Annons

CASESTORY: Så vässade Hallingplast logistiken med IFS som systemstöd

ADDOVATION partner i LYCKAD MIGRATION. Effektiv lager- och lagerflödes-kontroll blir allt viktigare relaterat till hur stora volymer logistiken kring en produkt ska handa. För norska platsrör-tillverkaren Hallingplast var detta något man ville vässa. På den tekniska sidan gällande tillverkning och produktutveckling har bolaget alltid sedan grundandet 1969 legat i framkant, men i dagsläget - med den gröna omställningen, tillväxten och ökande efterfrågan - har nya logistikutmaningar kommit i dagern.
- Vi har en relativt stor produktström här uppe och vi behöver effektiv kontroll över vårt lager och produktflöde. Vi kanske inte tillverkar jetjaktplan, men vi tillverkar mer avancerade föremål än man kanske tror. Vi använder många komponenter och har system på plats för att stödja flera samtidiga operationer, berättar Sverre Tragethon, general manager på Hallingplast, i en artikel skriven av TUM Studio.
Men till saken hör också att man kom från ett system som inte hade några avancerade logistikfunktioner, och man var så småningom tvungna att hitta en ny affärssystemslösning.
Detta landade i IFS Applications, som levereras och stöds av IFS-partnern Addovation i Drammen, och under 2019 migerade Hallingplast, vilket enligt Randi Tofting, som varit ansvarig för uppgraderingen, var ett enkelt val. Varför?

Tofting förklarar i artikeln, som publicerats först i norska Tekniskt Ukeblad, allmänt att Hallingplast valde IFS för att det kunde ge bolaget vad man behövde:
– Men också för att vi var positivt imponerade av Addovation. Man behöver hjälp när man arbetar med den här typen av system, och man behöver en bra partner som kan hjälpa till med den smärtsamma processen att migrera affärssystem och införa nya rutiner, säger Randi Tofting.

Komplexiteten i plaströrstillverkning
Som Sverre Tragethon inledningsvis konstaterade är det trots allt inte så enkelt att tillverka plaströr som man skulle kunna tro. Så här förklarar han på en grundläggande nivå produktionsprocessen:

Sverre Tragethon, general manager på Hallingplast.

– Vi tar en råvara, smälter ner den och omvandlar den till en ny produkt. Men det kräver många olika processer. Det vi gör mest är att extrudera termoplaströr. Man tar en råvara i form av pellets, som kommer på tre eller fyra tunga fordon varje dag. Råvaran placeras i inomhussilor och inkommande råvaror läggs löpande in i IFS.
– Sedan transporteras pelletsen via ett rörsystem som använder ett vakuum för att dra ut råvarorna till varje produktionslinje. För detta använder vi ett ledningssystem som hittills inte har integrerats i IFS.
– Väl inne i rören tappas råvaran i en extruder, som är en stålcylinder med en skruv inuti, som skruvar fram råvaran. Värme tillsätts samtidigt så att plasten smälter och knastrar – och resultatet blir en homogen massa. Plasten pressas sedan genom ett formverktyg som gör att den kommer ut som ett rör. Vid denna tidpunkt är plasten ungefär 190 grader, och resten av processen innebär egentligen bara att köra den genom ett kylbad för att ta bort värmen, vilket tar tid. Vi brukar därför ha 30 meter kyla innan rören kapas i olika längder”, säger Tragethon.

Produktionsplanering och andra förmåner
Detta sagt konstaterar Randi Tofting att bytet av affärssystem till IFS gjorde stor skillnad.
– Att kunna bygga upp dessa produktstrukturer och specificera exakt vilka råvaror och de mängder som behövs för de olika produkterna. Vi fick en väldigt bra överblick över hur mycket vi hade i lager, vad varje produkt kostar, hur mycket vi måste beställa och så vidare. Det här har hjälpt oss mycket, säger Tofting.

Randi Tofting, ansvarig för uppgraderingen på Hallingplast.

Hon tillägger att produktionsplanering är av stor vikt i sammanhanget.
– Nu kan alla i ledningsgruppen gå in och se hur långt produkterna är i processen och försäljningen kan ge kunderna feedback om förväntade leveranstider. Det här är en översikt vi bara inte hade tidigare, förklarar hon.

Mycket lättare att hålla reda på kostnaderna
– Kostnader är alltid viktiga när man driver ett företag, och det finns även skalningsmöjligheter. När du växer måste du ibland ändra takt – och att börja använda IFS var en rejäl omställning för oss. Vi kunde inte ha haft den tillväxt vi har haft utan att ändra vårt affärssystem, adderar Hallingplast-chefen Tragethon.
Han menar vidare att man ser en stor potential i IFS för mer digitalisering.
– Detta handlar om sånt som att få in mer produktionsdata i systemet och att kunna extrahera mer data. Vi ser också möjligheter till förbättrade prognoser, det vill säga att ta fram bättre försäljningsprognoser, vilket skulle ge oss möjlighet att förbättra produktionen, säger Tragethon.

Men det finns en annan aspekt av att driva ett tillverkningsföretag som är allt mer i fokus och det är att minimera utsläppen och vara så hållbar som möjligt. Detta är en utmaning som Hallingplast är väl medveten om. Tragethon igen:
– För de som inte jobbar inom plastindustrin är plast ett lite negativt laddat begrepp. Men extremt många saker är gjorda av plast och vi måste tänka på hur vi ska hantera det och ta oss an de utmaningar vi står inför.

En av åtgärderna är återvinning, som man menar sig behöva göra mer av.
– Ja, vi använder mycket återvunnet material i vår produktion, och arbetar hårt med produktutveckling för att kunna öka andelen återvunnet material framöver. Våra produkter är designade att användas i mer än 100 år och har ”designats för att återvinna” från början.”

Varifrån kommer plasten?
En annan åtgärd är att veta var plasten kommer ifrån.
– Det finns möjligheter att köpa fossilfri plast, tillverkad av förnybara resurser. Med vår ISCC PLUS-certifiering kan vi dokumentera produkternas ursprung, säger Sverre Tragethon och tillägger:
– En årlig revision dokumenterar kopplingen mellan hur många kilo ISCC-certifierade råvaror vi har fått och hur många kilo färdiga ISCC-certifierade rör vi har producerat. Vi kan inte leverera mer – det vill säga fler kilo rör – än vad vi har köpt. Detta kontrolleras varje år av en oberoende revisor, som en förutsättning för att behålla vår ISCC PLUS-certifiering.

Randi Tofting berättar att valet av IFS och Addovation ger dem denna möjlighet.
– Fördelen för våra kunder är att de får ett certifikat som anger hur många kilo fossilfritt material som har använts i deras projekt, förklarar hon. Det är också bra att använda IFS för att få bättre kontroll över återvunna råvaror och hantera de volymer som används i produktionen.

Återvinning prioriteras
Hallingplast som företag prioriterar återvinning så mycket som möjligt. Felproducerade rör återvinns till företagets egna produkter. Rören har också en mycket lång livslängd:
– Vi tillverkar stora föremål som har en livslängd på 100 år. Det är nu mycket möjligt att utvinna materialen igen och återvinna dem när det är dags, förklarar Sverre Tragethon.
Genom vare regelbunden kontakt med och uppföljning från Addovation, flera specialistanpassningar och samarbete med dedikerade utvecklare, tänker Hallingplast införliva fler element i IFS samt integrera dotterbolaget WOPAS i lösningen.
Resultat: Mer hållbar, lönsam och hanterbar produktion.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title