Annons

PLM: Svag tillväxt 2020, men ”Coronaras” uteblev – Dassault har störst marknadsandel

De större trenderna 2020 präglades annars, enligt Przybilinsky, av att programutvecklarna i allmänhet passade på att konsolidera sig, köpa lösningar och bolag, fortsätta transitionen till prenumerationsmodeller, differentiera sig och expandera sin räckvidd när det gäller olika industrisegment.

Digitala utvecklingsverktyg för EDA, Electronic Design Automation, har vuxit explosivt de senaste åren i takt med elektronikens ökande betydelse med avseende på t ex PCB (”printade kretskort”) och IC (”integrerade kretsar”). Siemens Digital Industries är det stora PLM-bolag som kanske lyckats bäst inom området. 2019 drog bolagets Software-division in mer än 34 procent av intäktstotalen på denna mjukvarutyp, som är ett sub-område inom PLM.

EXPLOSIV TILLVÄXT FÖR ELEKTRONIKVERKTYGEN
Att EDA-sidan är en kategori av lösningar för design och konstruktion av elektroniska system från mönsterkort (PCB) till integrerad kretsar (IC). Att detta område växer explosivt är i sig inte så underligt. Elektronik har snabbt ökat i betydelse med den kontinuerliga skalningen av halvledarteknologi.
Enligt PLM-analytikern, CIMdata, stod de globala mjukvarurelaterade EDA-investeringarna med 11,3 miljarder dollar – motsvarande drygt 96 miljarder kronor – för hela 21 procent av totalkakan bland PLM-områdets sub-segment. Mer än både CAD (14 %), CAE (14 %) och cPDm (13 %).
I CIMdatas motsvarande rapport avseende år 2019 stod EDA-investeringar för 10,3 miljarder dollar och representerade 20 procent av totalen, vilket alltså innebär att man ökat sin andel.
I övrigt var förändringarna mellan de olika sub-PLM-områdena inte anmärkningsvärda. Så här ser helheten ut enligt CIMdata:

MARKNADSPAJEN avseende PLM-investeringarna totalt under 2020. Källa: CIMdata

MARKNADSANDELAR:
DASSAULT MED PARTNERS I TOPP, FÖLJT AV SIEMENS

Tittar vi på hur det ser ut när det gäller marknadsandelarna bland de som CIMdata kallar ”PLM mindshare leaders” där man inte bara räknat med respektive spelares egna direkta intäkter, utan också repspektive företags partners direkta intäkter, så fortsätter Dassault Systeme att ligga i topp med en drygt 14-procentig andel, följda av Siemens (knappt 14 %), Autodesk (knappt 11 %) och PTC (drygt 4 %).
Så här såg det ut, enligt CIMdata:

Den 5-åriga utvecklingen avseende marknadsandelar för PLM-utvecklare, inklusive deras partners och med avseende på direkta intäkter. Källa: CIMdata.

PRODUKTDATA SOM RYGGRAD
När det sedan gäller det sub-område inom PLM, som brukar betraktas som kärna och ryggrad i systemen, cPDm (collaborative Product Definition management), stod området som framgått ovan för ca 13 procent, konstaterade CIMdata-analytikern att det är av fortsatt stor vikt. Detta ska ses i perspektivet att det handlar om att hantera företagens IP (Intellectual Properties). Området omfattar:
• Hantering av produktinformation och processer med undergrupper som arbetsflöden, lagring, innehåll och dokumenthantering.
• Visualisering och samverkan (”collaboration”)
• Produktstrukturer
• Konfigurations- och ändringshantering
• Strategisk planering
• Projekt- och programhantering
• Regelefterlevnad och sourcing
• Annat liknande

Marknadsledarna inom cPDm (collaborative Product Definition management) avseende 2020 och intäkter relaterat till mjukvaru- och tjänsteintäkter. Källa: CIMdata.

cPDm: SVENSKA IFS MED SOM SEXA PÅ 10 I TOPP
Även på detta område och räknat med PLM-spelarnas direkta intäkter är Dassault störst med ENOVIA, som drog in knappa 1,9 miljarder dollar 2020, varav drygt 1,4 miljarder avser programintäkter. Här räknas SAP (SAP PLM) som tvåa med drygt 1,1 miljarder dollar, varav 800 miljoner är mjukvaruintäkter. Siemens (Teamcenter) ligger trea drygt 800 miljoner dollar i intäkter 2020.
Intressant ur svensk synvinkel, och måhända lite överraskande för många är att svenska IFS kvalar in som sexa på listan med ca 400 miljoner dollar i intäkter, varav drygt 200 avser bolagets mjukvarusvit, IFS Applications.
– I vår segmentering passar IFS in i vårt fokuserade gemensamma produktdefinitionshanteringssegment (cPDm) för deras erbjudanden kring service livscykelhantering (SLM), enterprise asset management (EAM) och underhåll, reparation och översyn (MRO), säger Stan Przybilinsky.
Ett annat intressant faktum är att Oracle (Agile PLM) kvalar in som fyra, före PTC (Windchill).

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title