Annons

CLEPA-barometer: Den europeiska fordonsindustrin hoppas att kunna starta upp igen vecka 18

Saken diskuterades alltså på ett europeiskt webinar där samtliga medlemmar i CLEPA, som samlar flera av leverantörsindustrins stora företag som som Bosch, Schaeffler, Continental och andra, deltog.
Koordinerad uppstart diskuterades
FKG skriver i en sammanfattning att det finns indikationer på att tysk fordonsindustri vill komma igång igen andra eller tredje veckan i april. Detta framkom i samband med att CLEPAs senaste medlemsbarometer,”COVID-19 Puls check”, lades fram och diskuterades under webinaret.
I anslutning till dessa uppgifter väcktes även frågan om att finna en gemensam startpunkt, Exit Corona, som möjliggör en koordinerad uppstart av den europeiska leverantörskedjan.
– Vecka 18, sista veckan i april, var ett diskussionsförslag runt bordet bland deltagarna, men allt styrs naturligtvis av virusutbrottets härjningar samt nationernas och myndigheternas restriktioner i bekämpningen av det, kommenterade Fredrik Sidahl, VD för FKG.

30 procentigt försämrad lönsamhet
Han konstaterar vidare att den ekonomiska pressen, enligt studien, ”är hård på leverantörsföretagen. Det spås genomgående minskad omsättning och sämre lönsamhet, kanske 30 procent, för 2020 bland respondenterna. Utifrån rådande situation, svarsdatum 23-25 mars, tror 70 procent av leverantörerna att de kan återhämta sig inom 12 månader.”
Man konstaterar vidare att korttidsarbete – som också ingår som en åtgärd i den svenska regeringens stora företagspaket på 300 miljarder – är den vanligaste insatsen tillsammans med uppsägning av inhyrd personal. Även detta effekter som vi redan sett flera exempel på inom den svenska fordonsindustrin, exempelvis hos AB Volvo.
Men enligt CLEPA-enkäten spår också 25 procent att avskedande av egen personal kan också bli aktuellt. ”När inte hjulen snurrar och kassaflödet nästan uteslutet består av utbetalningar, sprider sig likviditetsproblem bland leverantörerna upp från Sydeuropa, Spanien och Italien, norr ut i virusutbrottets spår.”

Håller industrin under armarna
Men som noterats ovan görs alltså stödinsatser för att hålla industrin under armarna. Inte bara i Sverige förstås, utan på i stort sett alla ställen där man har tyngre till automotiveindustrin relaterade bolagsverksamheter. Av de insatser som görs tycks också skattelättnader är den vanligaste statliga insatsen i Europa, enligt CLEPA:s ”COVID-19 Puls check.
Men som sagt, vecka 18 ansågs av de flesta vara ett plausibelt tidsalternativ. Om detta kommer att kunna ske är dock synnerligen tveksamt, givet de okända parametrarna runt hur länge Corona-krisen och COVID-19 hänger i.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title