Annons

Nya EPLAN Platform 2023: Multistandard-stödet för schematiska makron – en förbättring som sticker ut

Allmänt gäller förstås, som alltid förväntar sig av en uppdaterad programversion, att den nya EPLAN Platform 2023 innehåller ett antal nya funktioner som gör den enklare att använda och som ger tidsbesparingar och ökad prestanda för användarna. Men det som  sticker ut är det nya multistandardstödet för schematiska makron.

Standardkompatibelt – upp till tjugo schematiska makron
Företagsspecifika standarder som riktlinjer, olika dimensionsspecifikationer och varierande standarder på världsmarknaden – till exempel NFPA eller IEC – kräver olika sätt att representera enheter i schematiska beskrivningar. Tidigare kunde endast ett makro sparas per enhet. Med det nya systemet för enhetsdatahantering kan nu upp till tjugo olika schematiska makron tilldelas varje enhet. Fördelen för användarna är att programvaran nu automatiskt tilldelar rätt makro efter att den relevanta standarden har valts, vilket enkelt kan överföras till schematiska beskrivningar via ”drag and drop”. Detta förenklar hur enheter hanteras, ger en bättre projektöversikt och minskar de administrativa insatser som krävs.
Komponenttillverkare som tillhandahåller enhetsdata för EPLAN Data Portal, till exempel enligt EPLAN Data Standard, drar också nytta av detta, förklarar Weichsel:
– I framtiden kan till exempel en drivrutin lagras och underhållas som en datamängd med olika schematiska makron på EPLAN Data Portal, vilket avsevärt minskar den arbetsinsats som krävs av tillverkarna för att tillhandahålla och underhålla sina data, säger han.

Företagsspecifika standarder som riktlinjer, olika dimensionsspecifikationer och varierande standarder på världsmarknaden – till exempel NFPA – kan nu enkelt avbildas med det nya systemet för enhetsdatahantering.

EPLAN eStock: molnbaserad enhetshantering
Genom att använda EPLAN eStock, den nya enhetsdatahanteringen i EPLAN Platform 2023, kan enhetsdata underhållas i EPLAN:s moln. Detta gör samarbetet ännu enklare och minskar samordningstiderna och mediastörningar. Åtkomst till EPLAN eStock fungerar oberoende av företagets lokalisering; projektdeltagare kan enkelt och säkert få åtkomst till enhetsdata i molnet oavsett om de arbetar hemifrån, befinner sig på en annan plats på företaget runt om i världen eller delar data med affärspartners. Företagen sparar därmed tid, för att inte tala om kostnaderna för att sätta upp och underhålla en egen extra IT-infrastruktur.

Den nya 3D-grafikmotorn gör det nu mycket smidigare och enklare att zooma och rotera.

3D-grafikmotor för bättre prestanda
Maskiner och anläggningsystem blir alltmer automatiserade och den digitala motsvarigheten blir en integrerad del av konstruktionsprocesserna för kontrollskåp och ställverk. Detta åtföljs av ökad komplexitet och högre krav på 3D-strukturering av kontrollskåpslayouter. Mängderna data och information som måste hanteras ökar exponentiellt. Användarna behövde tidigare mycket tålamod, särskilt vid renderingar av stora 3D-modeller. Med den nya grafikkärnan Engine Direct3D har EPLAN påskyndat projektprocesserna avsevärt. 3D-renderingen är nu betydligt snabbare, och gör det nu mycket smidigare och enklare att zooma och rotera.

Kabelredigerare för optimerad kabelhantering
EPLAN Platform 2023 förenklar också fältkabeldragningen av kontrollskåp som distribueras decentraliserat i ett anläggningssystem. Den nya kabeleditorn gör det till exempel enklare att hantera och visualisera en kabel på EPLAN Platform – oavsett antalet kablar. Enhets- och typnummer, källa och destination samt avskärmning och anslutning visas grafiskt i en enda dialogruta. Den nya kabelredigeraren lägger därmed också grunden för kabeldragning i virtuella maskiner och enkel kabellängdsbestämning i EPLAN Harness proD. Kabelinformation är nu synlig på ett ögonblick – från källan till destinationen.

Det utökade Insert Center i EPLAN Platform 2023 ger en bättre projektöversikt. Användarna kan också intuitivt söka efter enheter – även i externa eller länkade dokument.

Insert Center: bättre projektöversikt
Symboler, makron och enheter kan nu alla visas mer fokuserat som en tabell i en dialogruta. Det utökade Insert Center i EPLAN Platform 2023 gör detta möjligt och ger därmed en bättre projektöversikt. Användarna kan också intuitivt söka efter enheter – även i externa eller länkade dokument. Vilka komponenter använder vilken strömstyrka? När man klickar i tabellen blir logikinformationen direkt synlig. Och den nya taggningsfunktionen underlättar också navigeringen: logiska urvalsvägar och bättre projektstrukturer påskyndar både sökning och projektplanering i allmänhet. Det nya gränssnittet till Microsoft Excel förenklar arbetet för användarna: de behöver inte längre installera programvaran själva för att mata ut data i det formatet, vilket gör utmatningen av listor och tabeller överlag effektivare.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title