Annons

Configit vässar BOM-kapabiliteter: Dramatiskt minskad tid för att generera cBOMar

Danska Configit, duktigt på Configuration Lifecycle Management (CLM), berättar idag att man vässat sin Configit Ace-mjukvara. Därmed kan man inom ramen för en konfigurationslösning nu mer effektivt utnyttja produktmodeller under utformningen av konfigurerbara BOMar, Bill of Materials – i detta fall alltså så kallade cBOMs (configurable Bill of Material) - och stödja offertprocesser (CPQ, Configure-Price-Quote) mer effektivt.
Det här är värdefulla egenskaper relaterat till dagens ökande efterfrågan på mer anpassningsbara och personliga produkter, något som alltså kräver mer konfigurerbara produktdesigner. Det kan dock vara en utmaning att designa och arbeta med cBOMs, även kända som ”150% BOMs” eller ”SuperBOMs”. Att generera en giltig BOM, eller materiallista, för en konfigurerbar produkt kan dock vara tidskrävande och kan kräva en hel del manuell ansträngning. Detta då befintliga lösningar för att automatiskt generera eller ”explodera” en cBOM är ofta långsamma.
”Helst bör cBOMen och produktmodellen utvecklas samtidigt, men hittills har det inte funnits något sätt att utnyttja produktmodeller i cBOM-designprocessen,” skriver bolaget i en pressrelease. Detta förändras emellertid med beskedet att Configit Ace BOM Solve API hjälper tillverkare att möta probelmatiken att snabbt generera en BOM för en konfigurerbar produkt genom att utnyttja produktmodeller.

På sista raden kommer detta att göra det möjligt för ingenjörer och produktmodellerare att samarbeta och utveckla cBOM och produktmodellen samtidigt.
BOM Solve API använder en befintlig cBOM och en specifik produktkonfiguration som indata och genererar sedan omedelbart en konfigurerad BOM, eller 100 % BOM, för den givna konfigurationen. Detta kan användas av ingenjörer för att testa och felsöka cBOMs och produktmodeller under designprocessen.

Genererar försäljningsBOMar till CPQ-processen
– Med en giltig konfigurerbar försäljnings-BOM och konfiguration kan BOM Solve API omedelbart generera en försäljningsstycklista som en del av en Configure-Price-Quote (CPQ)-process, säger Henrik Hulgaard, VP för produkthantering och medgrundare av Configit.
BOM Solve API ser också ut som en kraftfull lösning som möjliggör samarbetsdesign på cBOMs och produktmodeller och som kan identifiera många problem i förväg, snarare än att försöka lösa skillnader när cBOM och produktmodell utformas isolerat.
”BOM Solve API förlitar sig inte på att vare sig cBOM eller produktmodellen utvecklas i någon ordning. På grund av detta rymmer lösningen 120 % stycklistor, där vissa konfigurationsval lämnas öppna för ytterligare teknisk input som en del av en partiell Engineer-to-Order-process (ETO),” skriver Configit i pressmaterialet.

Den första i serie med kommande nya kapabiliteter
I övrigt noterar man att BOM Solve API är den första i en serie lösningar fokuserade på teknisk konfiguration och BOM-utmaningar som Configit avser att leverera i kommande utgåvor.
– Möjligheten att omedelbart generera stycklistor för konfigurerbara produkter gör det möjligt för tillverkare att utnyttja produktmodeller på ett helt nytt sätt och vi fortsätter att utveckla våra lösningar för att hjälpa till att tackla konfigurationsutmaningar mer effektivt, konstaterar Henrik Hulgaard avslutningsvis.

Alla Configit-produkter är baserade på den patenterade Virtual Tabulation-teknologin, som har omdefinierat produktkonfigurationen genom att erbjuda högre hastighet och bättre hantering av komplexitet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title