Annons

PLM: Norden Machinery min-skade antalet ritningar med 15 %

Om du har pressat t ex tandkräm, kosmetika eller mjukost ur en tub, så är chansen mycket god att det är en produkt tillverkad i en maskin från svenska Norden Machinery. Det Kalmarbaserade företaget är världsledande i sin bransch, omsätter plus 700 miljoner och skickar iväg 98 procent av tubmaskinproduktionen på export. Man tillverkar årligen ca 130 maskiner, till ett snittpris på 3-4 miljoner kronor, till kunder som Unilever, Procter & Gamble och L’Oreal.
Av de totalt 250 anställda i kalmaranläggningen jobbar ca 40 stycken maskiningenjörer och 25 automationsingenjörer med produktutveckling, som är en mycket komplex historia. Produktutvecklingsmiljön är huvudsakligen baserad på PTC-lösningar. Men på tillverknings- och ERP-sidan använder man svenska IFS Applications för produktstrukturerna.
- Maskinerna innehåller en hel del mekanik, men också avancerad elektronik, styrsystem, motorer och programvara, säger Eric Pehrsson, IT- och HR-direktör på bolaget. Vår största tubfyllningsmaskin för 1000 tuber per minut kostar upp till 70-miljoner och har över 100 servoaxlar, fyller 16 tuber i sekunden och ”konsumerar” ett ton tandkräm var åttonde minut. Utvecklingen av de här bitarna kräver ett IT-stöd i toppklass. Samtidigt ska man hålla i minnet att varje maskin är kundunik – prisspannet, som också relaterar till kapaciteten, spänner mellan lösningar från 300 tusen till, som sagt, 70 miljoner. Detta innebär att det krävs en hel del designarbete av bolagets konstruktörer.
Årligen producerade man tidigare 14 000 ritningar, men genom en helt ny mjukvara har man lyckats reducera antalet till ca 12 000. En nära nog 15-procentig förbättring.
Vi ska titta närmare på detta och hur ny disruptiv teknologi också påverkar en spelare som Norden Machinery.

För att tubfyllningsmaskiner av den här digniteten ska fungera krävs förstås ett sofistikerat PLM-stöd och bolaget förlitar sig framför allt på PTCs Creo Elements Direct – en lösning som bygger på den av PTC förvärvade CAD-mjukvaran CoCreate. På PDM-/Vault-sidan har man CoCreates Model Manager. Till detta kommer FEM-simulering i ANSYS och visualisering i 3D Studio Max.

Eric Pehrsson, IT- och HR-direktör på Norden Machinery.

– Men produktutvecklingen måste ständigt utvecklas för att vi ska kunna behålla konkurrenskraften, säger Pehrsson. Vi har utvecklat maskiner för tubfyllning sedan 1934 och har hundratusentals ritningar på olika lösningar. Så ofta finns det redan en ritning som skulle passa eller kunna anpassas till det nya behovet. Vi har arbetat med CAD sedan 1989 och 3D modellering sedan slutet av 1990-talet. All information finns i Model Manager men tyvärr har inte konstruktörerna varit så duktiga på att fylla i klassificeringsinformationen. Vilket innebär att det är svårt att hitta befintliga lösningar som skulle kunna återanvändas. Vi startade därför ett projekt inom vårt Lean Six Sigma-arbete för att minska antalet nya ritningar. Lösningen blev Model Search (från TechSoft). Resultatet uteblev inte – vi gick genom detta verktyg ner från 14 000 till 12 000 nya ritningar per år och plockade hem flera adderande vinster på denna nära 15-procentiga minskning.

Norden Machinery jobbar på produktutvecklingssidan huvudsakligen i en PTC-miljö med lösningar som Creo Elements Direct (tidigare CoCreate, som PTC köpte för ett antal år sedan) och PDM/Vault-programmet Model Manager. Detta har man kompletterat med ett antal andra mjukvaror, varav PTCs guldpartner Techsofts Model Search är en. På bilden ett exempel på gränssnittet i denna lösning.

Så, vad är Model Search? Programmet kan beskrivas som ett verktyg för automatiserad geometrisk klassificering. På Norden Machinery ligger lösningen parallellt med PDM-systemet Model Manager, där det samtidigt skall sägas att den även fungerar tillsammans med PTCs PLM-lösning Windchill. Man får genom mjukvaran fram geometriska ”footprints” som innehåller information om alla parter och sammanställningar som finns i databasen.
– Detta ger oss en rad fördelar, berättar Eric Pehrsson när han visar de 15 000 kvadrat stora fabrikslokalerna för PLM&ERP News. Utan att någon behöver beskriva en detalj geometriskt tar systemet fram metadata som beskriver detaljen. Allt blir sökbart antingen grafiskt genom att rita något eller via sökning på metadata.

Poängen med Model Search, menar Pehrsson, är inte bara att konstruktionstiden minskar, utan samma sak gäller för relaterade administrativa processer.
– Vi får också minskade inköps-, lager- och hanteringskostnader, vi uppskattar att varje ny artikel kostar oss 3 500 kronor i hanteringskostnader.

Tubfyllningsmaskinerna är komplexa. På bilden en ”Nordenmatic 1703X-filler”.

Att snabbt hitta rätt variant. Varje maskin är kundunik och även om mycket kan återanvändas producerar bolagets konstruktörer tusentals nya ritningar. Problemet var egentligen att hitta rätt startpunkt för en ny maskin, befintliga lösningar som kan återanvändas eller modifieras.
– Precis, och här har vi gjort stora framsteg. Vi har kort sagt kommit ifrån behovet av att s a s starta på nytt i varje projekt. Man skulle kunna säga att vår designprocess initialt präglas av sök- och spårbarhet. Vi utgår i varianthanteringen ifrån hur den tub man vill ha ser ut och vilka utrustningar man vill ha på maskinen. Tuber kan ju se väldigt olika ut i både form och storlek, säger Norden Machinerys IT-chef.
Samtidigt har man producerat ett stort antal maskiner med olika kapaciteter och utseende – det finns alltid någon variant som ligger nära den nya maskin som ska produceras. Frågan är bara vilken variant som är mest lik. Med denna på plats har konstruktören något att utgå ifrån, kommer snabbare igång och vinner tid i varje utvecklingsled.
– Det är verkligen framgångskritiskt att snabbt hitta rätt variant. Tidigare fick vi titta igenom exempelvis 47 varianter för att hitta en exakt, eller egentligen tillräckligt lik, motsvarighet. Detta gäller nu inte bara mekaniska konstruktioner utan kan också exempelvis handla om material. Mjukvaran är också bra och underlättar när man vill skapa en speglad variant av en lösning, säger Pehrsson.

Investeringen återbetald på 2,5 månader. Sammantaget menar man på Norden Machinery att Techsoftprogrammet, Model Search (MS), varit en bra investering. Lösningen säljs lokalt genom Cadplatsen Nordic, som är ett dotterbolag till PTC-partnern Econocap, och utvecklaren, Techsoft, är en guldpartner till PTC. Det senare blir i sammanhanget en slags garanti för att kompatibiliteten i PTCs programmiljöer blir optimal.

Leif Mårtensson.

Bolagets representant, Leif Mårtensson, påpekar för PLM&ERP News också att kalkylerna kring investeringen ser mycket bra ut.
– Ja, Techsofts ROI-kalkyler hamnar på ca 2,5 månader, vilket innebär extremt snabba återbetalningar på satsade pengar. Fördelarna syns alltså snabbt. Ta bara exemplet med nyanställda, som ofta inte känner till lösningsrikedomen kring en produkt, en part eller en sammanställning. Med Model Search kommer man igång fortare.

Mårtensson säger vidare att mjukvaran inte bara fungerar med PTCs mjukvaror, utan finns också för SOLIDWORKS, Autodesk Inventor, CATIA, Siemens NX och Solid Edge.
– Man gör exempelvis bara en enkel skiss i Creo, CATIA eller något av de kompatibla CAD-programmen. Sen tar Model Search fram alternativ som ligger nära eller exakt ifråga om mått. MS tittar hela tiden på den aktiva parten och tar fram de bästa förslagen ur databasen. Och det går fort också, i och med att lösningen jobbar med en in-memory-teknik (ungefär som den minnesteknologi som SAP HANA jobbar med).
Priset för serverdelen ligger på ca 160 000 kronor och tio licenser ingår. Vill man ha adderande licenser kostar de runt 10 000 kronor styck.

Kopplingarna till ERP på Norden Machinery. I övrigt ska noteras att Norden Machinery emanerar från en riktig svensk industriklassiker, tändstickor. Ursprunget till Norden finns i Kalmarföretaget Sivert & Fornander som startades 1876 och Stockholmsbolaget Arenco. Tubfyllningsmaskiner började man tillverka 1934. Sedan dess har det dock runnit mycket vatten under broarna och idag ser bolagsbildning och produktion helt annorlunda ut. Norden Machinery blev 1980 ett eget bolag och ägs numera av Coesia, som f ö även äger svenska FlexLink (som jobbar med industriautomationslösningar).
På programsidan har vi tidigare i artikeln berättat om PLM-miljön, men det finns givetvis en rad andra relaterade lösningar. Generellt inom Coesia-gruppen använder man SAP som ERP-system, men Norden Machinery använder dock svenska IFS Applications när det gäller sammanställning av produktstrukturerna utifrån eBOMen (engineering BOMen, som tas fram av PLM-systemet, men som inom tillverkningen normalt effektueras av ERP-systemet).

När det gäller dokumentationen av maskinsystemen använder man ett content management-verktyg som heter ”ZERT info logic”. Detta system genererar manualerna. Till systemet finns kopplat en PTC-modul (Creo Illustrate) som skapar sprängskisser i 3D.

IoT och AR – nya teknologier med goda framtidsutsikter. Så där ser den digitala verkligheten ut idag, men hur ser man på framtiden i ett tidevarv som präglas av en enormt snabb teknologiutveckling? IoT, VR/AR (Virtual Reality/Augmented Reality) och molnet? Allt sånt är exempel på trender som förändrar och Eric Pehrsson berättar att man hela tiden håller ögat på utvecklingen och man drar dessutom igång projekt när tiden och tekniken känns mogen.
– IoT är exempelvis en jättesatsning vi nu gör inom Coesia-gruppen, säger han. Två bolag har startats (i Göteborg och italienska Bologna). Målsättningen är initialt att utveckla infrastrukturen som ska hålla och allokera informationen inom IoT-ramen.

Informationen tas in från sensorer på plats i maskinerna och går via molnet till servrar inom bolagen.
– Vi utvecklar egna program för detta, säger Pehrsson. Vi har just nu ett team på fyra personer som jobbar intensivt med att hitta bra lösningar för våra tubfyllningsmaskiner. Jag tror allmänt att man ska ha klart för sig att detta ännu är tämligen jungfruelig teknik. Våra kunder tycker IoT-tanken är ”häftig”, men är inte riktigt igång. Men framtidsförhoppningarna är stora och man behöver inte tveka på vart utvecklingen går emot.

Till saken hör att just PTC är ett av de spetsigaste pionjärföretagen inom IoT, vilket konkret manifetsterats i deras ThingWorx-lösning, en plattform som f ö inte bara är kopplad till PLM-systemet, utan som också har VR/AR-lösningar via den också kopplade Vuforia-plattformen. Hur ser det ut när det gäller exempelvis AR på Norden Machinery?
– ”Förstärkt verklighet”, eller AR, är förstås en teknologi som kan betyda mycket för oss och våra tubfyllningsmaskiner på plats ute hos kunderna. Sånt som instruktioner om hur de ska servas, reservdelar bytas och andra serviceåtgärder kan lösas betydligt effektivare med AR-teknik. Att kunna applicera en 3D-bild från PLM/IoT-system direkt på den fysiska maskinen som ska servas och t ex via en animation se i vilken ordning parter ska lyftas ut och sedan sättas tillbaka igen när den krånglande delen är utbytt är förstås en fantastisk möjlighet att lösa underhållet snabbare och troligen också billigare. För Norden Machinery är detta också viktiga saker; man ska i sammanhanget minnas att vi lever på intäkter från hela kedjan. Inte bara genom att sälja maskinerna till kunderna, eftermarknaden representerar i runda svängar närmare 40 procent av vår omsättning.

AR blir i detta perspektiv ett stort framtida hjälpmedel enligt Norden Machinerys IT-chef.
– Absolut, AR-stödet blir allt viktigare, inte minst i skenet av att produktkomplexiteten ökar. Vi ser i allra högsta grad behovet av att den som står vid maskinen kan få förklarat vad som händer när ett problem uppstår och nyttan av att få stöd för att lösa det.

Hur skapas randig tandkräm? Slutligen kan PLM&ERP News utsände inte motstå frågan om hur man kan få till randig tandkräm. Eric Pehrsson blir inte svaret skyldig:
– För det första är det tveksamt om randig tandkräm hade funnits utan Norden Machinery. För det andra bygger det hela på en teknik med fyra behållare, om det exempelvis är fyra färger som ska in i tuben. Färgerna matas in i tuben från behållarna och blandas inte för att de har samma viskositet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title