Annons

DIGITALISERING: Upp till 10-procentiga minskningar av tillverkningskostnader

Digital transformation är inte gratis; det kan till och med handla om betydande investeringar. Men runt hörnet väntar dels betydande produktivites- och affärsvinster relaterat till exempelvis nya businessmodeller, dels kan det på sista raden också vara en fråga om överlevnad. Detta med vilka vinster som finns att hämta har man tittat närmare på i en studie från Siemens Financial Services (SFS) och poängen är att det finns en hel del att hämta.

Studien “The Digitalization Productivity Bonus: Sector Insights” visar bland annat att stora produktivitetsökningar i praktiken på flera ställen möjliggjorts genom digitalisering. Bland annat kopplat till Industri 4.0-lösningar och IIoT-initiativ (Industrial Internet of Things).

Enligt rapporten kan tillverkare generera en årlig ökning av produktiviteten genom minskning av tillverkningskostnader upp till så mycket som 9,8 procent av totalen. Detta har uppnåtts genom att automatisera och digitalisera produktionssystem. Man noterar vidare att företag ofta använder den ökade likviditet som detta givit upphov till investeringar i andra områden.

SFS pekar också på att man erbjuder skräddarsydda finansieringslösningar för Industri 4.0 enligt en ”pay-per-use-modell”.

Stor betydelse för Automotive. I ytterligare en rapport, The Digitalization Productivity Bonus: Automotive, konstateras vidare:

  • Det potentiella värdet av digitalisering är mellan 173.3 och 269.5 miljarder dollar för den globala fordonsindustrin.
  • Tillverkare utan specialiserade finansieringsverktyg står dock inför stora utmaningar när det gäller investering i nödvändig industri 4.0-teknologi för att möjliggöra den digitala omvandlingen.

Den nya generationens digitaliserad teknik (Industri 4.0) gör det möjligt för tillverkare att förbättra prestanda genom ökad tillverkningsproduktivitet, förbättrad planering och prognoser, ökad konkurrenskraft samt bättre finansiell hållbarhet.
Även om exakta byggstenar av produktivitet skiljer sig mellan industrier och länder, så har en ökad produktivitet – genom att man antingen producerar samma antal produkter för mindre, eller fler produkter för samma pris – en klar och uträknad positiv effekt på kostnader och marginaler. Denna positiva effekt har benämnts “Digitalization Productivity Bonus”.

Finansiering 4.0. Rapporten bygger på en statistisk modell, utvecklad av SFS, som uppskattar värdet av Digitalization Productivity-bonusen för att demonstrera en tillförlitlig ekonomisk vinst av digitalisering och automatisering.

Eftersom exempelvis bilfabriker alltmer anammar 24-timmars produktion, är möjligheten för självövervakning av maskiner och fabriker (via digital sensorteknik) avgörande för att undvika dyra elavbrott eller fel.

För att övervinna hindren kring investering i industri 4.0-teknik har specialistfinansierare utvecklat en uppsättning finansieringsverktyg – så kallat ”finansiering 4.0” – som möjliggör övergången till den nya generationens digitala teknik på ett sätt som är billigt och hållbart och som är utformade för att lindra trycket på tillverkarens kassaflöde och rörelsekapital.

Universell utgångspunkt. I rapporten undersöks dessa specialiserade finansieringsmetoder, exempelvis så kallade ”pay-to-access/use equipment and technology”, eller betala per användning-modeller för teknikfinansiering, teknisk uppgradering, uppdatering, mjukvarufinansiering, betalning per resultat, övergångsfinansiering och rörelsekapitallösningar.

– Möjligheten att öka tillverkningsproduktiviteten är en universell utgångspunkt för mätbart värde av digitalisering för fordonstillverkare som vill motivera investering i uppgradering till industri 4.0-teknik. Intelligenta finansieringsarrangemang är nödvändiga för att tillverkare ska kunna göra denna övergång på ett hållbart sätt,” kommenterar Gunnar Skagerlind, Head of Sales Industry, Sverige, på Siemens Financial Services. Endast specialistfinansiärer har förståelse för industri 4.0-tekniken och hur den används för att möjliggöra investeringar och samtidigt som att trycket på tillverkarnas kassaflöde och rörelsekapital lindras.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title