Annons

PLM: Två nya ShareAspace-lösningar från Eurostep

Svenska programutvecklaren Eurostep släpper två nya lösningar till sin ShareAspace-mjukvara: ShareAspace Knowledge Transfer och ShareAspace Export Control-testlicens, implementerad som en tjänst i Microsofts Azure-moln.
- Bakgrunden är att många av dagens tillverkningsindustrier känner av ett ständigt ökat tryck på att inte bara minska kostnader och ledtider, utan också att införliva mer avancerad teknik för att stödja nya krav på digitalisering, samtidigt som de följer bestämmelserna. ”Joint ventures” och andra typer av partnerskap är i detta goda skäl att ta itu med dessa utmaningar. De nyreleasade lösningarna underlättar och stärker denna typ av samarbete, säger Eurostep Groups CEO, Håkan Kårdén.

Många länder har satt upp en rad föreskrifter för att skydda sig framför allt inom handel och försvar. I allmänhet är detta känt som exportkontrollförordningar. De är utformade för att stoppa både fysiska objekt och relaterade data, inklusive programvara och designdata, att falla i ”fel händer” och därigenom potentiellt kunna skada landets intressen.
Sådana regler innehåller begränsningar för vem som kan få tillgång till både fysiska delar och digital information. ShareAspace Export Control är en programvara som riktar sig specifikt mot exportkontrollområdet.

Bygger på ISO-standarder. Båda de nya produkterna faller inom ramen för Eurosteps flaggskeppsprodukt, ShareAspace. Denna mjukvarusvit stöder säkert samarbete över produkters livscykel och lämpar sig väl som plattform för utbyte av data mellan partners i produktframtagningsarbetet och allmänt när det gäller underhåll. Poängen är att ShareAspace bygger på ISO-standarder som STEP AP242 och PLCS. Tjänsterna sträcker sig från förstudier till implementering och support av system.
Bolaget har kunder inom inom flera olika branscher, inklusive flyg-, bil-, försvars-, energi-, högteknologiska och bygg- och anläggningsarbeten.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title