Annons

DIGITAL ENTERPRISE: Siemens satsar 100 miljoner på svenska batteriutvecklaren Northvolt

Det stora svenska mångmiljardprojektet kring batteritillverkning i Sverige, som grundaren och VDn för Northvolt, Peter Carlsson, dragit igång, går vidare. Idag meddelar man att bolaget slagit sig ihop med Siemens. De senare ska tillhandahålla Northvolt sitt tjänste- och produktutbud från lösningspaketet Digital Enterprise. Det kommer kommer att möjliggöra en digitalisering av hela värdekedjan – från designen av battericellen till produktion och tjänster. För Siemens innebär det att man stöttar samarbetet med en investering värd 10 miljoner euro, lite drygt 100 miljoner svenska kronor. När produktionen påbörjats blir Northvolt en av världens prioriterade leverantörer av litiumjonbatterier till Siemens.
Som PLM&ERP News tidigare rapporterat har Peter Carlsson i olika samarbets- och investeringsavtal fått ihop närmare en halv miljard från aktörer som ABB, SCANIA, privata investorer och Energimyndigheten. Plus att han säkrat ytterligare 500 miljoner i lån från Europeiska Investeringsbanken.
Det som från start lät som ett svårgenomförbart projekt, som kräver satsningar på totalt drygt 20 miljarder kronor, ser därmed inte längre ut som en from förhoppning kring en utmärkt idé. Med de pengar man hittills säkrat kan de första faserna i denna blågula jättesatsning därmed gå in i aktiva initala faser, med bl a fabriksbyggen och sånt som tillhör detta.
I det fortsatta utvecklingsarbetet spelar också de värden, som Siemens kan tillhandahålla via sitt Digital Enterprisepaket, stor roll. Denna verktygssvit innehåller och knyter ihop, med bolagets Teamcenter som databackbone, allt från CAx-verktygen för produktdefintion, simulering och design av digitala tvillingar till Siemens kapabiliteter på tillverkningsautomationssidan och via IoT kan också produkterna i drift, hanteras.

För att mildra effekterna av klimatförändringar ökar takten på omställningen till förnybar energi i Europa. Elektrifiering och en ökad användning av batterier är en nyckel i denna omställning, som möjliggör en storskalig förflyttning mot hållbara transporter och en djupare integrering av förnybara källor i energiutbudet. Europa står inför en stor brist på batterier inom de närmsta åren, till följd av en begränsande nuvarande och planerad försörjningskapacitet.
– Northvolt är drivande i utvecklingen av batterier med väldigt låga koldioxidavtryck. Vårt utbud från Digital Enterprise kommer att vara ett stöd för Northvolts utveckling av en toppmodern batterifabrik. Vi är mycket glada över att gå in som partner i detta projekt, säger Ulf Troedsson, VD för Siemens Nordics.

En satsning som ger tyngd. För Northvolt är Siemens inträde på arenan en fullträff. Dels för att det ger ett kvitto på att Peter Carlssons idéer har en industriell tyngd och en kommersiellt trovärdig framtid, dels för att få, om ens någon, leverantör av industriellt IT-stöd kan visa upp en verktygssvit för digitaliserad och sömlös produktframtagning, som är lika komplett som Digital Enterprise-paketet.
– Den europeiska industrin förflyttar sig snabbt mot en ökad elektrifiering. Med en expertis i världsklass inom elektrifiering, automatisering och digitalisering blir Siemens en värdefull teknisk partner, leverantör och kund till Northvolt i denna förflyttning. Så snart vi påbörjar den storskaliga produktionen är avsikten att vi ska leverera de grönaste litiumjonbatterierna i världen, säger Northvoltchefen Peter Carlsson.

Med denna verktygssvit kan företaget sålunda integrera och digitalisera sina affärsprocesser – inklusive leverantörsrelationer. De kan börja när och var som helst i sin värdekedja, från batteridesign till produktionsplanering, produktionsteknik, produktionsköp och tjänster och expandera digitaliseringsprocessen steg för steg.

MindSphere, det molnbaserade, öppna IoT-operativsystemet, betyder också att man kan skapa länkar till Sakernas Internet (IoT). Fullt utnyttjat är resultatet att tillverkare inte bara kan monitorera, analysera och styra sina produktionsanläggningar och produkter i tillverkningsskedena och i drift hos slutanvändare, utan man kan också tillgodogöra sig dessa resultat genom återföring av data tillbaka till produktutvecklingssystemet för innovation.

Ett referensprojekt som gör Northvolt till prioriterad leverantör. År 2020, då produktionen enligt planeringen ska börja, kommer Siemens att köpa batterier från fabriken och göra Northvolt till prioriterad leverantör. Och som sagt, Siemens kommer att stötta projektet genom en investering på 10 miljoner euro.
– Vi är väldigt glada att stötta Northvolt i utvecklingen av framtidens batterifabrik. Med vårt utbud inom Digital Enterprise bidrar vi till en konkurrenskraftig battericellstillverkning i Europa som fullt ut utnyttjar fördelarna med mjukvara och automatisering: större flexibilitet, effektivitet och kvalitet med en kortare tid till marknaden, säger Jan Mrosik, VD för Siemens Digital Factory Division.

Siemens ser initiativet med Northvolt som ett referensprojekt för framtidens batteriproduktion, vilken kommer att vara beroende av integrationen och digitaliseringen av hela värdekedjan: från designen av battericellen genom produktionsplaneringen, tillverkningen och produktionen ända fram till utvecklingen av tjänsteutbudet.

Två huvudområden i samarbetet. Det tekniska partnerskapet innefattar två huvudområden för samarbetet:

– Teknologi i framkant. Användandet av Siemens produktutbud inom Digital Enterprise innefattar allt från tillverkningsplanering och designmjukvara till automatisering, inklusive industriella kommunikationsnätverk och molnlösningar. Det kommer att möjliggöra för Northvolt att optimera sin batteriproduktion och stärka sin konkurrenskraft.

– Tillhandahållandet av litiumjonbatterier. Siemens avser att köpa batterier från Northvolt så snart anläggningen för storskalig produktion är färdigställd. Företagen undersöker även möjligheten för gemensamma utvecklingsprogram.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title