Annons

Därför valde Life Science-bolaget IRRAS Jeeves ERP

Life Science-bolaget IRRAS satsar på Jeeves som backbone på ERP-sidan. IRRAS, som startade verksamheten 2012 jobbar framför allt med lösningar för effektivare behandling av storkepatienter.
Visionen är att väsentligt förbättra resultaten för behandlade strokepatienter, minska intensivvårdstiden för dem och bidra till hälsoekonomiska fördelar för sjukhus och vårdgivare.
- Vi har högt ställda ambitioner att växa och Jeeves har uppvisat en följsamhet och förståelse för detta, motiverar Christian Norrman, CIO på IRRAS, bolagets val av system. 

IRRAS vision ska uppnås genom att tillgängliggöra innovativa medicinsktekniska lösningar för behandling av intrakraniella blödningar. Bolaget har för detta bl a utvecklat och designat produkten IRRAflow.

Komplexa utmaningar. Vid valet av affärssystem stod IRRAS inför flera komplexa utmaningar. Den internationella organisationsstrukturen gör att man har behov av smidig valutahantering och stöd för transaktioner mellan olika legala enheter.
Dessutom ställer branschen extremt höga krav på spårbarhet. Lösningar för så pass komplexa processer hittar du oftast i de större systemen. IRRAS, som fortfarande ligger i uppstartfasen, valde Jeeves ERP för att lösningen ”är en klass för sig” då det gäller avancerad funktionalitet anpassat även för mindre bolag.

 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title