Annons

Cykelutvecklaren Trek satsar på Onshape och CAD i molnet

SOLIDWORKS-skaparen, John Hirschticks senaste skapelse, moln-CAD-systemet Onshape, har börjat få in sina tentakler på allt fler företag. Lösningen har flera poänger från att i sina enklaste varianter vara gratis och lättillgänglig till att på sin proffsnivå inte bara vara en bra 3D-modellerare, utan även vara utrustad med sånt som PDM. Det är som Hirschtick sa i en tidigare PLM&ERP News-intervju, ”ett allt-i-ett-system som kombinerar CAD, release management, workflow, realtidssamarbetsverktyg och affärsanalys.” Till tillgångssidan får man även räkna in ett API med klara kopplingar till mer än 50 tekniska applikationer.
Man behöver sålunda egentligen bara en browser och en nätkoppling för att skapa även relativt komplicerade lösningar och under utvecklingsresans gång dela sina modeller med andra intressenter i produktframtagningskedjan.
Det här har som sagt också börjat ta fart på företagssidan och idag meddelar den kända utvecklaren av cyklar, Trek, att man lagt till Onshape, till sin uppsättning av utvecklingsverktyg.

En viktig poäng i sammanhanget är också just enkelheten att dela sina modeller under produktutvecklingssresan. Man använder kort sagt Onshape för att förbättra samarbetet och kommunikationen mellan sina team och partners världen över.
– Trek handlar om innovation, om att lösa komplexa problem och hjälpa människor att använda cyklar för transport, rekreation och inspiration, säger Chad Manuell, global teknikdirektör på Trek. Vi valde Onshapes produktutvecklingsplattform så att vi kan sätta nya produkter på marknaden snabbare och behålla vår konkurrensfördel.

Designändringar som syns i realtid
Jon Hirschtick pekar i sammanhanget på Onshapes datahantering i realtid.
– Det gör att flera ingenjörer på olika platser samtidigt kan arbeta med samma design. När en teammedlem gör en designändring ser alla andra på teamet det direkt. Dessutom ger Onshape affärsanalys chefer och teknikchefer enastående synlighet på minuten i varje steg i produktutvecklingen, utan att behöva vänta på planerade möten med designgranskning.
Han menar vidare att plattformen minskar också IT-omkostnaderna avsevärt, vilket bl a hänger ihop med batt mjukvaran inter kräver nedladdningar eller installationer och tillhandahåller regelbundna produktuppdateringar i molnet utan driftstopp.

Trek har redan från start varit ett teknikpositivt, modernt bolag och präglat av en passion inför de produkter man utvecklar. Manuell säger att Trek’s design ska göras byggt på en liknande de passion för de verktyg man jobbar med. Vi ska bara ha byggprodukter vi älskar, säger han och tillägger att de förstås måste vara effektiva.
– Vi har ett globalt distribuerat team som måste kunna arbeta samtidigt med en mängd olika projekt. På sista raden kräver detta en otroligt hög standard på de lösningar som är delar av vår utvecklingsplattform.
– Den viktigaste frågan som vi alltid ställer oss är:” Älskar jag det här? Om du inte älskar det du gör, varför skulle någon annan göra det?” säger Manuel.

Treks teknikdirektör menar också att cykeln kan vara en enkel lösning på många av världens mest komplexa problem och har åtagit sig att bryta ner hinder som hindrar människor från att använda cyklar oftare för transport, rekreation och inspiration. En, ska vi kalla det ”cool” syn på saker och ting alltså, som f ö delas av Hirschtick.
– Vi är förstås stolta över att samarbeta med Trek Bicycle och beundrar deras mål att göra världen till en bättre plats genom att cykla, tillägger Hirschtick, VD Onshape. Det är glädjande att hjälpa dem att förbättra sina produktutvecklingsprocesser och göra det lättare att förnya alla sina varumärken.

Åtta miljoner timmar
Onshape som bolag är f ö en av marknadens mest intressanta spelare. Dels för att man är en relativt sett ny spelare, dels för att just John Hirschtick finns med i sammanhanget. Onshape grundades 2012 och har samlat in 169 miljoner dollar från Andreessen Horowitz, NEA, North Bridge och andra ledande investerare. Baserat i Cambridge, Massachusetts, inkluderar ledargruppen Onshape de ursprungliga skaparna av SOLIDWORKS och andra beprövade ledare inom molninfrastruktur, datasäkerhet och mobil.
Enligt en tidigare intervju i PLM&ERP News, krävs drygt 10 000 professionella användre av mjukvaran för att man ska nå breakeven. Det är oklart om detta mål nåtts men Onshape har i alla fall lite andra användarrelaterade siffror som tyder på en viss framgång:
Användare i över 170 länder har loggat över 8 miljoner timmar med modellering av avancerad robotik, biomedicinsk utrustning, industrimaskiner, jordbruksutrustning och konsumentprodukter. Med 1 av 8 sessioner som sker på mobila enheter, är Onshape i alla fall en ofta använd mobil CAD-enhet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title