Annons

”Digitala simuleringar snart var mans egendom,” säger Dassaults simuleringsexpert Delphine Genouvrier

Simulering och analys är ett av sub-PLM-områdena som de senaste tio åren vuxit absolut snabbast och klart är att Dassault Systemes (DS) ligger bra till i detta med framför allt bolagets SIMULIA-svit på 3DEXPERIENCE-plattformen.
Nu vill man att SOLIDWORKS-communityn - Dassault äger denna CAD-världens absolut största mainstream-lösning - också ska ta till sig det fulla värdet av simulering, med den närmast oändliga processkapacitet (HPC) som finns på molnplattformen, 3DEXPERIENCE, men också via denna få tillgång till vad man anser är de starkaste digitala simulerings- och analysverktygen via bolagets SIMULIA-plattform.
Totalt lägger världens företag enligt CIMdatas senaste siffror ca 8,3 miljarder dollar på simulerings- och analysverktyg, vilket ger området en nära 14-procentig andel av de totala PLM-investeringarna. Framtidsutsikterna ser också ljusa ut med en prognostiserad tillväxt som innebär att man redan 2023 kommer att passera 10-miljardersvallen sett till bolagens investeringar i verktyg och tjänster. De största individuella aktörerna på den kommersiella arenan var Ansys, MathWorks och Dassault Systemes på tredje plats 2021. Nära en miljard dollar, motsvarande drygt 10 miljarder kronor satsade bolagets användare på DS´ CAE-mjukvaror 2021.
Detta sagt finns det alltså goda skäl till att området spelade en framträdande roll under DS’ nyligen genomförda 3DEXPERIENCE World i Nashville. Dassault Systèmes simuleringsexpert Delphine Genouvrier, direktör för produkthantering inom SIMULIA-divisionen, var en av som framträdde och prisade simuleringens lov för SOLIDWORKS-användarna.
- Det fanns en tid när digitala simuleringar var ett arbetsredskap som företag sällan nyttjade, sa Genouvrier, och fortsatte: ”Simuleringar var kostsamt, tog tid och krävde ofta specialistkunskap. Användningen var dessutom många gånger begränsad till de viktigaste produkterna i företagsportföljen. Idag är bilden annorlunda. Allt fler företag testar nya designidéer genom att bygga och simulera digitala tvillingar av sina produkter. Detta redan innan de finns i fysisk form, vilket är mer rationellt, snabbare och väldigt mycket billigare än de gamla prototypmodellerna.”

Ju tidigare man kan göra en simulering, desto mer kan man som företag spara pengar, konstaterade Dassaults Product Management Director, SIMULIA R&D.
– Att lägga till simulering i produktutvecklingsprocessen gör det möjligt för designers, konstruktörer och ingenjörer att ta itu med utmaningar, fatta bättre beslut och uppnå en optimal design snabbare. 

En drastisk förändring
Användningen av simuleringslösningar var för några år sedan i princip något som ett fåtal personer arbetade med på företag. Detta har drastiskt förändrats. 
– I dag är det fler och fler användare som utnyttjar denna typ av lösningar. Anledningen är enkel – det har blivit både enklare och billigare att göra simuleringar, säger Delphine Genouvrier.

Förr i tiden behövde man som företag ofta ha egen HPC-kapacitet (High Performance Computing). I dag kan du köra din lösning i molnet istället för att ha egen datorkraft på plats. 
– Om det tar flera dagar att köra en simulering hindrar det innovation. Så är inte fallet i dag. Teknikens snabba utveckling har tagit bort hinder i form av dyr IT-infrastruktur som kunderna tidigare var tvungna att köpa. En molnlösning uppdateras automatiskt. Och du behöver ingen utbildad IT-personal som kan ta hand om utrustningen och programvaran, förklarar Delphine Genouvrier.

En demokratisering av användningen
I Nashville passade Delphine Genouvrier också på att berätta om det hon ser som en slags demokratisering när det kommer till användandet av digitala simuleringar.
– För tio år sedan användes simuleringar främst i stora organisationer av simuleringsspecialister. Idag kan även en konstruktör självständigt utföra simuleringar. Konstruktörer och analytiker kan äntligen prata med varandra. Det hjälper företagen att koppla ihop team som tidigare inte pratade med varandra och minskar samtidigt utvecklingstiden, förklarar hon.

Dassault Systèmes affärsidé när det kommer till simuleringar i molnet bygger på en prenumerationsmodell, fortsatte Genouvrier. 
– Man kan också köpa extra beräkningskraft om det finns ett behov som kund att köra många simuleringar. Detta kan man göra genom att köpa tokens, sa hon.

Simulering och design smälter ihop
Vad kommer härnäst inom området då? Simulering via webbläsare är något som Delphine Genouvrier och hennes kollegor arbetar med. Man vill kunna erbjuda samma användarupplevelse på både datorn och på en mobil enhet. 
– Vi arbetar också en hel del med AI. Om ett företag har mycket simuleringsdata vill vi att de ska dra nytta av detta på olika vis. 

Hon tror också att konstruktion och simulering kommer att smälta samman i framtiden. 
– Du kommer att kunna köra simuleringar i bakgrunden i molnet i realtid samtidigt som du designar en produkt, avslutar Delphine Genouvrier.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title