Annons

Deras lättviktsfixturer i kolfiber slår bra när fordonsindustrin ställer om till elbilstillverkning

En fixtur är ett redskap som används vid tillverkning och montering av produkter eller delar av produkter. År 2020 tecknade Composite Service ett treårigt avtal med Audi som skulle bli deras största någonsin. Men av olika anledningar valde Audi att lägga ner sin interna linjebyggaravdelning för att i stället köpa externt. Därmed minskade orderingången. Men skam den som ger sig. Composite Service tog istället kontakt med linjebyggaren som Audi anlitat, Dalian Auto Tech.
– Och nu, sedan årsskiftet, har Audi tagit tillbaka delar av sin egen utveckling och beställningarna har börjat komma igen. Vi har dessutom fått till ett samarbete med Dalian och även andra linjebyggare, som är leverantörer till Porsche och Skoda. Det här blir mest troligt en ännu större affär för oss, säger Svahn.

Två levererade lättviktsfixturer till Dalian
Den nya samarbetspartnern Dalian Auto Tech satsar stort på att expandera på den europeiska marknaden och Composite Service-chefen ser stora möjligheter med samarbetet.
– Dalian är ett stort företag som har många kunder inom fordonsindustrin. Vi hoppas såklart på att vi även fortsättningsvis kan vara deras leverantör av lättviktsproduktionsutrustning. Vi har precis levererat de två första fixturerna till Dalian så det är nu arbetet börjar på riktigt.

Norrländskt kluster inom kompositindustrin
Composite Service har sitt huvudkontor och produktionsanläggning i Öjebyn, som ligger norr om Piteå, där det sedan 50 år tillbaka har byggts upp ett kluster av företag som är ledande inom kompositindustrin. På området finns även forskningsinstitutet RISE sedan 30 år tillbaka.
– Det är en fördel för oss att verka här, där det finns kompetens, forskning och utrustning på hög nivå. Genom klustret SWE-CIC samarbetar vi med de andra kompositföretagen och RISE kring; kompetensförsörjning, utvecklingsuppdrag och samordnade leveranser mot kund.

SWE-CIC samlar norra Sveriges experter inom fiberkompositer. Under närmare 50 år har det byggts upp ett kluster av kompositföretag i Öjebyn utanför Piteå, och sedan närmare 30 år har forskningsinstitutet RISE varit verksamma där. Den samlade kompetensen och de resurser som finns på området, är på många sätt unikt i Sverige. För att bevara och utveckla kunskapen och resurserna som byggts upp under så lång tid, bildades 2017 Swedish Composite Innovation Cluster (SWE-CIC) som drivs av Piteå Science Park. SWE-CIC består idag av åtta verksamma partners, inklusive RISE. Målet är att samverka för att skapa framtidens hållbara kompositprodukter.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title