Annons

Altair och Oracle i molnet ger ”exceptionella CFD-prestanda”

Simulerings- och CAE-företaget Altair har full fart på affärena. Som PLM&ERP News rapporterade i förra veckan köpte man nyligen SIMSOLID, som arbetar med CAD-assemblies för att med hög exakthet ge snabba, noggranna och robusta strukturella simuleringar, utan att för den skull kräva geometriförenklingar, ”geometritvätt” eller meshning.
Idag rapporterar det börsnoterade bolaget att man har utökat sina relationer med Oracle för att erbjuda on-demand, Computational Fluid Dynamics (CFD) -teknologi på Oracles molninfrastruktur. Därmed, menar man, kan bolagets kunder och användare, ”accelerera utnyttjandet av aerodynamiska- och andra komplexa flödessimuleringar”.
Den möjlighet som nu realiseras, drivs av GPU-teknik och ger en god skalbar lösning till en överkomlig kostnad.
- Så är det och klart är att tillgång till GPU-beräkningsresurser i flera fall har varit utmanande för våra kunder, säger Sam Mahalingam, teknisk chef för ”Enterprise Solutions” på Altair. Men integrationen med Oracles molnplattform löser denna utmaning och ger kunderna möjlighet att använda GPU-baserade lösare i molnet för att accelerera prestanda; utan att behöva köpa dyr maskinvara. I slutändan leder det till förbättrad produktivitet, optimerat resursutnyttjande och snabbare marknadsföring.

Det finns en växande efterfrågan på lösningar som möjliggör simulering för optimering av mer komplex optimeringsdriven fysik och flödesimuleringar för att driva beslutsfattande och innovation. GPUer ger de idealiska beräkningsresurser för att hantera dessa tunga arbetsbelastningar. Här menar Mahalingham att Oracles IaaS-plattform (Infrastructure-as-a-Service) ”Cloud Infrastructure” erbjuder just den snabba och skalbara databehandling, inklusive GPU-instanser och bästa möjliga molnlagringsfunktioner, som tar behovet av att flytta stora mängder data.

Komplexa simuleringsresultat över natten. Avancerade CFD-lösare som Altair UltraFluidX och Altair nanoFluidX optimeras på Oracle Cloud och kan på en enda server ge simuleringsresultat över natten för t o m de mest komplexa casen.
* UltraFluidX ger snabba prediktioner av de aerodynamiska egenskaperna hos bilar och tunga fordon, men även relaterat till byggturbulens och andra miljörelaterade användningsfall.
* NanoFluidX förutspår flödet i komplexa geometrier med komplex rörelse, som smörjning i drivsystem med roterande växlar och axlar. Detta gör den med hjälp av simuleringsmetoden ”Smoothed-Particle Hydrodynamics”, (SPH).
Båda lösarna finns alltså nu tillgängliga på Oracle Cloud Infrastructure, och kan utnyttja GPU-instanser, vilket ger HPCs kraft till avancerad CFD-simulering.

Lönsamt för storföretag som satsar på optimering. – Kombinationen av Oracles HPC-funktioner (High Performance Computing) – som vår ledande GPU-infrastruktur, inklusive de nyligen tillkännagivna GPUerna, vårt nya ledande RDMA-nätverk och högpresterande lagringsmöjligheter – och Altairs CFD-lösare gör det här samarbetet ytterst lönsamt för stora företag som vill optimera sin produktutveckling, säger Vinay Kumar, VP för produkthantering på Oracle Cloud Infrastructure.

Han tillägger att man arbetar tillsammans med Altair för att definiera vad det verkligen innebär att köra HPC-arbetsbelastningar i molnet, vilket dagens tillgänglighet på HyperWorks CFD Unlimited tydligt visar.

Lösningar för simuleringsdriven innovation. Allmänt om Altair kan konstateras att man har en bred portfölj med simuleringsteknik och därtill en effektiv, patenterad enhetsbaserad licensmodell, som man menar, ”möjliggör simuleringsdriven innovation”.
Bolaget har sitt huvudkontor i Troy, Michigan, USA och man har mer än 2000 anställda och driver 71 kontor i 24 länder.
Antalet kunder uppgår till ca 5 000 och bolagets andel inom PLM-segmentet, S&A (Simulering & Analys) ligger i dagsläger på 7,5 procent, vilket placerar Altair på plats 5 i toppligan (enligt CIMdatas 2017-siffror).

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title