Annons

Dassaults helårsrapport 2020: MEDIDATA en ”livräddare” och SOLIDWORKS har blivit en miljarddollar affär

För helåret uppgick de totala intäkterna till 4,45 miljarder euro, en ökning med 12 procent valutajusterat. De totala mjukvaruintäkterna ökade in om ramen för detta till 4,01 miljarder euro, en ökning med 15 procent valutajusterat.
Intressant att notera här är att den organiska tillväxten egentligen minskade 3 procent, men genom konsolideringen av MEDIDATA ökade den alltså med 12 procent, vilket i hög grad säger något om vad detta köp tillfört Dassaultgruppens Life Sciences-delar. Uppgången är i och för sig begriplig med tanke på Coronautvecklingen och den roll mjukvaror från t ex MEDIDATA spelar i det kliniska testjobbet.

Den organiska tillväxten för Dassault Systemes minskade med 3 procent, men genom konsolideringen av MEDIDATA ökade tillväxten med 12 procent.

MAGERT FÖR DE TRADITIONELLA LÖSNINGARNA,
MEN MEDIDATA OCH SOLIDWORKS STÅR UT

Men för övrigt så såg DS utveckling tämligen mager ut, vilket förstås förklaras av samma fenomen som bereder vägen för MEDIDATA – Coronakrisen.
När det gäller CATIA, minskade intäkterna sålunda med 2%, medan som sagt SOLIDWORKS gjorde något bättre ifrån sig med en ökning på 4 procent (jämför med de 6 procent man ökade under 2019). För SW gäller vidare att man tog 20 000 nya kunder under det gångna året. Intäkterna uppgick till 841 miljoner euro för helåret. Med dagens växelkurs där euron betalas med 1,22 dollar blir det drygt 1 miljard dollar i intäkter för denna strävsamma 3D desktop CAD.

MINUS FÖR SIMULIA OCH DELMIA
“Övrigt” inom DS-segmentet ”Industrial Innovation” – alltså SIMULIA, DELMIA, GEOVIA, EXALEAD, 3DEXCITE tycks ha minskat en del med avseende på intäkterna, minus 5 procent för året.
Under ett telefonkonferens med pressen kommenterade DS-chefen Bernard Charles också 3DEXPERIENCE Works plattformen:
– 3DExperience Works-plattformen med integrerade lösningar är avsedd att nå nya typer av användare. De vill ha webbläsarbaserad åtkomst på mobilen och så vidare … de vill utöka vad de är vana vid att komma åt på skrivbordet med vad de kan komma åt i molnet. Många kunder överväger nu dessutom hur tillverkningsbitarna kan kopplas till leverantörskedjan.
Sammanfattningsvis har man fått igång ett visst flöde till 3DEXPERIENCE-miljön från de traditionella SW-användarna. Men det är, som någon kommenterade saken, mer fråga om en startramp än ett verkligt flöde.
Ett bra tips är dock att det kommer att hända en del här under det kommande året.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title