Annons

Digital mänsklig modellering i fokus på internationellt event från högskolan i Skövde

Det är första gången DHM arrangeras i Sverige, och sjätte gången totalt. DHM2020 organiseras från ASSAR Innovation Arena i Skövde men konferensen har digitaliserats med anledning av covid-19. 20-talet deltagare finns på plats och 80-talet deltagare medverkar via Zoom.
Lars Hanson är professor inom integrerad produktutveckling vid Högskolan i Skövde, och han är den som initierade arrangemanget i Skövde. Tillsammans med professor Dan Högberg, doktor Erik Brolin, Pernilla Klingspor och Amila Domi samt forskarkollegor har han planerat och förberett så att det nu är möjligt att genomföra konferensen.

Beskriv Digital Human Modeling Symposium?
– Det är en årlig konferens för forskare och andra som på olika sätt tillämpar digital mänsklig modellering. DHM-symposiet har traditionellt fokuserat på simulering av människor som utvärderar produkter och produktionssystem ur ett ergonomiskt perspektiv. Man simulerar människor inom andra discipliner också. Här i Skövde har vi exempelvis spelindustrin där mycket simuleras och visualiseras. I ett försök att brygga ihop tillämpningar är våra ”key note speakers” forskare inom ergonomidesign, simulerade krocktester och film. Nu möts ju inte alla som vi hade tänkt, men de samlas i alla fall på samma konferens. Ett frö för framtida samarbete är sått.

Vilka deltar på DHM2020?
– Tyngdpunkten ligger på forskare och de som utvecklar olika verktyg, men några användare är också med. Användarna brukar berätta hur de tillämpar simuleringar i sin vardag och peka på förbättringspotentialer. Mjukvaruutvecklarna presenterar tillsammans med kunden, ”så här har vi använt DHM”, och forskarna berättar om sina resultat och vad de hoppas kunna förbättra. Geografiskt så täcker vi världskartan ganska väl, med deltagare från exempelvis Japan, USA och Australien. Och så klart många från Europa.

Vad innebär det för Sverige att DHM arrangeras här?
– Det är ett erkännande för Sverige och Högskolan i Skövde att få förtroendet att arrangera symposiet. Det ger synlighet och goodwill, och allas ögon är på oss – åren innan, nu under och även åren efter konferensen. Sverige tillhör toppskiktet i världen inom DHM. Vi är inte bäst, men vi är i tätklungan. Vi har en tydlig nisch som saknas i övriga världen: vi har ett tätt samarbete med industrin där vi tillämpar vår forskning. Andra – så väl amerikaner som japaner och européer – gör kanske fräckare algoritmer men vi i Sverige kan visa på användning av vår forskning, till exempel alla Volvobolagen. Vi vinner inga Nobelpris på att göra det industrin vill ha, men svensk forskning är unik. Att arrangemanget hamnade i Skövde var inte självklart från början, men med det unika forskningsdjup som finns här föll sig valet ändå naturligt.
Högskolan i Skövde är värd för symposiet, tillsammans med Fraunhofer Chalmers Center. Symposiet arrangeras i samarbete med International Ergonomics Association’s Technical Committee on Digital Human Modeling and Simulation.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title