Annons

IT-TRENDER 2018: Hybrida moln, AI och IoT på arbetsplatser

Snart är det dags för ett nytt år som enligt IT-företaget flera bedömare lär bli ett av de viktigaste inom digitaliseringen hittills. Så här inför årets slut kommer också många aktörer ut med listor över vad de tror blir det kommande årets viktigaste trender. Citrix är en av dem som siar över 2018. Enligt detta bolag kommer hybrida molntjänster, IoT på arbetsplatser, AI-driven IT-säkerhet och sofistikerade cyberhot att driva utvecklingen under nästa år.

Röststyrda enheter och maskininlärning
Enligt Citrix kommer nästa års stora tekniska innovation vara röststyrda enheter som tillsammans med maskininlärning blir ett effektivt verktyg för att interagera med komplex data. Kombinationen kommer att vara mer kraftfull än virtual, augmented eller mixed reality och kan revolutionera hur vi jobbar i dag.

AI-driven IT-säkerhet på företagen
Nya analysverktyg kommer att leda till effektivare arbetsprocesser och ökad produktivitet på företagen. Samtidigt som IT-säkerheten ökar, förbättras användarupplevelsen för medarbetare. Genom AI-liknande analysverktyg kan företagen analysera anställdas standardbeteenden för att hitta avvikelser som de sedan tillämpar säkerhetskontroller på. I framtiden kommer även säkerhetstekniker bli både smartare och mer användarfokuserade, såsom automatiserade ID-kontroller genom maskinlärning och AI.

AI blir ett viktigt verktyg inom sjukvården
Utvecklingen inom AI kommer att spela en avgörande roll inom vården i framtiden. Utöver aggregering och djupanalyser på samlad patientdata i en enda patientjournal, kommer de nya teknikerna även vara viktiga för att optimera arbetsflöden inom sluten och öppen patientvård. AI och analys kommer även att leda till ökad förståelse för patienterna och vårdgivarna, och en mer personligt anpassad vård.

AI ökar medarbetarnas produktivitet
Företag som vill effektivisera processer och arbetssätt kommer att kunna ta hjälp av AI. De kan exempelvis genom AI analysera och spåra medarbetarnas arbetsuppgifter och på så sätt tillgängliggöra data för dem på deras digitala arbetsplatser – så de kan börja där de slutade nästa arbetsdag.

2018 går vi verkligen över till hybrida molntjänster
Debatten om offentliga kontra privata moln har pågått länge men enligt många experter är hybrida molnmodeller framtiden. Många ledande företag i dag har kvar vissa IT-processer internt och flyttar andra processer till Infrastructure-as-a-Service (IaaS) eller Software-as-a-Service (SaaS). För företag som jobbar med hybrida molnmodeller blir säkra men flexibla nätverk som kan hantera olika typer av anslutningar ännu viktigare.

IoT på arbetsplatser
IoT blir ett allt viktigare verktyg i att förbättra arbetsplatser. Företagen kommer att börja inse värdet av IoT för att optimera arbetsförhållanden. Genom IoT kan de exempelvis mäta luftkvalitet på arbetsplatsen och hur det påverkar medarbetarnas kognitiva förmåga till hur vi optimerar användningen av mötes- och konferensrum. 2018 blir året då företag verkligen börjar se värdet i IoT på arbetsplatsen och hur uppkopplade enheter kan hjälpa till med allt från kognitiv och mental hälsa till effektivitet och produktivitet.

 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title