Annons

CAx och PCB-design: Vart är Autodesk på väg med Fusion 360-plattformen?

När det gäller PLM är den lösning som från start hette PLM 360, sedan några år omdöpt till Fusion Lifecycle. Men alldeles oavsett namnet har det varit trögt för den amerikanska PLM-utvecklaren att få till ett genombrott för PLM i sin community. Precis som det varit det för konkurrenten SOLIDWORKS och communityns steg upp på 3DEXPERIENCE-plattformen och molnet.
PLM&ERP News har tidigare skrivit om det vi kallat för ”väntan på ketchupeffekten” i samaband med PLM och molnet inom Autodesksfären. Alltså symboliken med problemet att få ut ketchupen ur flaskan; först händer det ingenting, sen ingenting och så plötsligt kommer allt på en gång. Det är denna effekt man ännu väntar på. Om den kommer återstår att se, men mycket talar för att molnkapabiliteterna är av den karaktären att det på sikt blir svårt att klara sig utan dem.

Autodesk – en molnpionjär
Men åter till Fusion 360. Prismässigt är detta en plattform som ger en hel del för pengarna. Abonnemangskostnaden ligger förstås inte kvar på de drygt 200 kronor i månaden ett abonnemang kostade från start, men klart är att det är få lösningar på marknaden som har ett lika värdefullt innehåll i förhållande till dagens fortfarande låga pris, på ca 670 kronor i månaden. Man får kort sagt mycket för pengarna.
Bland annat sånt som verktyg för 3D-konstruktion och -modellering, simulering (CAE), generativ design (där mjukvara ”själv” tar fram den bästa lösningen med utgångspunkt för t ex hållbarhet), dokumentation, samverkan och tillverkningslösningar.
På sitt sätt är det också så att Autodesk, mer än någon annan spelare på PLM-området, varit en pionjär för lösningar i molnet. Det vi ser idag – med SOLIDWORKS som jobbar intensivt med att få upp sin community i molnet via Dassaults 3DEXPERIENCE-plattform, och PTC, som storinvesterar i köpet av moln-CAD-lösningen Onshape – är reflexer av den trend som pekar mot SaaS (Software-as-a-Service) som affärsmodell och molnet som plattform.
Det som tidigare varit en liten stilla flytande bäck på mainstream-arenan är på väg att förvandlas till en stridare ström. Och Autodesk har i detta varit en pionjär, som genom att vara tidigt ute skapat ett visst försprång. Att i detta utveckla molnbaserade plattformar, det engelska uttrycket ”cloud native” (”född i molnet”) är en bra illustration – är förvisso inget som går fort. Men väl på plats visar det sig ofta att ”on premise”, lokalt installerade lösningar, som portas till molnet inte är lika problemfria som de som fötts i molnmiljön.

Fusion 360 kan beskrivas som Autodesks kompletta CAx-plattform. Den innehåller lösningar för CAD, simulering och CAM och annat.

Rikhaltig funktionalitetsflora –
men vad skiljer Inventor och Fusion 360 åt?
Med Fusion 360 byggd ovanpå Autodesks molnplattform Forge får man ett lovande och praktiskt exempel på hur molnteknologier kombinerade med affärsmodeller och en rikhaltig funktionalitetsflora kan bidra till att bygga en helhet som ger bolaget en differentierad marknadsposition.
Särskilt intressant är den molnutvecklade CAD-mjukvaran för 3D-konstruktion och modellering.
Det kan här vara av värde att klargöra skillnaden mellan Autodesks klassiska Inventor och Fusion 360. Inventor är mer än tjugo år gammalt, medan Fusion 360 släpptes för bara fem år sedan. Fusion är, till skillnad från Inventor, både en moln- och stationär produkt som kan köras på både Mac eller Windows. Detta emedan Inventor är en stationär produkt endast för Windows OS, men kan installeras på en Mac eller iOS med en Windows-partition.
En poäng i sammanhanget är att Fusion 360 har skapat en ny nivå av möjligheter för samverkan inom konstruktion och tillverkning för team och partners i utvecklings- och framtagningsarbetet. Allmänt kan man säga att trenden här rör sig mot behov mer transparenta och molnbaserade funktioner, vilket är precis vad Fusion 360 erbjuder.
Visst har Autodesk Inventor fortfarande vissa mer avancerade kapabiliteter när det gäller 3D-mekaniska designfunktioner. Det är bl a därför en jämförelse inte är helt enkel. Båda har samma, men också olikartade funktioner och det finns exempel på de som använder båda lösningarna, men för olika ändamål.
Här har Autodesk ännu en utmaning i att förklara skillnaderna på ett pedagogiskt tydligare vis än man gör idag.

Mycket mer än ”bara” 3D-modellering
Fusion innehåller alltså 3D-modelleringsverktyg med både friform- och solidmodelleringsfunktioner. Här finns också t ex ett 3D-animeringsverktyg med 2D-ritverktyg.
Men det inkluderar mycket mer i form av sömlöst kopplade lösningar för simulering, visualisering, rendering, CAM, plåtberedning och annat. En viktig poäng är att allt utgår från ett gränssnitt.
Men Inventor då? Ja, i denna 3D CAD-programvara är nivån vad Autodesk själva brukar karaktärisera som, ”en lösning för professionell 3D-mekanisk design, dokumentation och produktsimuleringsverktyg.” Det fungerar för i stort sett all tänkbara 3D CAD-uppgifter och kan hantera data från andra system. Även här jobbar man med friform, parametrisk- och direkt modellering.

PCB-design inuti Fusion 360 är en realitet från 2020.

Tonvis med förbättringar
Under Las Vegas-eventet blir det vidare tydligt att satsningen är hård från Autodesk på förbättringar av det man skapat. Bl a redogjordes under eventet för ”tonvis” med klara och kommande förbättringar i den roadmap man har för Fusion 360 från och med oktober 2019 och framåt.
I ingressen nämndes elektroniksidan som ett bra exempel på förbättringar av plattformens kapabiliteter. Från och med 2020 kan användare sålunda snabbt och enkelt komma åt nyckelfunktioner för elektronik direkt ”inuti” Fusion 360. Detta inkluderar sånt som PCB-design, elschemaeditering, SPICE-simulering, bibliotekshantering och annat.
Eftersom Fusion 360 förenar design-, simulerings- och tillverkningskapabiliteter kan användarna ta de elektroniska designidéerna och fysiskt producera dem alla i samma produktutvecklingsmiljö.
Just elektrnikområdet är dock en sida av produktutvecklingsprocessen som haft en del i övrigt att önska när det gäller Fusion 360. Användare har efterlyst en tätare integration av elektronisk- och mekanisk design. Detta är nu alltså åtgärdat, vilket är förträffligt i en produktutvecklingsvärld där sånt som PCBs och IC (Integrerade kretsar) i allt större utsträckning blir en del av var och varannan produkt. Från 2020 kan man fånga, designa, passa och färdigställa de här bitarna för tillverkning på ett integrerat vis och i realtid. Användare kommer inte längre att behöva importera filer, manipulera inkompatibla datatyper eller möta de typiska frånkopplingarna som ofta kommer mellan mekanisk design (MCAD) och elektronisk design (ECAD) vilket kommer av det faktum att man trots allt har jobbat i separata programverktyg. Istället har användarna nu tillgång till en komplett uppsättning verktyg för PCB-layout, schematisk editering och bibliotekinnehåll. Detta utöver de mekaniska design- och tillverkningsfunktioner som Fusion 360 har att erbjuda i ett paket.

Att täcka allt i ett och samma gränssnitt
Ett av målen när man lanserade Fusion 360 var att undanröja kopplingar i produktutvecklingsprocessen och slå samman design, konstruktion och tillverkning till ett enda gränssnitt. Nu kombineras detta med andra tekniska designdomäner, som elektronik, och ger mer ”inbyggt” samarbete över tidszoner och discipliner för att ytterligare effektivisera insatserna.
Andra bitar som kom upp under AU 2019 i Las Vegas handlade om lösningar för generativ design. PLM&ERP News kommer att titta på dessa i en kommande artikel.

Men det finns som noterades ovan massor av förbättringar. En är mycket viktig och det handlar om PDM, datahantering, vilket tveklöst är en av de primära grunderna när det gäller samverkan i produktutvecklingsarbetet och moln-CAD.
Autodesk pekar i detta på ”Extended Properties for Team Collaboration”. Att samverka med Fusion 360s molnfunktioner är tveklöst lättare än jobba med de traditionella sätten. Man har här vässat detta med komponentegenskaper så att när en part eller komponent uppdateras i Fusion 360, så uppdateras samma sak i Fusion Team, som är en slags modul för teamsamarbete. Därmed kan man generera partslistor snabbare och de blir mer korrekta.
Även utformningen av Fusion Team har uppdaterats på ett sätt som gör det enklare att navigera, exponera lokala komponenter med egenskaper och dessutom har visningen av historiken blivit förbättrad på ett sätt som gjort det enklare att spåra modell- mot egenskapsförändringar.

Vidare har man som en del av Autodesks molnplattform, Forge, möjligheter att definiera datascheman och skapa en grund för att fånga information och hantera processer.
Fusion 360 utvecklar f ö sin databas som en fristående funktion. Det är bl a här Forges molnplattformsfunktioner kommer in i handlingen. Inte minst genom att man kan koppla olika delar till varandra.
På sista raden är det faktumn att Fusion 360, byggd ovanpå Autodesk Cloud Platform, Forge, är ett bra exempel på hur Autodesk kan differentiera sig på marknaden.

Autodesk brottas med samma problem
som SOLIDWORKS på PLM-sidan
Klart är hur som helst att Fusion i kraft av sin ”molnplattformisering” gör det enklare för användare att samarbeta i projekt, granska mönster och versioner och omedelbart dela idéer. Det är, skulle man kunna säga, en miljö där ett team kan utnyttja kraften i samverkande teknik och processer, vilket är basala krav i en värld där det mesta pekar mot distribuerade produktframtagningsprocesser med deltagande av många olika intressenter i ett gemensamma utvecklings- och tillverkningsarbete.
Det är t ex ingen tillfällighet att också Autodesks tuffaste konkurrenter på mainstreamarenan, Dassaults SOLIDWORKS, till en vissa del brottas med precis samma problematik; nämligen att få upp sina användare i mer lämpliga och tidsanpassade kollaborativa miljöer. I det senare fallet talar vi om DS 3DEXPERIENCE-plattform.
En kvalificerad gissning är att Autodesk kommer att vara snabbare när det gäller att få upp lite större volymer av mainstreamanvändare i molnet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title