Annons

COSMO CONSULT prisade för Industri 4.0-lösning i molnet

ERP-konsulten COSMO CONSULT brukar inte utan goda skäl betraktas som en av Europas ledande spelare när det gäller Microsoft Dynamics. Bolaget är specifikt duktiga inom tillverkningsrelaterade miljöer och nu har man fått ett kvitto på att lösningarna man erbjuder håller mycket hög klass. Bolagets scenario, Digital Factory 365, utsågs vid tävlingen INNOVATIONSPREIS-IT 2018 till ett av de bästa i kategorin Molnlösningar. Utmärkelsen, som räknas till den mest betydande oberoende IT-utmärkelsen, belönar framtidsorienterade digitala lösningar som skapar nya användnings- och affärsmöjligheter för företag i alla industribranscher.

Bakgrunden till utmärkelsen INNOVATIONSPREIS-IT, som delats ut sedan 2006, är att deltagare från vitt skilda specialområden som har utvecklat en speciallösning ställs inför en oberoende branschjury bestående av forskare, branschexperter och journalister. Utmärkelserna ges sen till de bästa innovationerna inom olika kategorier – från affärssystem (Enterprise Resource Planning, ERP), E-handel och IT-säkerhet till aktuella molnutvecklingar.                                             

Digitala nätverk av verkliga objekt. I molnsegmentet tävlade omkring 130 bidrag och, för tredje året i rad, valde juryn COSMO CONSULTs lösning cc|digital factory 365. Genom intelligent informationsteknik från Microsoft gör Industri 4.0-plattformen det möjligt att digitalt avbilda hela värdeskapandekedjan. Microsoft Azure-baserade molntjänster och moderna IoT-system (Internet of Things) spelar en central roll: Realtidsdata från maskiner, komponenter eller verktyg registreras via taggar och sensorer för att jämföras med planeringsdata på ERP- och MES-nivå och för att möjliggöra autonom styrning av objekten.

Denna molnlösning, som har utvecklats i samarbete med Fraunhofer IFF i Magdeburg och andra välrenommerade industripartners bland annat Microsoft, Bosch, telent-euromicron, Dräger och Autodesk, använder den senaste tekniken för förstärkt verklighet (AR, Augmented Technology) för att förena den verkliga världen med den digitala. Alla processer – från kundförfrågningar och konstruktion över kommersiell och teknisk projekthantering till objektspårning, avräkning och efterberäkning – sammanförs på en central plattform bestående av standardlösningar från Microsoft och Microsoft-certifierade speciallösningar från COSMO CONSULT.

Minskar inplementerings- och underhållskostnader. cc|digital factory 365 ingår i ett omfattande molnprogram som även Microsoft driver på – senast med lanseringen av den helt molnbaserade företagslösningen Microsoft Dynamics 365 Business Central. Det är av flera skäl ingen slump att IT-system i molnet blir allt intressantare för företag. Inte minst handlar detta om att tillhandahålla datorkapacitet, lagringsutrymme och programvara externt via internet. Med bra lösningar här minskar implementerings- och underhållskostnaderna avsevärt. Dessutom kan molntjänster snabbt och flexibelt anpassas till ändrade krav. Enligt branschförbundet Bitkom är använder två tredjedelar av alla företag molnet redan idag och trenden är stigande.

– Molnet är en knutpunkt för den digitala omställningen, säger chefen för COSMO CONSULT Group, Uwe Bergmann. Molnrelaterade ämnen som big data, automatisering, mobilitet och artificiell intelligens har en enorm potential som inte bara förändrar arbetsplatserna utan hela affärsmodeller i grunden.
Målet är, hävdar Uwe Bergmann, att utnyttja denna utvecklings finansiella potential, samtidigt som man medverkar i utformningen av den med fokus på människorna i företaget.
– Därför är vi särskilt glada över att vårt utvecklingsarbete hyllas även från officiellt håll med innovationspriset för cc|digital factory 365 och att de belönade en lösning som redan idag gör det möjligt för industriföretag att använda framtidsorienterad molnteknik.

 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title