 med dels förvärvet av Spring Technologies, duktigt på framför allt CAM-simuleringsområdet och dels köpet av DP Technology 2020. För andra i Norden är bolaget kanske mest känt för sin mjukvara Edgecam (i Sverige skött av återförsäljaren Edge Technology).
Andra stora rörelser på CAM-arenan de senaste åren är investmentbolaget Battery Ventures köp av bolagen Cimatron och GibbsCAM 2020, vilka Sandvik alltså köpte så sent som nu i juli 2021.

FRAMTIDEN FÖR CAM-MARKNADEN
Framtiden då – hur ser den ut för CAM-sidan? Klart är att vi kommer att få se stora förändringar.
Idag är den kanske främsta poängen med CAM-programvara att, som CIMdata skriver i sina rapporter, ”förbättra användarens produktivitet genom att tillhandahålla programvara som är lättare att lära och använda, mer automatiserad och mer tätt integrerad med designprogramvara.”
Detta inkluderar:

  • Stöd för vässade lätthanterliga användargränssnitt
  • Specifika branschinriktade applikationslösningar för områden som svarvning, fräsning och allmänt skärande materialbearbetning
  • Stöd för höghastighetsbearbetning, CNC
  • Stöd för funktionsigenkänning och funktionsbaserad bearbetning
  • Programmering på verkstadsgolvet
  • Ökad integration av CAM -programvara med design och andra fabriksgolvslösningar.

SPÄNNANDE UTVECKLING
Detta sagt om dagsläget så ser framtiden för området mycket spännande och dramatisk ut.
I digitaliseringens namn kommer mycket av det som tidigare sköttes manuellt och av specialister att tas över av intelligenta IT-lösningar, där artificiell intelligens byggts in i programmen och där trenden går mot djupt integrerade funktionskedjor. CAM- och CNC-områdena är inget undantag. Barriärerna mellan produktutvecklingsavdelningarna och tillverkningen på verkstadsgolven har länge setts som, och ofta också varit, ett hinder för effektiva processer. Idag är dessa barriärer bokstavligt talat på väg att rivas, eller i alla fall bleka bort, till förmån för sammanhängande processer. Detta då med digitala data som kan läsas av fler än en lösning, som kan transformeras och simuleras. Man kan på sin ideala nivå s a s direkt från produktutvecklingen skjuta in konstruktionsdata – som under utvecklingsresan försetts med tillverkningsdata om hur och med vad något ska tillverkas – till en automatiserad och digitalt styrd produktionsapparat, där de olika processområden hakar i varandra på ett modulärt vis, utan manuellt dirigerade överföringar.

DIGITALA TVILLINGAR I FOKUS
Denna nya helhetsbaserade process har ofta sorterats in under Industri 4.0-koncept, smart tillverkning eller IIoT (Industrial IoT) och pekar idag rakt in i framtiden och ett huvudspår i detta är den digitala tvillingen.
Denna är nämligen långt ifrån något som bara ska användas i produktutvecklingsarbetet – tvärtom ska digitala tvillingar utnyttjas genom hela kedjan. Dessutom ska ”produktvillingen” omgärdas av andra digitala tvillingar under hela turen genom produktframtagningens värdekedja. Men inte bara där; även på eftermarknadssidan kommer den att hänga med. Allt för att för att på sista raden spara tid, ”time-to-market”, pengar, bidra till vässad produktkvalitet och effektivisera användningen av produkten hos slutkunden.

Det här ger spännande perspektiv på t ex CAM-arbetet. Tänk dig att du är klar med produktutvecklingen och då bara kan ”skjuta in” den digitala tvillingen av produkten i en annan digital tvilling av inte bara produktionslinan, utan också av de individuella maskiner som bygger upp den; maskinerna som ska effektuera tillverkningsarbetet. Tänk dig att du kan använda den digitala tvilling du skapat som underlag, där den ”själv”, baserat på produktutvecklingsarbetet, kan tala om, låt säga, vilken CNC-maskin som ska användas och hur. Tänk dig vidare att det också finns en digital tvilling av CNC-maskinen. På sin ideala nivå skulle man då via ett par knapptryck kunna styra och hantera hela produktframtagningskedjan via en mjukvara, som inte bara planerar verktygsbanor för ett ämne som ska bearbetas till en produkt, utan som också planerar, simulerar och effektuerar verktygbehov, installationer och byten verktygen.
När det gäller PLM- och automations-paketerade lösningar har Siemens Digital Industries varit den aktör som kanske hunnit längst.

Stefan Widing, Sandviks koncernchef.

ETT TUFFT JOBB FÖR STEFAN WIDING OCH HANS MEDARBETARE
Hur detta kommer att omsättas inom ramen för det Sandvik nu kommer att kunna hantera via CNC Software, Mastercam och de lösningar och tjänster man redan har i arsenalen återstår att se. Utmaningen blir att skapa kompletta paket som är modulärt uppbyggda, kombinationsbara, kompatibla i diversifierade industrilandskap och som kan bli en del i det som bygger upp olika Industri 4.0-koncept.
Ett tufft jobb för Stefan Widing, CEO i koncernen och hans medarbetare.
Smart tillverkning och intelligenta fabrikationsupplägg kommer att få påverka en process som liknar detta:
Tillverkning är det steg i produktionsprocessen då konstruktioner och produkter förverkligas. Oavsett om det handlar om bearbetning med maskin, gjutning, skulptering, sammanfogning eller 3D-printing, eller en kombination av flera processer, är det på verkstadsgolvet som produkterna tar form.
I detta spelar produktiviteten stor roll. I själva verket är effektivitet och produktionstakt fundamentala faktorer för att antingen bli eller förbli konkurrenskraftig. Kostnader måste kontrolleras och driftstopp undvikas.
Det är vid produktion som produktkvalitet – oavsett vilket material man använder – och strävan efter att göra rätt från start har högsta prioritet.
Allt detta kräver i sin tur vassa mjukvaror anpassade för de specifika uppgifter som produkten kräver. Men inte bara som individuellt vassa enheter; det är snarare så att verklig effektivitet avgörs i de olika mjukvarornas kapabiliteter att koppla till varandra – ”snacka med varandra”. En kedja i tillverkningsprocessen är kort sagt inte starkare än sin svagaste länk.
Detta kan bolaget lyckas med och ett Sandvik med allt bredare digitalt uppbyggda lösningar och tjänster kommer att bli en oerhört stark spelare på den komplexa tillverkningsmarknad som nu steg för steg tar form i resan mot Industri 4.0-baserade tillverkningsupplägg.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title