Annons

Dassault släpper efterlängtad migrationsbro för CATIA V5- och SW-data till 3DEXPERIENCE

Ett av de större problemen för den som velat få tillgång till Dassaults PLM-lösning, 3DEXPERIENCE (3DX), har handlat om att migrera V5-data till för 3DX kompatibla V6-data, som gäller för denna plattform. Detta har krävt inkrementella investeringar i infrastruktur för att realiseras och därmed allmänt fungerat som en begränsande faktor när det gäller viljan att satsa på 3DX; till nackdel för dem som velat utnyttja de paradigmskiftande kapabiliteter i produktframtagningsarbetet, som är kännetecknet för denna plattform.
Idag står det klart att den utlovade migrationslösningen nu finns tillgänglig, via DS’ PLM Collaborations Services-erbjudande. Denna lösning är en stor lättnad, inte minst för den stora användar-community som jobbar DS’ flaggskeppsmjukvara, CATIA V5.

Med hjälp av denna nya ”gateway” till 3DEXPERIENCE-plattformen får man i ett slag tillgång till de avancerade molnbaserade lösningarna på plattformen. Detta öppnar för nya möjligheter till samverkan/kollaboration, datadeling och allmänt vassare kapabiliteter i produktutvecklingsarbetet. Inte minst värdefullt för att distribuerade produktutvecklings- och tillverkningsmodeller tagit rejäl fart de senaste åren.
Det är med CATIA R2018x-utgåvan som man som användare av CATIA V5 får tillgång till 3DEXPERIENCE-plattformen. Även användare med ett enda säte av CATIA V5 kan få  åtkomst till molnet och 3DEXPERIENCE för simulering, tillverkning, samarbete och andra tekniska möjligheter.
Ingenjörer kan också fortsätta använda CATIA V5 för att skapa nya modeller och göra dessa och befintliga V5-modeller tillgängliga på plattformen.

De allmänna fördelarna. Från Dassaults sida pekar man framför allt ut följande fördelar med nya PLM Collaboration Services:

  • Digital kontinuitet i hela produktutvecklingen.
  • Effektivare samarbete inom globala eller regionala team för att främja innovation.
  • Produktutvecklingen kan hanteras snabbare vilket påverkar möjligheterna att hålla leveranstider.
  • Ingenjörsarbetet blir allmänt enklare – man kan optimera de dagliga uppgifterna, samtidigt som man förbättrar produktiviteten. På sista raden ger det mer tid och utrymme för innovation.
  • Man uppnår högre prestanda och säkerhet.

Dassault noterar också att man skapat en lösning som är snabb, smidig och enkel att ansluta, ”utan några störningar i dina vanliga processer. Dessutom finns det ingen anledning att migrera befintliga CAD-data.”

Manipulering av komplexa strukturer. Allmänt kan man också peka på värdet av sömlös integration när det gäller t ex konstruktioner gjorda i multi-CAD för digitala mock-uper och digital validering.

Vidare kan man på 3DEXPERIENCE-plattformen skapa ”dashboards”, eller smarta instrumentpaneler och dessutom avancera uppåt i kapabilitetskurvan genom att tillföra betydligt mer av innehåll i sina modeller än vad som varit möjligt via vanliga ”viewers”.
Andra möjligheter handlar om att man kan manipulera komplexa multi-CAD-strukturer på en singulär plattform via en enkel webbrowser. Eller man i ett slag får tillgång till betydligt kapablare simuleringslösningar.

Dassault talar också om värdet av att man nu kan koppla på leverantörskedjan i produktframtagningsarbetet med synkroniserade realtidskapabiliteter i sessioner där målet är att exempelvis korrigera och därefter validera en modell.
Det finns mer, men på sista raden blir livet allmänt enklare för den som har ambitioner att växla upp produktutvecklings- och konstruktionsarbetet.

Tillgång till en datadriven istället för filbaserad miljö. I en nyligen publicerad intervju på PLM&ERP News, med Dassault SOLIDWORKS-basen, Gian Paolo Bassi, konstaterade han att den nya lösningen – PLM Collaboration Services (man byter ofta namn på lösningar inom DS/SW-sfären, tidigare kallades det här för ”Power By”) – kommer att förändra mycket för många.
–3DEXPERIENCE ”PLM Collaboration Services” är utformade för att stödja och integrera alla CAD-filer, inklusive CATIA V5, SOLIDWORKS och andra CAD-programsdata (CADx), i 3DEXPERIENCEs datadrivna (i motsats till fildrivna) upplägg i molnet. Genom att produktdata inte är filbaserat organiserade i databasen, utan istället individuella och aggregerade finns inte behov av någon infrastruktur eller ens installation av någon klientprogramvara (med undantag för anslutningarna, APIerna, till olika CAD-program), noterar Bassi.

3DX-appen för digital tillverkning, styrning och planering, DELMIA, är en av de lösningar som finns tillgängliga på 3DEXPERIENCE-plattformen.

Nyckel till Dassaults konvergensstrategi. Bassi beskriver det hela som en modulär serie av datahanteringsapplikationer, som startar från enkla PDM-funktioner och inom ramen för samma datamodell går hela vägen till att leverera hantering i en sammankopplad kedja och med överensstämmelse i alla processer. Den är också därför synnerligen skalbar.
– Detta är nyckeln till vår konvergensstrategi. Föreställ dig SOLIDWORKS-desktop med full tillgång till 3DEXPERIENCE-plattformen, som kan användas tillsammans i vilken assembly som helst, utan omvandling och helt integrerad med alla andra applikationer, inklusive SIMULIA, för simulering och analys, och DELMIA, för digital tillverkningshantering. Faktum är att vi i det tysta startat ett annat Light House-program med en SIMULIA-produkt, som heter ”Structural Simulation Engineer”, för att tillhandahålla avancerade ickelinjära strukturella analysmöjligheter för användarna av vår 3D CAD desktoplösning. Det här är viktigt att kunna göra om man slår i taket med SOLIDWORKS egen simulering, som i sig är stark på de linjära bitarna, men inte lika lämplig för de komplexa ickelinjära domänerna.

”En kokande vulkan.” Det är sammanfattningsvis som Gian Paolo Bassi konstaterar i vår intervju:
– PLM har kokat under ytan en tid nu och”utbrottet” är nära förestående. Det kommer att bli rena fyrverkeriet.”
Det är en färgstark bild som onekligen har sina poänger. Den viktigaste är att DS frångår en tidigare besvärlig migrationsfas varje gång man byter version. V4 till V5 var exempelvis ingen enkel och billig historia att gradera upp till.
PLM Collaboration Services kan underlätta livet för många i V5- och CADx-miljöer.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title