Annons

SIMULERING Partnerskapet med ANSYS en milsten för SAP

SAP etablerar ett nytt partnerskap med CAE- och simuleringsutvecklaren ANSYS. Genom samarbetet får SAP möjlighten att bädda in ANSYS simuleringslösningar för digitala tvillingar i sin lösningsportfölj för tillverknings- och anläggningsförvaltning.
Den första lösningen inom ramen för samarbetet blir något man kallat för ”SAP Predictive Engineering Insights enabled by ANSYS” - alltså, möjligheten att i förväg, genom simulering, studera ingenjörsrelaterade effekter. Denna lösning kommer att kunna köras på SAPs molnplattform och ge dem som hanterar industriella anläggningar möjlighet att optimera drift och underhåll genom realtidstekniska insikter. ”Resultatet bör också i sin förlängning kunna leda till minskade produktcykeltider och ökad lönsamhet,” menar SAP och ANSYS-basen, Eric Bantegnie, är inne på samma spår. - Sammanslagningen av de fysiska och digitala världarna påverkar disruptivt det sätt på vilket produkterna tillverkas, släpps ut på marknaden och drivs, säger han. Genom att utnyttja de insikter som produceras av digitala tvillingar kommer användare att vara väl positionerade för att utnyttja det genombrott den här teknologin för med sig. SAP/ANSYS-lösningen kommer också att bidra till att driva innovation.

ANSYS och SAP tillkännagav denna nyhet under det pågående globala användarevtentet SAP Sapphire. SAP, mest känt som världens ledande utvecklare av affärs-IT-lösningar, driver projektet under devisen, ”Intelligent Enterprise” – på sista raden handlar detta om lösningar för att länka teknik och operativ tillverkningsverksamhet.

En milsten för SAP. I kraft av sin dominerande ställning som leverantör av ERP- och affärs-IT-lösningar är detta en milsten för SAP. Bolaget utvecklar inga egna simuleringslösningar som kan mäta sig med det som ANSYS gör inom produkt-, produktions och underhållsutveckling, samtidigt som de senare är världsledande inom området.

Genom att simulera exempelvis en oljeanläggnings drift, baserat på ANSYS lösningar för digitala tvillingar, kan man testa vilka flöden i den komplexa strukturen som är effektivast att köra under specifika villkor. Man kan genom denna typ av simulering iterera och plocka fram en rad för driften väsentliga fördelar.

Man kan med ANSYS lösningar inte bara simulera produkter och anläggningar under produktutvecklingsfaserna, utan även i samband med tillverkning och – kanske ännu viktigare sett med SAPs ögon – även när produkterna eller anläggningar finns i slutanvändarnas händer. Ta ett oljeraffinaderi som exempel. Genom att simulera anläggningen i drift, baserat på ANSYS lösningar för digitala tvillingar, kan man testa vilka flöden i den komplexa strukturen som är effektivast att köra under specifika villkor. Organisationer kan genom denna typ av simulering iterera och plocka fram en rad för driften väsentliga fördelar. Man utnyttjar i detta de enorma mängderna data som skapas under simuleringen från data som samlas in av sensorer i anläggningarna. Genom detta kan ingenjörer få värdefulla insikter som dels kan förbättra en process, dels ge underlag till förbättringar av framtida likartade processer; innovation helt enkelt.
Dessutom kan man tänka sig utveckling av hybridmodeller som säkrar maskininlärning med multifysiska simuleringsmodeller för att exakt förutsäga varför en process i en anläggning misslyckas efter att den har implementerats.

Ersätter schemalagt underhåll med behovsrelaterat. Att koppla ihop dessa insikter/data till verksamhetsprocesser och andra lösningar för förvaltning och hantering av fabriksanläggningar med andra relevanta SAP-mjukvaror – inklusive SAPs Enterprise Asset Management, Asset Strategy and Performance Management, Predictive Maintenance and Service och SAP Asset Intelligence Network – är ett viktigt steg framåt i affärssystemjättens digitala tvilling-strategi.

– Genom att slå ihop de fysiska och digitala världarna kan vässa sin konkurrenskraft, säger ANSYS-chefen, Eric Bantegnie.

Ur ett livscykelperspektiv kan företag dra nytta av realtidsinsikten genom att spåra hur tillgångar är konstruerade, byggda och drivna under hela produktens livscykel.
Med den nya kombinerade SAP/ANSYS-lösningen, ”SAP Predictive Engineering Insights enabled by ANSYS” ersätts tidsbaserat underhåll av industriella tillgångar med prediktivt underhåll. Maskinen eller anläggningskomponen-terna kan s a s ”själva” tala om när de börjar bli så slitna att de riskerar att gå sönder.
Därmed kan systemet rangeras in under det vi idag brukar kalla IIoT, Industrial Internet of Things. Via molnet kan man få en korrekt inblick med hjälp av en kombination av realtids- och prediktionsanalyser och ANSYS Twin Builder för att bygga, validera och distribuera digitala tvillingar.

”Fångar värde under hela livscykeln”. Med hjälp av ANSYS teknologi, som täcker en produkts- eller anläggnings digitala tvilling för att simulera beteende i olika miljöer och påfrestningar, kan man sålunda förutsäga problem innan de uppstår. Det bygger på information från fysiska sensorer och fysikbaserad analys baserad på ANSYS-simuleringsmodeller för att ge resultat i 3D-visualisering.

– Syntesen av den digitala och fysiska tillgången kommer att göra det möjligt för företagen att fånga värde under hela produktlivscykeln, säger Hala Zeine, på avdelningen ”Digital Supply Chain and Manufacturing”, på SAP.

– Syntesen av den digitala och fysiska tillgången kommer att göra det möjligt för företagen att fånga värde under hela produktlivscykeln, säger Hala Zeine, på avdelningen ”Digital Supply Chain and Manufacturing”, på SAP.

– Den här lösningen hjälper utrustningsoperatörer och tjänsteleverantörer att förutsäga och förbättra tillgångens prestanda och tillförlitlighet med tekniska insikter. En digital tvilling som knyter samman tekniska modeller, tillverkningsdetaljer och operativa insikter, inklusive finansiell information, är unik i branschen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title