Annons

CIMdata: PLM-investeringarna 2020 växte med nära fyra procent trots tuffa pandemieffekter

Tittar man på CIMdatas uppställning över hur tillväxten sett ut 2020 framgår visserligen av diagrammet nedan att investeringarna tycks ha minskat i tunga branscher som flyg- och försvarssektorn, automotive och elektronik/hightech, men å andra sidan visar medicinteknik- och farmakologiområden goda tillväxtsiffror vad avser PLM-investeringarna.

STARK TILLVÄXT FÖRVÄNTAS FRÅN 2021 TILL 2025
Än mer intressant är att analytikern förutspår att åren 2021 till 2025 förväntas visa upp substantiella ökningar i satsningarna på PLM. Stan Przybylinski (bilden t v):
– 2020 fanns det olika effekter i olika branscher, men CIMdata tror att de underliggande trenderna bara har blivit starkare och förväntar sig att investeringarna kommer att återhämta sig 2021 och därefter. Industriföretag anammar digitaliseringsstrategier och använder PLM för att möjliggöra mycket samarbetsvilliga, distribuerade, flexibla design- och tillverkningsmiljöer för att bättre hantera hela produkten eller anläggningens livscykel. Denna förmåga är avgörande för alla branscher och blir bara mer komplex eftersom smarta, anslutna produkter måste fungera som delar av större system, säger CIMdatas VP och accentuerar det faktum att intresset för molnbaserade lösningar ökade kraftigt under 2020.

AUTOMOTIVE OCH AEROSPACE/DEFENSE SATSAR MEST PÅ PLM
Av stapeldiagrammet ovan framgår föga överraskande att PLM-satsningarna är störst inom automotive- och övrig transport, tyngre industrimaskiner och -utrustning samt flyg och försvar. De är däremot lägre inom process- och verktygsindustrin.
Men några bra processfokuserade PLM-lösningar finns tillgängliga, och de blir viktigare med ökande oro för livsmedelssäkerhet, särskilt i tillväxtekonomier.
Analytikern påpekar också att PLM-tillväxten för medicintekniska produkter drivs av allt striktare regelefterlevnadskrav, som kan variera beroende på land, något som PLM -strategier och möjliga lösningar kan hantera.
Generellt påverkas alla branscher av trenden mot smarta, uppkopplade produkter, antingen direkt eller på grund av effekterna av Internet of Things (IoT) och drivkraften mot Industry 4.0. Detta senare är ett initiativ som har sitt ursprung i Tyskland och som har inspirerat program och utgifter i länder runt världen.
CIMdata tror att det finns goda möjligheter inom alla segment när företagsledningen fortsätter att bli mer medveten om värdet av PLM och dess positiva effekter på både företagets topp- och bottenlinjer. Den globala COVID-19-pandemin hade stor inverkan på PLM-marknaden 2020 och CIMdatas prognoser inkluderar övervägande av dess fortsatta effekter 2021 och därefter. Olika branscher kommer att se olika effekter, och detta diskuteras i rapporten. Den innehåller f ö analyser av stora trender och frågor, intäkter från ledande PLM-leverantörer och intäktsanalyser för geografiska regioner, industrisektorer och historiska och beräknade data om marknadstillväxt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title