Annons

CEO Mike Ettling har satt fart på Unit4 – nu lanserar bolaget ”nästa generations system”

Med Mike Ettling vid rodret har det blivit ordentlig fart på ERP-utvecklaren Unit4. I allt från försäljningsorganisation, till uppbyggnad av partnernätet och mjukvaruutveckling har tempot höjts väsentligt det senaste året. Dagens stora nyhet är att man nu lanserar nästa generations affärssystem för medelstora företag och organisationer. ERPx, som det kallas, erbjuder fullt integrerad ERP, HCM samt FP&A på en enhetlig arkitektur, med snabb implementering och branschunika nya smarta lösningar.
– ERPx är skapat med ett särskilt fokus på de som jobbar yrkesverksamt, i ideella organisationer, inom utbildning samt inom offentlig sektor. Det är vår grundläggande övertygelse att framtidens affärssystem behöver vara flexibelt och lätt kunna förändras. För att förbättra produktiviteten och hastigheten hos dagens organisationer måste affärssystemet vara din organisations operativa hjärtslag och finjusterat för kunders branscher samtidigt som det måste vara flexibelt och drivet av modern teknik som enkelt kan utvecklas och koppla samman processer, säger Ettling.
ERPx släpps i Sverige under fjärde kvartalet 2020.

Nu ska konstateras att Unit4 inte är de första i branschen som menar sig ha utvecklat ”nästa generations system”. Men lite beroende på vad man lägger in för betydelse i kategoriseringen kan det ju stämma. Det har hänt en hel del på teknologisidan de senaste åren som resulterat i nya behov och krav på nya verktyg. Men hajparna runt sånt som molnet, automatisering, AI, RPA, IoT och annat har förstås påverkat alla branschspelare och den som i skenet av detta inte utvecklar nya verktyg som möter detta hamnar förstås på efterkälken i konkurrensen. Vilket ingen förstås vill göra; av dessa skäl blir det uppenbart att ”nästa generations system” är något som egentligen alla ERP-spelare nu måste satsa på.
I detta perspektiv kliver man således mer in i ledet av spelare som tågar framåt, snarare än att ha utvecklat något sensationellt nyskapande. Man lanserar kort sagt alltså sin nästa generation av ERP-lösningar.
Detta hindrar nu inte att det finns en hel del matnyttigt och bra i vad man lanserar. Bolaget har en lång erfarenhet av systemutveckling efter närmare 40 år i branschen och när man menar sig ”verkligen förstå vilka krav som ställs på nästa generations programvara”, är det inte utan substans.

Så, vilka krav talar vi om i detta? För Unit4 och ERPx har man haft tre viktiga fokusområden i åtanke:

MÖJLIGHETER – SMARTA PROCESSER
I produkterna som ingår i Unit4 People Experience Suite, finns det ett branschspecifikt fokus med allt från ekonomiska processer, tid och fakturering, till HR-processer och analyser. ”ERPx förvandlar 40 års branschkunskap till smarta processer som flyter över hela organisationen,” skriver man i pressmaterialet. När de implementeras med hjälp av branschmodeller, Unit4:s ”out of the box-konfigurationer” för bästa praxis, minskas kostnaden för att gå ”Live” avsevärt. Det räcker med ett klick, vilket låter och är bra.
Bra är också att man med FP&A, HCM och ERP integrerade på en enda plattform förbättrar värdet av data som används för planeringsändamål avsevärt, detta genom att ge en fullständig bild av verksamheten, HR och ekonomi.
AI-driven analys och prognoser kan svara på komplexa frågor som involverar stora mängder data snabbt och automatiskt. Unit4s enhetliga arkitektur och processer levererar exakt vad personal inom olika affärsområden, ekonomi och HR behöver för att hjälpa dem att navigera genom förändrade tider.

ANVÄNDARUPPLEVELSE OCH AUTOMATISERING
ERPx är utformat på det sätt som människor arbetar idag, hävdar Unit4 i sin programanmälan. Detta innebär att mjukvaran, ”levererar en användarupplevelse som är kraftfull, effektiv och automatiserad.” Betydelsen man lägger in i detta är att, ”man kan planera smart och arbeta i sin egen takt.”
Vidare – maskininlärning används för att ge rekommendationer för de åtgärder som man kan vidta, och för att slutföra manuella uppgifter likt tidrapportering. Med hjälp av chatbottar och lättillgängliga samarbetsverktyg som Teams, Slack, e-post och kalender, skickas åtgärder snabbt ut till användaren som genom att enkelt svara på en fråga löser uppgiften.

Den nya funktionen “Instant apps” är en teknik som använder Smart Automation Services och som genom maskininlärning hjälper till att skapa användarupplevelser. Ett exempel är Smart Invoicing, en självlärande redovisningstjänst som använder automatisering och maskininlärning för snabbare bearbetning av fakturor, vilket leder till snabbare avslut.

MODERN MOLNPLATTFORM
Unit4:s integrerade molnmikrotjänstplattform ger alla fördelarna med molnet – förbättrad avkastning, automatiska uppgraderingar, elastisk skalbarhet, hög tillgänglighet, prestanda i skala, säkerhet och kontinuerlig övervakning – i kombination med ett system som lär sig och utvecklas genom kontinuerlig och snabb innovation när organisationen förändras. Detta säkerställer att systemet förblir smidigt och anpassat till verksamheten och inte blir föråldrat. Funktionalitet kan ersättas och uppdateras snabbt utan att man som användare påverkas.

Unit4:s egenutvecklade integrations- och verktygssatser byggd på “Low code” gör det möjligt för partners och användare att skapa och finjustera mer specialiserade lösningar, eller att integrera med andra lösningar som finns idag eller sådana som är vanliga i en kunds bransch.

ETT GLOBALT PARTNEREKOSYSTEM
I juni tillkännagav Unit4 ett nytt globalt partnerprogram med fokus på att påskynda utvecklingen och implementeringen av Unit4-lösningar för partners. Genom sin mikrotjänstbaserade SaaS-arkitektur ger ERPx en solid grund för partnerinnovation. Partnerekosystemet kommer att ha en betydande roll när det kommer till att stödja nya och befintliga Unit4-kunder som vill använda sig av och dra nytta av den nya lösningen. Unit4 fokuserar särskilt på att utöka sitt globala ekosystem, inklusive oberoende programvaruleverantörer och OEM-partners, med tjänster för att optimera och utöka funktionaliteten och prestandan hos Unit4-lösningar.
Tre nya globala strategiska partnerskap har nu har inletts med Avalara, Immedis och Pagero.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title