Annons

Driftsäkerhetsavtal med Jernbro räddade styr- och drivsystem hos stor fordonstillverkare

Det är inte helt ovanligt att tillverkare lägger ner sin eftermarknad efter 10-15 år. Ofta med dramatiska följder för slutkunden. Precis det drabbade en stor svensk fordonstillverkare för ett par år sedan, berättar Mats Ahrling, ansvarig för försäljning och affärsutveckling inom elektronikservice på Jernbro.
- Då föraviserade tillverkaren av styr- och drivsystemen att man inte skulle kunna leverera varken reservdelar eller reparationer efter årsskiftet 2018/2019. Kunden hade en stor maskinpark med cirka 250 maskiner med just dessa styrsystem och hamnade i en svår situation. Driftsäkerheten skulle inte gå att garantera i framtiden, det fanns inte tid att byta styrsystemet och det skulle dessutom krävas en mycket stor investering.
I detta läge kom Jernbro in i handlingen:
– Vi gjorde en leveransöverenskommelse där vi lovade att hålla eftermarknaden vid liv till 2030. Efter att vi gjort avtalet med kunden kunde vi köpa ingående kritiska reservdelar för att säkerställa driftsäkerheten för framtiden. Genom det nya driftsäkerhetsavtalet kunde Jernbro garantera tillgången på en stor mängd kritiska produkter, säkerställa reparationer och testmöjligheter och samtidigt ansvara för kompetenssäkring på dessa produkter.

Full tillgång till kritiska reservdelar och reparationer fram till 2030 blev alltså resultatet när Jernbro Industrial Services säkerställde driftsäkerheten för kunden i ett läge när eftermarknaden från styrsystemtillverkaren planenligt togs bort.
Det Skövdebaserade bolaget har 140 medarbetare som hjälper industriföretag i Skaraborg att producera mer effektivt genom ett brett utbud av tjänster underhåll, service, engineering och automation.
– Vi kan med våra lösningar skapa typiska win-win-affär där kunden får hög driftsäkerhet och vi får en säker volym, säger Mats Ahrling.
– Dessutom har vi kontinuerliga möten inskrivet i avtalet där vi förser kunden med driftstatistik och reparationsstatistik för att tillsammans hitta förbättringsmöjligheter.

– Vi har kompetensen och reservdelarna och har dessutom förbundit oss till väldigt korta reparations- och leveranstider, som innebär att kunden nu har högre leveranssäkerhet än tidigare, säger Jernbros, Mats Ahrling.

Säkrade driften för ett decennium
Det nya avtalet innebar att kunden kunde säkra driften i sin anläggning utan stora investeringar i drygt tio år. Dessutom fick man bättre kontroll och minskad risk för produktionsstörningar, fortsätter Jernbrons försäljningsansvarige.
I och med att man hade reparerat dessa system väldigt länge visste man vad som går sönder.
– När vi exempelvis reparerar ett kretskort, passar vi på att byta ut andra delar i förebyggande syfte. Vi vet vilka komponenter som är de svaga länkarna. Avtalet har också lett till att även akuta problem kan lösas snabbt.
– Vi har kompetensen och reservdelarna och har dessutom förbundit oss till väldigt korta reparations- och leveranstider, som innebär att kunden nu har högre leveranssäkerhet än tidigare. Den ekonomiska modellen bygger på fasta priser för varje reparation och reservdel. Det skapar transparens och tydlighet. Situationen för fordonstillverkaren är inte unik, många industrier brottas med en liknande problematik.
– Då står företaget inför ett dilemma: ska vi investera och köpa nya maskiner eller behålla befintliga. Ofta kan denna typ av driftssäkerhetsavtal vara ett alternativ, avslutar Mats Ahrling.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title