Annons

DEBATT: ”Lågkodverktyg bra, men dataläskunnighet behöver ändå prioriteras”

Lågkodverktyg – eller ”low code” – är ett bra steg på vägen för många företag för att underlätta den stora bristen på utvecklare. Men det är bara ett steg på digitaliseringsvägen, det krävs också att anställda förstår och kan tolka data. Det skriver Paul Barth, global chef för dataläskunnighet, på dataanalysföretaget Qlik i en debattartikel. ”Pandemin har inneburit en kraftigt ökad digitalisering, vilket ökat konkurrensen om kompetens kring bland annat programmering och datakunskap. IT och telekomföretagen har tidigare varnat för en brist på omkring 70 000 IT-experter till år 2024 om det inte vidtas kraftiga åtgärder. En trend som börjat ta fart är den ökande användningen av verktyg med lite eller ingen kod, ofta i kombination med kodning och programmering. I motsats till traditionell programmering där utvecklare skriver kod manuellt, innehåller dessa verktyg funktioner som dra-och-släpp-redigerare för att hjälpa användarna att skapa produkter och funktioner utan att själva behöva skriva kod,” noterar Barth.

Personer med grundläggande digitala färdigheter kan därmed bidra till enkla tekniska uppgifter. Anställda behöver inte ständigt förlita sig på specifika data- eller IT-team för att samla in den information och analys de behöver. Lågkod-metodiken minskar därmed delvis tröskeln för demokratisering av data.  

Bra för företag 
”Medborgarutvecklaren” är ett begrepp som blivit allmänt utbrett till följd av det snabba införandet av lågkodverktyg. De civila utvecklarna väntas vara fler än de professionella utvecklarna på stora företag redan år 2023, enligt Gartner. Med rätt ramar och övervakning kan lågkodverktyg göra det möjligt för anställda att skriva sin egen programvara och därmed underlätta för sina IT-team. Det gör det också möjligt för dem som har grundläggande programmeringskunskaper att utvecklas och bli effektivare.

Lågkodverktyg är bra för företag som försöker höja sina anställdas datakunskaper. Men det är samtidigt viktigt att vara medveten om den bredare kompetens som krävs för att vara verkligt datakunnig. De anställda behöver inte bara förstå hur man tolkar data utan också hur man argumenterar och berättar historier med hjälp av dem – med hänsyn till kontextuella faktorer som bias och ursprung. Automatisering kan stödja ett steg på vägen mot dataförståelse, men det finns andra steg som kräver mänsklig insikt.  

Att snabbt få digitala färdigheter 
Två av tre arbetstagare uppger att de inte är övertygade om att de får digitala färdigheter tillräckligt snabbt för att kunna möta framtida karriärbehov, enligt Amazon Web Services senaste Global Digital Skills Study.
Och det är bara omkring en tiondel av de anställda som säger att de känner sig helt säkra när det gäller datakunskaper, alltså förmågan att läsa, analysera, arbeta och kommunicera med data, som vi kallar dataläskunnighet. Det visar rapporten ”The Upskilling Evolution”, som sammanställts av Accenture och Qlik.  Företagsledare tenderar att överskatta datakunskaperna. Mer än hälften av företagsledarna anser att deras personal har förtroende för datakunskaperna. Det är därför viktigt att börja med att ta reda på vilka datakunskaper som finns i organisationen. 

Företag som stödjer de anställdas datakunskaper kan inspireras av low-code-rörelsen och medborgarutvecklarens framväxt. Men att förlita sig på automatiserade verktyg med låg kod för att bli datakunnig är som att försöka bli flytande i ett språk med hjälp av Google Translate – du kanske får rätt svar, men förståelsen och kunskapen kommer alltid att vara ytlig. Att använda dessa verktyg som en språngbräda mot ökat användande av data är ett bra sätt på den bredare resan mot dataläskunnighet, som innebär ett så effektivt och produktivt användande av data som möjligt. 

Av Paul Barth, global chef för dataläskunnighet, Qlik

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title