Annons

”Cloetta tar det rätta” … och satsar på moln-ERP från Infor

Cloetta har försäljning i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien och har åtta produktionsanläggningar i fem länder. Konfektsektorn kännetecknas av impulsdrivna inköp bland konsumenter, baserade på tidigare erfarenheter. Det innebär att Cloetta både måste hålla jämna steg med efterfrågan samtidigt som kvaliteten är avgörande för framgången.

LÅNGVARIG OCH PÅLITLIG RELATION
För att möta denna situation valde Cloetta att satsa på Infor CloudSuite Food & Beverage. Flera faktorer avgjorde: En är att Cloetta har varit Infor M3-kund i många år och därför fanns det redan en långvarig och pålitlig relation med Infor. En annan var den omfattande branschfunktionaliteten i Infor CloudSuite Food & Beverage. Den stödjer både nyanserna och dynamiken i Cloettas verksamhet, inklusive kvalitetskontroll, recepthantering och spårbarhet. I linje med sin strävan att förnya var lösningens moderna molnarkitektur nyckeln till beslutet.
– Genom att gå över till en modernare, digitaliserad plattform som stödjer innovation och optimerar verksamheten, är vi övertygade om att Infor Infors moln-svit är rätt lösning för Cloetta. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Infor framgent, trygga i vetskapen att vi kommer ha branschledande möjligheter att ta marknadsandelar på våra nyckelmarknader och segment, säger Per Svensson.

AVGÖRANDE FAKTOR FÖR ATT TA MARKNADSANDELAR
Infors chef för Norra, Västra och Östra Europa, Johan Made, hävdar att beslutet är synnerligen välgrundat.
– Digitalisering är utan tvekan en avgörande faktor för att ta marknadsandelar, säger han. Infors mikro-vertikala fokus är anpassat för att hantera frågor som är specifika för en viss bransch, vare sig det handlar om processer, regelefterlevnad, standarder, KPI eller andra mått som mikrovertikala företag som Cloetta behöver för att öka kapaciteten och i slutändan marknadsandelarna.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title