Annons

Nytt tufft jobb för Wallberg när Xllnc tar sikte på 2 miljarder…

Cirkulär ekonomi har diskuterats allt flitigare de senaste åren. Att utveckla resurseffektivitet genom att allmänt tillvarata sånt som kan tillvaratas eller förlänga livet för IT-utrustningar är sånt som på sista raden kan bli synnerligen lönsamt jämfört med slit-och-släng-lösningar. Det senare, IT-utrustningar, är ett fokus för Xllnc. Bolagets koncept handlar om att digitalisera hanteringen av IT-utrustnings hela livscykel inom ramen för Lifecycle Asset Management, LAM. Resultatet är lägre driftkostnad, högre säkerhet och mindre miljöpåverkan.
Xllnc startade 2010 och har vuxit till 200 anställda och omsätter idag 1,3 miljarder kronor. Prognosen för 2019 är en omsättning på 1,7 miljarder kronor och man siktar på att dubblera omsättningen till 2021. För att nå visionen om att bli det ledande företaget i Norden inom IT som tjänst och cirkulär IT har grundarna tagit in Norvestor som partner. Efter investeringen blir Norvestor ny majoritetsägare med ca 55% av aktierna.
Samtidigt med denna satsning träder en bekant PLM-profil in i handlingen, Christer Wallberg, som blir ny styrelseordförande (SO). Denne rutinerade IT- och företagsentreprenör har många järn i elden. Han är i PLM-kretsar kanske mest känd för etableringen av Tacton Systems - ett bolag som jobbar med konfigurationslösningar (CPQ) - som en världsspelare, men detta är bara toppen på isberget. På CVn finns idag rollerna som SO för konsulten Deva Mecaneye, SO i Almi Invest (Östra Mellansverige), ledamot i PLM-konsulten FiloProcess’, mjukvaruutvecklaren Scandisys och Regal Components styrelser. Förutom att han är vice ordförande i Tacton…

Wallberg säger till PLM&ERP News att uppdraget i Xllnc passar bra med hans övriga uppdrag.
– Absolut, Xllnc förenklar vardagen för de stora bolagen genom att vi tar hand om all personlig IT utrustning och kringutrustning för de anställda, säger Wallberg i en kommentar till sitt nya SO-uppdrag.

Allt fler vill ha IT som tjänst. Onekligen finns det ett antal viktiga poänger med detta företags verksamhet. Allt fler IT produkter cirkulerar i organisationers IT-budgetar, IoT-hantering, mobiler, konferenssystem och datorer. Men en tydlig trend är att företag och myndigheter vill ha sin användarnära IT som en tjänst snarare än att äga IT-produkter.
Xllnc är specialister på leverans, finansiering och hantering av stora organisationers IT-hårdvara. Allt detta ryms inom begreppet “device-as-a-service”.
Bolagets erbjudande är att införa cirkulär ekonomi i stora organisationers IT-hantering vilket ger kunderna både ekonomiska besparingar och ett helt hållbart kretslopp för sina IT produkter.
Kunderna är några av Nordens största myndigheter och företag med mellan 2 000 – 85 000 användare.

Norvestor köper in sig och tar 55 % av ägandet. Xllnc har alltså snabbt marscherat upp i positionen som ledande aktör på den nordiska IT-förvaltningsmarknaden genom organisk tillväxt och förvärv av Timetech AS och Supplies Team Sverige AB år 2018.
För att ytterligare kunna expandera och växa väljer nu bolaget alltså att ta in Norvestor som partner på resan framåt. Affären innebär att grundarna säljer 55 procent av bolaget till Norvestor men återinvesterar samtidigt merparten av köpeskillingen för expansionen.
– Vi ser en stor ökning framför oss under 2019 till 2021 med målsättningen att mer än dubblera omsättning och vinst, att välja Norvestor kändes naturligt då de delar ambitionen med att ta rygg på globala trender och den cirkulära ekonomin, säger Martin Backman, VD för Xllnc.
– Xllnc har förenklat vardagen för 250 000 personer på stora bolag och myndigheter inom en rad olika branscher. Genom sin cirkulära teknik sparar deras lösning 11 miljoner ton koldioxid per år genom att datorer med värdefulla metaller återvinns. “As-a-service”-modellen är en snabbt växande trend som vi vill vara med att utveckla tillsammans med företaget, säger Henning Vold, partner på Norvestor Equity.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title