Annons

”Digitalisering ger bra möjligheter att ta marknadsandelar när konkurrenter bromsar”

Många företag blir försiktiga med investeringar när vi står inför en svagare ekonomi, eller snarare enligt de senaste analyserna t o m trätt in i en lågkonjunktur. Hur man möter detta inom olika företag relaterat till IT och PLM varierar förstås – neddragningar på investeringssidan är en lösning, selektiva satsningar på IT-lösningar som kan bidra till rationellare produktion och kostnadssänkningar är en annan. Vilken av dessa ytterkantsvägar man väljer är upp till var och en efter resurser och kapacitet. En som advokerar för det senare alternativet är IT-tjänstföretaget Endavas nordenchef, Philip Carl: - Nuläget ett bra tillfälle att fortsätta digitalisera, skriver han i dagens gästkrönika på PLM&ERP News. Bland annat för att man kan förbättra möjligheterna att ta marknadsandelar kontra de som istället väljer neddragningsvägen.
”Digitalisering och innovation är viktiga drivkrafter för tillväxt. Det är viktigt att digitalisera inom rätt områden, vilket är specifikt för varje enskilt bolag. Men fördelarna kan gälla många bolag i de flesta branscher, som till exempel att förbättra upplevelserna hos kunder och anställda, öka effektiviteten i många delar av företags verksamheter och minska kostnader. Även om investeringar kring digitalisering behöver skräddarsys för varje enskilt bolag ger jag här inspiration kring några av de hetare techtrenderna som jag tror kan driva positiv förändring för många bolag,” skriver Carl.

Vi tittar på de här bitarna techtrend för techtrend:

Digitala tvillingar: Under förra året såg vi en ökad användning av digitala tvillingar (DT) hos kunderna, och stora molnspelare lade till sådana funktioner till sina plattformar. Jag förväntar mig att detta kommer att fortsätta under 2023.  Företag kan därigenom köra hypotesprövning i en digital miljö och få insikt i potentiella besparingar som de kan uppnå, i stället för att ta kostnaden för att experimentera i den verkliga världen.

Digitala tvillingar används redan idag i ökande omfattning inom bl a fordonsindustrin, både inom produktutveckling och tillverkning (bilden). Endavas Philip Carl skriver i dagens krönika att man sett en ökning ifråga om användning av digitala tvillingar hos kunderna.

Generering av text och bilder: Förra året blev demokratiseringen av AI verklighet och tog över nyhetsrubriker världen över. Generativ AI, som möjliggörs av transformatormodeller, växte till hype underblåst av ChatGPT och Stable Diffusion. Stora modeller, som är tillgängliga som AI-plattformar, påverkar redan olika områden inklusive text, bild, ljud, video, kod, chatbots, semantisk sökning, spel och datateknik. Large Language Models möjligheter att generera koder utgör en snabbt växande möjlighet för företag att förbättra effektiviteten. 

Uppkomsten av AI-utvecklingsassistenter: En imponerande utveckling från Large Language Models-världen är att träna AI-språkmodeller på stora mängder källkod och sedan använda dem som verktyg för att hjälpa utvecklare. GitHub Copilot, Tabine och Amazon CodeWhisperer är bra exempel på nya innovationer på detta framväxande område.  De kan tillhandahålla kompletta implementationer för vanliga problem, optimera den kod som utvecklaren har skrivit och kan till och med skriva kod utifrån beskrivningar i naturligt språk.  Dessa verktyg är relativt nya, så föga förvånande finns det fortfarande problem att lösa på längre sikt, men har stor potential för att öka produktiviteten i rutinmässiga utvecklingsuppgifter.

Framväxten av hybrida dataplattformar i molnet: Eftersom företag strävar efter att dra nytta av de unika fördelarna med olika miljöer – såsom tillförlitlighet, prestanda, skalbarhet, krav på efterlevnad och kostnadsbesparingar – förväntar jag mig att hybridmolnens dataplattformar blir mer populära under 2023. Att till exempel behålla känsliga data på plats och mindre känsliga data i molnet kommer att vara ett viktigt användningsområde för organisationer inom allt från detaljhandel till hälsovård. Hybridmolnplattformar för data kommer även att hjälpa organisationer dra nytta av de senaste teknikerna och tjänsterna.

Dagens gästkrönikör på PLM&ERP News: Endavas nordenchef, Philip Carl.

Teknik för metaversum: Förra årets metaversum-hype förde ämnen som VR, AR, spel, AI, Web3 och NFTs till toppchefernas agendor. Nästa steg räknar jag med blir att företag och branscher implementerar dessa i linje med affärsmålen. Under 2023 förväntar jag mig att se mer fokuserade insatser för att kartlägga och identifiera rätt nyckeltal för att vägleda och mäta dessa insatser – även när de inte är kopplade till direkta intäkter utan till kundengagemang eller mål för framtida beredskap.

Lyft blicken och tänk långsiktigt
Många av de bolag som drar ned på sina ambitioner med digitalisering inför tuffare ekonomiska tider riskerar att på sikt tappa marknadsandelar. Fördelen för de företag som lyfter blicken och tänker långsiktigt är å andra sidan mycket goda chanser att vinna marknadsandelar. 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title