Annons

CASE STORY/PTCs lösningar på JEROS: Ett skolboksexempel på nyttan av en PLM-implementation

De lösningar som detta, andra samarbeten och en engagerad medarbetarstab skapat ifråga om affärs- och produktionsmodeller ger en hög grad av flexibilitet, säger Brian Henning Jørgensen.

  • Detta gör i sin tur vårt bolag väl förberett för nuvarande och framtida krav som ställs för produktion av högkvalitativa och funktionella lösningar.

PARTNERSKAP VIKTIGT FÖR FRAMGÅNG
Till bakgrunden hör att JEROS investerar mycket tid och fokus på att bygga partnerskap med sitt etablerade nätverk av återförsäljare och leverantörer. Detta är en viktig del av företagets fortsatta globala framgång. Från sin lokala början till ett världsomspännande nätverk fortsätter denna konsekventa utveckling av partnerskap att hjälpa företaget växa till nya marknader.
– Det tar tid att bygga bra partnerskap, både vad avser vårt världsomspännande nätverk och IT- eller PLM-sidan. På JEROS vill vi bygga relationer över tid för att säkerställa att alla har samma mål och inriktning. På IT- och PLM ser vi till att arbeta med partners som PDSVISION, som värdesätter vårt tillvägagångssätt och som i nästa steg resulterar i ömsesidigt förtroende, säger Evita Rosdahl, CEO på JEROS.

På JEROS vill vi bygga relationer över tid för att säkerställa att alla har samma mål och inriktning, säger Evita Rosdahl, CEO på JEROS.

NYCKELN TILL FRAMGÅNG
Men hur bygger man produkter vassa produkter snabbare, som samtidigt lever upp till höga kundkrav? På JEROS identifierade man tidigt detta som en nyckel för framgång. Man måste utveckla och bygga produkter snabbare för att växa vidare och upprätthålla kundnöjdhet med hjälp av responsiv data, snabbt tillgänglig och smidig att använda.
Bolagets stora utbud av redskap och servicemoduler, som krävs på marknaden idag, expanderar snabbt. För att uppnå denna flexibilitet krävs en förmåga att visualisera och anpassa prototyper, men även kapacitet att utforma komponenter snabbt och exakt.
Att implementera PLM/PDM och CAD-lösningar som kan möta detta är en utmaning. Inte bara ifråga om att välja ”rätt” mjukvara, utan kanske i ännu högre grad om att ha en PLM-partner med förmåga att förenkla implementeringar, finnas snabbt till hands i supportfrågor och som kan utveckla en vägvinnande metodik.

EN STARK TRACK RECORD
Här har också PDSVISION en historisk stark trackrecord, som också är skälet till att man vuxit ut till att bli en av den nordiska PLM-marknadens starkaste aktörer. Bolaget har vuxit snabbt och i flera fall expanderat genom att följa med sina lokala kunder, ofta större bolag som JEROS, ut i världen. Andra goda exempel på det senare är Haldex, UniCarrier och JBT.
Men bolaget har inte bara expanderat genom att vara duktigt på att sälja mjukvara, utan framför allt genom att klara leveranser av väl fungerande helhetslösningar. Detta är också precis vad kunderna vill ha; lösningar, integration med ofta diversifierade mjukvaruportföljer och industriell kompetens, snarare än att ”bara” köpa märkesspecifika mjukvaror.
PDSVISION Group grundades 2008 och bygger, som framgår av artikeln ovan, mjukvarumässigt verksamheten på kompetens kring PLM-utvecklarens, PTC, programportfölj, med lösningar som Windchill (PLM/cPDm), Creo (CAD), ThingWorx (IoT), Vuforia (AR) och med Ansys-relaterade lösningar på simuleringssidan (PTC bygger även de sin PTC Discovery på Ansys-teknologi).
PDSVISION, köpte f ö också nyligen tyska NET, vilket innebar att man i ett slag ökade sin omslutning med 50 procent och nu närmar sig totalt en halvmiljard i årliga intäkter.
Bolagschef är den rutinerade PLM-mannen Johan Klingvall.

JEROS är ett ledande globalt varumärke inom utveckling, produktion och försäljning av brickrengörare, redskapstvättar och lådbrickor för detaljhandeln och livsmedelsindustrin.

SNABBA, LÄTTHANTERLIGA OCH MER RESPONSIVA LÖSNINGAR
Detta sagt som bakgrund till PDSVISIONs arbete på JEROS, som resulterat i en intressant uppställning fördelar för det danska bolaget med världen som marknad.
JEROS har tillsammans med PDSVISION:
• Reducerat ledtiderna i produktutvecklingen.
• Förbättrat produktkvalitet genom förbättrad datakvalitet och
korrekta dataflöden.
• Förbättrat stöd för CAD och PLM.


– Vi har implementerat och ”omfamnat” PTCs designlösningar. Tillsammans med PDSVISIONS egna produkter, teknisk support och skräddarsydd utbildning har vår förmåga att lyckas nå våra mål väsentligt ökat, bekräftar Brian Henning Jørgensen.
Han hävdar vidare att bolaget har kunnat ta ett striktare kommando över sina data, som finns på olika platser. De har lyckats implementera en snabbare och smidigare designprocess, som har lett till enklare projektsamarbeten.
– Genom att genomföra en smidigare designprocess minskar vi bortkastad tid och resurser. Det minskar vårt behov av att fokusera på uppgifter som ska genomföras framgångsrikt första gången, varje gång. Istället kan vi koncentrera våra ansträngningar på sånt som kräver ständiga utveckling.

ETT SKOLBOKSEXEMPEL PÅ NYTTAN MED EN PLM-PLATTFORM
Det hela låter onekligen som något av ett skolboksexempel på nyttan med en lyckad PLM-satsning. JEROS har ökat sin förmåga att betjäna kundernas krav, samtidigt som man minskat både slöseri och reducerat antalet stillestånd. Verktygen är en rad praktiska lösningar och en process som de helt kan kontrollera och underhålla. Detta är viktigt för att kunna serva snabbare och utveckla sektorer som företaget jobbar mot.
– Sammantaget har JEROS framgångsrikt implementerat en snabbare och smidigare designprocess för att stödja oss i att uppfylla vårt uppdrag genom att använda PTC-designlösningar tillsammans med PDSVISION-tekniska tjänster, summerar Jørgensen.

FAKTABOX: Det här är JEROS
• JEROS är ett ledande globalt varumärke inom utveckling, produktion och försäljning av brickrengörare, redskapstvättar och lådbrickor för detaljhandeln och livsmedelsindustrin.
• JEROS redskapstvättar finns bland annat i bagerier, konditorier och slaktare, samt catering, snabbmatindustrin och fiskleverantörer.
• Företaget HQ är beläget i Ringe.
• Sysselsätter mer än 250 personer över hela världen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title