Annons

CAx: Om EPLANs nya version av bolagets mekatronikplattform

EPLAN är en av större spelarna inom elCAD, konfiguration och mekatronik. Man har också en konsultverksamhet där man ger råd till företag om hur man optimerar sina tekniska processer. Med hjälp av standardiserade och anpassade gränssnitt till ERP och PLM/PDM-system säkerställer bolagets lösningar dataöverensstämmelse mellan produktutveckling, orderhantering och tillverkning. EPLAN har lyckats väl på området och har över 45 000 kunder över hela världen med mer än 120 000 installationer på plats. En ansenlig storlek alltså, vilket också gäller finansiellt där de ca 11 500 anställda genererade intäkter på cirka 2,2 miljarder euro under 2015.
På mjukvarusidan kan konstateras att man i september släppte den senaste versionen av sin EPLAN-plattform, 2.7.

Plattformens system för konsekvent digitalisering och ett tvärfunktionellt fokus för konstruktionsprocesser gör det möjligt att kontinuerligt förbättra data över hela värdekedjans process. Lösningen är f ö också dubbelriktat kopplad till olika plattformar för automationsteknik – inklusive Siemens’ TIA Portal och Mitsubishis Melsoft IQ – vilket man menar, ”garanterar effektivare konstruktion”.

När det gäller plattformens lösningar för el- och flödesteknik, liksom för styrskåpsdesign och processteknologi, använder man en enhetlig databas, vilket gör att projektinformationen kan överföras under hela processen; hela vägen från design till tillverkning och i nästa led även relaterat till underhåll. Det vi brukar kalla, ”single source of truth” – den enda sanningskällan – är en central del i varje applikation.
Systemleverantören EPLAN har i detta positionerat sitt system som en bas för konsekvent digitalisering av automationsteknik. Detta sker ofta globalt och mjukvaran är därför utformad för att vara tillgänglig på nitton språk.

Skapa och återanvända mallar. Man har förstås också genomfört ett antal förbättringar i plattformens enskilda ”ämnesområden”. Med hjälp av de utvidgade definitionsmöjligheterna för schematiska mallar inom el- och flödesteknik kan användarna exempelvis lättare standardisera sina projekt och återanvända data 1:1. Till exempel kan makroboxar utformas som polyliner och låta användare göra skräddarsydda definitioner för schematiska mallar, vilket möjliggör snabbare standardisering.
Dessa typer av mallar kan också användas för att komma igång i EPLAN Cogineer – den nya tekniska lösningen för automatiserad schematiskt skapande med bara ett musklick. Användare kan se fram emot förhandsgranskningen av den kommande molnversionen som presenteras inom kort.

Nya rörmodulen en hörnsten. När det gäller processteknik är den nya rörmodulen i EPLAN Preplanning en av höjdpunkterna. Användaren drar nytta av mer detaljerad anläggningsdokumentation som innehåller rördata även tidigare i processen. Hanteringen av ledningsteknik har också gjorts ännu enklare för användarna. Med värmekrympslangen är det möjligt att enkelt ansluta pluggar i 2D- och 3D-designmiljöerna, och visningsalternativen för anslutningshårdvara har förbättrats. Detta gör tillverkningsdokumentationen ännu mer detaljerad, vilket accelererar tillverkningsprocesser för ledningsnät. Nya designalternativ som egendomskonfigurationer i modellvyer, utökade tillverkningsgränssnitt i EPLAN Pro Panel och en uppdaterad EPLAN Smart Wiring med ny klientserverteknologi avrundar de många förbättringarna och innovationerna. 

Lösningar med sikte på Industri 4.0. Tvärfunktionellt datautbyte är också ett fokusområde för det nya gränssnittet mellan EPLAN Plattformen och Siemens TIA Portal, det har skapats för framtiden och för det allt mer populära AutomationML-formatet för Industry 4.0-miljöer.
Detta dubbelriktade utbyte, som också fungerar smidigt med Melsoft IQ – Mitsubishis automationsplattform – har utökats och presenteras på SPS IPC Drives.
Användarna kan utbyta data i båda riktningarna på något stadium av projektet, senare redigera och synkronisera projektet. Detta ersätter det tidskrävande kontrollarbetet, ofta med flera manuella återkontroller av ändringar, eller ett iterativt tillvägagångssätt.
Med detta flyttas utvecklingen ett steg närmare full processdigitalisering inom Industry 4.0 och IoT (Internet o Things). Principen är emellertid den konsekventa digitaliseringen av alla processer och data, från teknik till tillverkning genom drift och underhåll. Detta är det enda sättet som nyckelorden Smart Engineering, Smart Production och Smart Data verkligen kan bli levande.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title