Annons

DIGITAL GJUTDAGBOK: ”Betydande steg mot digitalisering av byggbranschen”

Congrid heter ett programvaruföretag inom byggbranschen och utvidgar nu sin produktportfölj med ett digitalt gjutprotokoll. Denna lösning, som härstammar från Congrids KIRAHub -projektet, underlättar kvalitetskontrollen av betongkonstruktioner och möjliggör effektivare kontroll av livscykeln hos konstruktioner.
- Ett betydande steg mot en digitalisering av byggbranschen, menar byggmästare Matti Huusko, stiftande medlem av Congrid.

Då byggföretagen använder det digitala gjutprotokollet kan de spara dokumenteringen av betongkonstruktioner på en digital plattform i stället för att få det på papper och Excel-filer.
Tack vare lösningen kan protokoll om gjutarbeten planeras och dokumenteras på ett och samma ställe samt informationsgången följas upp i realtid, och därigenom blir det lättare att reagera på brister och fel. För byggbranschen ger det digitala gjutprotokollet möjlighet att förbättra förutseende, informationsflöde och samarbete mellan olika parter.

-I framtiden kommer IoT-teknologin att vara en viktig del av hanteringen av omständigheter i anslutning till betong, säger Matti Huusko..

Skiftesrik process
Matti Huusko hävdar att införandet av den digitala Gjutdagboken i kvalitetskontrollen är ett betydande steg mot en digitalisering av byggbranschen.
– Tillverkning av betong är en skiftesrik process, där slutresultat beror på många faktorer såsom kompetens, säkerhetsåtgärder och kvaliteten på betongen. Vårt mål var att skapa en digital lösning, som förbättrar informationsgången och samarbetet mellan betongleverantörer och byggarbetsplatserna så att alla parter i projektet har tillgång till data. I framtiden kommer IoT-teknologin att vara en viktig del av hanteringen av omständigheter i anslutning till betong, säger han.

Över 100 användarkunder
Congrid grundades 2013 och har utvecklat ett programvarukoncept för att förbättra kvalitets- och säkerhetshanteringen på byggarbetsplatserna samt för att maximera produktiviteten på byggarbetsplatsen.
Över hundra kunder använder systemet på byggarbetsplatser i de nordiska länderna. Olika experter inom byggbranschen använder programvaran, bland annat byggföretag, huvudentreprenörer, beställare och underleverantörer.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title