Annons

Han tar över som nordisk säljchef för partnerkanalen på Dassault Systemes

Dassault Systemes Nordics har vid årsskiftet fått en ny försäljningsdirektör för partnerkanalen: Niklas Froborg.
Han kommer närmast från Dassaults största nordiska återförsäljare av SOLIDWORKS’ lösningar, PLM Group, där han sedan 2018 varit chef för affärsutvecklingen inom ”Value Solutions”.
PLM Group har varit en nyckel till SOLIDWORKS framgångar på både den nordiska och den svenska marknaden. Men bakom detta ligger inte enbart skicklighet på CAD-området, utan också en förmåga att växa med användarnas behov och den explosiva tekniska utvecklingen. Det senare har inneburit att man förutom SOLIDWORKS-området också utvecklat sina kapabiliteter på PLM-området, där man bl a certifierats som återförsäljare och integratör/implementatör av Dassaults PLM-plattform 3DEXPERIENCE. Men man har även tagit kraftfulla kliv framåt på nya teknologi-arenor som 3D-printing.
Att lyckas som affärsutvecklare i detta ger en synnerligen habil bakgrund och goda förutsättningar för jobbet som säljledare för Dassaults nordenverksamhet.

Vid sidan av jobbet som affärsutvecklingsansvarig inom PLM Groups ”Value Solutions” har Niklas Froborg också jobbat inom Sales och Support på IT-konsulten HiQ. Han har även erfarenheter från konkurrentsidan genom en tidigare anställning hos Siemens Digital Industries partner, Avalon Innovation, som Site Manager. Froborg har också haft jobbet som regional chef på Avalon Information Systemns (2006-2010).
Men det stannar inte där mellan 2010 och 2011 var han dessutom CEO för dåvarande PTC-partnern Simonsoft, vars verksamhet numera ingår i PDSVision. På tal om. PTC så finns också en 5-årig sejour som Corporate Account Manager.

”HOLISTISK SYN OCH SKARP AFFÄRSBLICK”
Av det som skrivits om Froborg på sociala medier framträder bilden av en person med holistisk syn och skarp kritisk blick i affärer. Han är också en god talare och poängterar vikten av samklang mellan individ och kontext.
Utifrån kunders omdömen så sägs han vidare vara trovärdig, lojal och en framstående relationskapare.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title