Annons

Capgemini utvecklar ny digital plattform för Arbetsförmedlingen

De senaste åren har inneburit en hel del kritik från politiskt håll mot Arbetsförmedlingen (AF) och sättet verksamheten bedrivits på. Det är framför allt Alliansen med C, L och KD, som varit kritiska och t o m ifrågasatt om organisationen ska finnas kvar i sin nuvarande form. Hur det går med den saken återstår att se, men klart är att det funnits och finns en press mot AF att effektivisera verksamheten
En sån åtgärd berör digitaliseringen och införskaffandet av verktyg som kan bidra till att stödja effektivare hantering av ärendena och dessutom ge bättre grunder för beslut som tas.
Det är bl a i skenet av denna bakgrund dagens besked ska ses att konsultjätten Capgemini ska leverera en ny digital plattform för att möta de de här bitarna. Den nya plattformen ska bidra till bättre handläggarstöd, högre rättssäkerhet och högre grad av automatisering och digitalisering.

Efter en konkurrensutsatt anbudsprocess valde Arbetsförmedlingen Capgemini för att utveckla deras nya plattform för ärendehantering och beslutsstöd.

– Den nya lösningen kommer hjälpa Arbetsförmedlingen att få fler arbetslösa i jobb och på så sätt påverka vårt samhälle i en positiv riktning, säger Lars Kullberg, VP, Head of Public Sector i Capgemini.

Specialiserat system för handläggning. Capgemini ska designa och utveckla en sömlös digital plattform som kommer ge Arbetsförmedlingen ett dynamiskt och specialiserat system för handläggning. Den nya plattformen ska bidra till ökad digitalisering och automatisering, vilket ger handläggarna mer tid att lägga på de som behöver det som mest. Arbetsförmedlingen valde Capgemini tack vare hög kvalitet på tjänster och erbjuden plattform, i kombination med ett konkurrenskraftigt pris.
– Vi är mycket glada att Arbetsfömedlingen har valt oss för utvecklingen av deras nya digitala plattform för kärnprocesser. Den nya lösningen kommer hjälpa Arbetsförmedlingen att få fler arbetslösa i jobb och på så sätt påverka vårt samhälle i en positiv riktning, säger Lars Kullberg, VP, Head of Public Sector i Capgemini

Det inledande avtalet är ett kontrakt på sex år och inkluderar programvara, implementering av programvara, applikationsutveckling och underhåll, samt förändringsledning. Det fulla kontraktet inklusive optioner löper på 20 år.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title