Annons

Chalmers nya innovationslab – testbädd för Industri 4.0

– Allt fler företag flyttar hem tillverkning till Sverige och Stena Industry Innovation Lab gör nu det steget ännu lättare att ta. Det här är ett utmärkt initiativ för att stärka förutsättningarna för svensk industri att utveckla, tillverka och konkurrera på världsmarknaden med bas i Sverige, sa närings- och innovationsminister Mikael Damberg när Stena Industry Innovation Lab slog upp sina portar i förra veckan.
Tanken är att det 1000 kvadratmeter stora testlabbet ska visa vad digitalisering kan åstadkomma i industriella sammanhang och hur framtidens jobb inom industrin kan komma att arta sig.
– Digitaliseringen förändrar industrin snabbt, men jobben kommer inte att försvinna. I centrum finns fortfarande människor – med alla förväntningar vi har på moderna arbetsplatser, säger professor Johan Stahre, som är ansvarig för denna Chalmers satsning kring industriell digitalisering på Chalmers campus Lindholmen.
Ansvaret delar Stahre med Åsa Fast-Berglund.

Hur kan framtidens smarta fabriker kan se ut? Det är frågan och på det nya Chalmerslabbet visas ett antal scenarios och tänkbara lösningar upp. Professor Stahre får också medhåll från ett antal närvarande industrirepresentanter i sin målsättninga att skapa en miljö somkan bli betydelsefull för utvecklingen av morgondagens digitaliserade industriarbete. Och dessutom bidra till att påskynda industrins och samhällets digitala transformation.
Lejonparten av finansieringen kommer från en donation på 21 miljoner från medel från Stenastiftelsen. Därmed kunde det tidigare Chalmersbiblioteket förvandlats till vad man kallar, ”ett mångfacetterat laboratorium – Stena Industry Innovation Laboratory (SII-Lab).”

Smart industriell produktion i fokus. En grundtanke med verksamheten ligger i det utvecklingskoncept för industriell produktion som brukar kallas industri 4.0. Enligt Stenalabbets talespersoner handlar detta om smart industriell produktion med teknik och verktyg som anpassar sig efter medarbetaren. Montörer, operatörer och produktionsutvecklare, menar man, kan utnyttja sin kreativitet och utföra sitt arbete bättre med hjälp av till exempel VR, 5G och samarbetande robotar. Det är ett sätt att betrakta innehållet i konceptet, men i sin mest revolutionära och utvecklade form lär en hel del annat ingå. PLM&ERP News har exempelvis tittat på Siemens numera berömda elektronikfabrik i tyska Amberg, som är det hittills kanske längst driva konkretiserade projektet i Industri 4.0-spåret. Men labbet i Göteborg är en mycket god början och man har i detta inspirerats av bl a sånt som händer i spelindustrin.
– Framtidens digitaliserade arbetsplats har mycket gemensamt med den digitala spelvärlden, säger docent Åsa Fast-Berglund.

Hur långt har man kommit? Ja, redan nu prövar både stora och små företag framtidens idéer och teknik tillsammans med Chalmers forskare och studenter på den öppna mötesplatsen SII-Lab, berättar Fast-Berglund. Innovationer och nya affärsmodeller kommer att se dagens ljus i miljön, som är viktig för utbildningen av framtidens ingenjörer och digitaliserings¬experter. Ett stort antal exjobb pågår.
Allt detta gläder förstås också styrelseordföranden för Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur, Madeleine Olsson Eriksson. Som sagt är det också stiftelsen som har finansierat den kraftigt utökade verksamheten.
– Sveriges industri står inför mycket stora produktionsutmaningar. Vi tror att många kan bli inspirerade i den här miljön och därigenom bidra till den digitala transformation som behöver ske, säger Olsson Eriksson, i en kommentar.

En efterlängtad testbädd. För industrin är testbädden efterlängtad. Effektivitetsförbättringar inom tillverkning sker idag genom innovationer inom digitalisering och automation – och de handlar om ökad flexibilitet, förbättrad kvalitet, sänkta kostnader, miljö- och energivinster, allt som är relevant för att vara konkurrenskraftig, menar SKF:s Alrik Danielson.

– Allt detta kan man göra var som helst i världen. Så den här typen av labbverksamhet gör att Sverige får möjligheter att ta tillbaka ett ledarskap på områden där vi har förlorat det, bibehålla och ytterligare förstärka det där vi redan är ledande. Det här är vår chans som industrination, säger Alrik Danielson, vd för SKF.

Chalmers rektor Stefan Bengtsson är glad att Stenastiftelsen har velat göra en så stor satsning på det viktiga produktionsområdet.
– Vi har ett nära samarbete med svensk industri och här öppnas stora möjligheter både för forskning, innovation och utbildning. En viktig pusselbit för att Chalmers fortsatt ska vara en internationellt ledande miljö inom produktionsområdet. Nu kan vi bidra ännu kraftigare till att öka hastigheten i den svenska industrins digitalisering, säger Stefan Bengtsson, rektor och VD för Chalmers.

Strategisk placering i en stark företagsmiljö. Om Stena Industry Innovation Lab (SII-Lab) kan sammantaget sägas att det är en ny typ av mötesplats och testbädd för industri och akademi. SII-Lab är en del av Chalmers Campus Lindholmen och finns i universitetsbyggnaden Patricia. SII-Lab är strategiskt placerad, mitt bland hundratals företag, bland skolor, universitet och bostäder, i Sveriges största industriorienterade teknikpark, Lindholmen Science Park.
I detta labb finns också industrirobotar som samarbetar med människor. Man har produktionsutvecklare som tar fram fabriker med hjälp av augmented reality och virtual reality. Med 5G-teknik skapar man också möjligheter att snabbt kommunicera mellan maskiner, produkter, robotar och människor. Och man kan titta på och utveckla lösningar för additiv tillverkning. Labbet bygger på koncept som finns inom den tyska produktionssatsningen Industrie 4.0. SII-Lab jobbar även med IoT, Internet of Things, molntjänster och avancerad produktionsstyrning.

SII-Lab ingår också i EU-kommissionens nätverk av testbäddar för industriell digitalisering och industri 4.0.

Fyra demonstratorer i Industri 4.0-spåret. Vi ska slutligen titta mer konkret på labbets fyra olika demonstratorer, som alla belyser digitalisering och Industri 4.0. De två första demonstratorerna handlar om kommunikation och presentation av data. De andra två handlar om hjälpmedel för operatörer i form av träning, simulering och robotar.

Minifabriken 4.0
Denna demonstrator visar hur kommunikationen i en fabrik kan se ut i framtiden. Idag använder sig industrin av många olika IT-system för planering, order, instruktioner m.m. medan man i framtidens fabrik vill kunna koppla ihop allt. Man vill också kunna visa trender och analyser för att förenkla planering och ändringar. I demonstratorn visar vi hur olika system kan kopplas ihop för att få just den snabbare och effektivare kommunikation man eftersträvar, samtidigt som antalet IT-system reduceras. Vi visar också hur kommunikation mellan sensorer i affärssystem kan förenklas på ett smart sätt tack vare en så kallad IoT-plattform (IoT – internet of things).

Cloud Computing
Denna demonstrator visar hur data kan skickas till och analyseras i molnet, så kallad Cloud Computing. Här används 5G-teknik för snabb, säker och skalbar uppkoppling. En liten dator är monterad på robotarmen och är trådlöst uppkopplad till nätet. Datorn skickar bilder till molnet som känner igen ett ansikte genom en bildanalys, som via molnet kan ske på långt avstånd, t.o.m. i en annan del av världen. Analysen talar sedan om när människan flyttar sig. Då skickas nya data till molnet som säger till att roboten ska flytta sig. Ny kommunikationsteknologi som 5G gör att går det snabbt och säkert att göra sådana beräkningar.

Kollaborativa robotar
Demonstratorn visar ett antal kollaborativa (samarbetande) robotar och vad de kan användas till i framtiden. En kollaborativ robot kan stå i en öppen miljö och jobba ihop med människan. Men mer forskning behövs för att dessa robotar verkligen ska vara säkra och att samspelet mellan människa och robot skall bli bättre. Vår demonstration belyser även vikten av att göra ett bra förarbete redan när produkten ritas och utvecklas. Om detta görs bra är det lättare att automatisera sammansättningen när den väl ska produceras.

Simulering och träning med hjälp av VR och AR teknologi
Demonstration av fyra olika områden där VR och AR teknologi kan användas. Träning av montörer i VR kan ske redan innan produkten och fabriken är på plats. Det minskar uppstartstiden för nya produkter. Underhåll kan göras med hjälp av AR teknologi när visuella instruktioner kan visas i realtid för operatörerna. VR för layoutplanering av nya fabriker gör att nya layouter kan utvärderas och diskuteras på distans i ett tidigt skede. Virtuell tvilling med realtidsdata som visar cykeltid, antal tillverkade produkter etc.

Forskningsprojekt som är knutna till labbet.
* Demonstration- och testbädd inom smart digitalisering för automation med människan i centrum
* Strategier för global montering (GAIS) 2
* DIG IN – DIGitaliserat välbefINnande
* Digital lärplattform för den smarta digitala fabriken (edig)
* BOOST 4.0 – EU-projekt för införande av Industri 4.0 i Europa, 50 partners.
* 5G-Enabled Manufacturing – 5GEM, digital pilot för 5G-teknik i tillverkningsindustrin
* MEET-UP: Ökad innovationsförmåga i produktion med MEET-applikation och smart samverkan
* AKTA – Automatisering av Kittning, Transport och Montering
* Smarta Fabriker

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title