Annons

Digitalisering av sprängteknik gav Anders Nordqvist 2017 års Bergteknikpris

Genom att kombinera djup kunskap inom sprängteknisk utveckling och digitalisering, har LKABs Anders Nordqvist utvecklat applikationer för sprängteknik, vibrationsövervakning och mätning av markdeformationer. Många av applikationerna används i dag i den dagliga driften. Därför tilldelas han Atlas Copcos Bergteknikpris, instiftat år 2003. Priset ska gå till en person som starkt bidragit till att stimulera bergtekniskt kunnande och forskning som bidrar till att vidmakthålla Sveriges ledande position på området. Anders Nordqvist, specialist inom brytningsmetoder på LKAB, har med sina insatser på området gjort just detta.

– Applikationerna har med tydliga visualiseringar och förståelse av dataanalys, lett till ökade insikter och kunskaper inom området. Han har med sina projekt bidragit till förbättrat underlag för FoU inom laddning och sprängning, samt för brytningsteknik och skivrasbrytning, berättar Lars Senf, VD Epiroc Sverige och Danmark.
Inom parentes kan noteras att Epiroc är liktydigt med Atlas Copcos Gruv- och bergbrytnings nya namn. Man byter till detta per 1 januari 2018.

100 000 kronor i prispengar. Priset  till LKABs Anders Nordqvist består av 100 000 kronor och utgörs av två delar. Ena delen är en donation på 80 000 kronor till ett eller flera utvecklingsprojekt inom bergteknik. Projekten ska bedrivas på svensk högskola, universitet eller företagsoberoende institution och resultaten ska vara offentliga. Den andra delen av priset är ett resestipendium på 20 000 kronor som disponeras fritt av vinnaren.
– Meddelandet om att jag fått priset kom som en blixt från en klar himmel. Jag blev väldigt överraskad, men naturligtvis också väldigt glad. För vinstpengarna planerar jag att stödja ett utvecklingsprojekt inom sprängteknik. Laddning och sprängning är två områden som alltid legat mig varmt om hjärtat, säger Nordqvist.

Fick priset under Atlas Copcos branschseminarium. Priset delades ut i fredags under Atlas Copcos årliga branschseminarium, i år under temat, ”Mot hållbarhet och digitalisering”. Ett intressant faktum alltså att detta med gruvdrift, som i hög grad har fysiska krafter som ett iögonenfallande drag nu träder in i den virtuella världen.
– Det är spännande tider, säger Helena Hedblom, Atlas Copcos affärsområdeschef för gruv- och bergbrytning. Digitaliseringen av gruvor går i hög hastighet. För oss handlar det om att stötta våra kunder i digitaliseringsprocessen och t ex erbjuda säkerhetslösningar för gruv- och tunneldrift. Hållbarhet är en annan nyckelfråga, med en tydlig trend exempelvis övergången till batteridrivna maskiner då det ger möjlighet till säkrare och miljövänligare drift.

Mot en mer hållbar verksamhet. En annan av dagens talare var Catarina Sundberg, Head of Sustainability and Customer Relations NCC, som berättade om den pågående omställningen mot en mer hållbar industri.

Även regeringen fanns representerad under eventet. Eva Lindström, statssekreterare hos näringsminister Mikael Damberg, diskuterade ny svensk industripolitik i ett bredare samhällsperspektiv.

Under seminariet beskrevs även bakgrunden till och framväxten av det nya bolaget Epiroc, som alltså är en avknoppning från Atlas Copco. VF/PLM&ERP News har tidigare rapporterat om att denna enhet för gruv- och bergbrytning inom Atlas Copco bildar ett eget bolag som till början är helägt av koncernen. Lanseringen och namnbytet sker som sagts ovan den 1 januari.
På plats på seminariet var Per Lindberg, blivande VD på Eproc, som berättade om resan från Atlas Copco till det nya bolaget.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title