Annons

Dassaultchefen om Toyotas nya PLM-beslut: ”Power’By-lösningen ger 3DEXPERIENCE mer än 40 000 användare”

Men vi ska börja den här artikeln med att titta på hur affärerna kring Dassaults första nio månader 2019 utvecklats.
Sammanfattningsvis kan då noteras att intäktstillväxten bland den franska PLM-utvecklarens viktigaste mjukvaruappar på 3DEXPERIENCE-plattform var något lägre än de totala tillväxttalen för de första tre kvartalen; något som förklaras av att andra områden växer mer kraftfullt eller att nya lösningar, som Medidata-köpet, tillkommit och dragit upp snittsiffran. Hur som helst, så här ser siffrorna ut för tre stora intäktsgeneratorer:
• CAD-flaggskeppet CATIA ökade intäktsmässigt med 8 procent för de nio första månaderna, men med avstannande ökningstakt under tredje kvartalet då det blev plus 5 procent
• cPDM-lösningen ENOVIA visade på samma avstannande ökningstrend: plus 10 procent totalt för de första nio månaderna, men en inbromsning under Q3 till plus 3 procent.
• För DS’ stora vinstgenerator, mainstream CAD-programmet SOLIDWORKS, var trenden tvärtemot: man ”plussade” intäktsmässigt med 5 procent för de första tre kvartalen, medan det tredje kvartalet här stod ut med en ökning med 10 procent.

Toyota satsar på Dassaults migrationslösning, Power’By
En intressant bit i detta är Toyotas val att hoppa på V6- och 3DEXPERIENCE-miljön och därmed den aggregerade (istället för filbaserade) databasteknologin, som kommer med 3DEXPERIENCE-plattformen. Det senare har varit ett av de större problemen för den som velat få tillgång till Dassaults 3DEXPERIENCE (3DX) för att migrera V5-data till för 3DX kompatibla V6-data, som gäller för denna plattform. Detta har krävt inkrementella investeringar i infrastruktur för att realiseras och därmed allmänt fungerat som en begränsande faktor när det gäller viljan att satsa på 3DX; till nackdel för dem som velat utnyttja de paradigmskiftande kapabiliteter i produktframtagningsarbetet, som Dassault hävdar, finns på denna plattform.
Men med Power’By har DS levererat en migrationslösning som nu alltså finns tillgänglig och som Toyota tycks satsa på.
”Power’By” är en Dassault-strategi som gör det möjligt att använda icke-CATIA V6 CAD-data för alla 3DEXPERIENCE-appar, som DELMIA, SIMULIA, etc. Power’By-funktionaliteten för CATIA V5 är tillgänglig både lokalt, on-premise, och på molnet. Tanken med POWER’BY är att inte behöva störa CAD-designern med diverse translations- och operativproblematik mellan V5 till V6 och samtidigt ge hen ett verktyg i vilket man kan skapa V6-produktstrukturer som kan kopplas till andra lösningar på 3DX-plattformen, inklusive tillverkningsstyrningslösningen DELMIA, CAE-sviten SIMULIA, etc.
Hur fungerar det? Förenklat så här: När en xCAD-fil sparas på 3DX-plattformen med Power’By-funktionalitet sker två saker:

  1. xCAD-filerna sparas eller ”vaultas” på plattformen
  2. En V6-produkt skapas, en modell som kan utnyttjas i andra 3DX-plattformsappar som simulering och tillverkning.
Power’By – en väg att migrerar V5-data till Dassaults nya 3DEXPERIENCE-plattform.

”Mer än 40 000 användare involverade på Toyota”
För Toyota är CATIA V5-databitarna det intressantaste, men det ska noteras att Dassault tidigare sagt att även SOLIDWORKS-filer (Parasolidbaserade) och andra filer från andra vanligt förekommande CAD-program ska kunna överföras till 3DX via Power´By, eller ”PLM Collaboration Services” (som man talat om inom DS/SW-sfären, vilket i sak torde vara samma lösning som ”Power’By”).

Bernard Charles kommenterade saken under telefonkonferensen med analytikerna på följande sätt:
– Det stämmer att Toyota valt 3DEXPERIENCE-plattformen med det vi kallar Power’By-lösningarna. Vi har en långvarig relation med Toyota, som sträcker sig över flera decennier. Denna relation har vi nu utvidgat långt in i framtiden. Med 3DEXPERIENCE-plattformen kommer det att finnas en enda sanning, från design till tillverkning (”one single source of thruth”).
Dassaultchefen noterade vidare att 3DEXPERIENCE-plattform kommer att ersätta interna system och andra gamla system hos Toyota.
– Precis som de gjorde när de för många år sedan valde att satsa på CATIA V5. För det andra kommer detta att vara ett mycket omfattande använt system inom koncernen. Det involverar mer än 40 000 användare, totalt sett över en flerårig tidsram, och som sträcker sig över flera varumärkesapplikationer, beroende på användarens roll. Vi är mycket glada att dela denna nyhet, som antagligen kommer att påverka hela sektorn.

En 3D-modell av Lockheed Martin JSF F-35. Enligt pressmaterial från Dassault Systemes ska bolaget standardisera produktutvecklingsarbetet på 3DEXPERIENCE-plattformen.

Lockheed Martin siktar på att standardisera på 3DEXPERINECE
Den andra stora beställningen Bernard Charles pekade på under telefonkonferensen var dealen med amerikanska flyg- och försvarsbolaget Lockheed Martin Aeronautics.
Bolaget ska, enligt Charles, standardisera sitt utvecklings- och produktframtagningsarbete på 3DEXPERIENCE-plattformen.
– Det stämmer, de standardiserar på 3DEXPERIENCE och utnyttjar flera branschlösningar för alla nya avancerade utvecklingsprogram. Detta är ett flerårigt partnerskapsavtal, som omfattar PLM-stöd för teknik och tillverkning. Målet inkluderar att förbättra kostnadsbilden för de produkter som tas fram och att skapa rationell tillverkningsbarhet, sa DS-basen.
Lockheed Martin siktar på att med detta samarbete till att bygga en digital tråd som sträcker sig från design genom tillverkning för nästa generations flygplan och helikoptrar.

Lockheed Martin använder en flera olika branschlösningar baserade på 3DEXPERIENCE-plattformen, som delar av ett större paket med digitala teknikverktyg. Affärsområdena Aeronautics och ”Rotary and Mission Systems” använder 3DX-plattformen för 3D-design, 3D Digital Mock Up:er och andra sub-PLM-lösningar i en omfattande digital miljö som är avsedd att förbättra samarbete, smidighet och snabbhet.

Visserligen tecknade Dassault Systemes för något drygt år sedan ”århundrets PLM-kontrakt” med den amerikanska flygjätten Boeing. Det 30-åriga avtalet kring Dassaults 3DEXPERIENCE-plattform (3DX) var värt en miljard dollar. Målsättningen för Boeing var, enligt en PLM&ERP News-intervju med Kenny Swope, senior direktör för bolagets affärsintegration, ”att inom ett par år ersätta uppsättningen av PLM-mjukvaror med 3DX-relaterade motsvarigheter”. Andra lösningar skulle i och för sig få vara kvar, men skulle fasas ut så fort som möjlig. 
Men PLM-verkligheten är besvärligare än man tror och stick i stäv med Boeings ”DS-besked” har exempelvis Siemens PLM slutit ett avtal med Boeing om att utöka användningen av Siemens PCB- och IC-mjukvara Mentor Graphics. Siemens köpte Mentor för några år sedan och denna mjukvara för design och simulering av kretskort och integrerade kretsar i allmänhet är sedan länge en av de viktigare för den amerikanska flygjätten. 
Nu är Mentor ”en del i Boeings intitiativ, Second Century Enterprise System (2CES)”. Det senare ett program som går ut på att transformera sig självt och därmed också flygindustrin för att möta ”detta århundrades utmaningar”.

Få val av PLM-leverantör är huggna i sten
Hur det slutar med 3DX-användningen och hur den utvecklas både på Toyota och Lockheed Martin, återstår dock ännu att se. Generellt kan konstateras att den här typen av stora principiella beslut har en tendens att holkas ur både på kort och lång sikt. Skälen är flera, men några är: Dels för att implementationsprocesser har en tendens att dra ut på tiden, dels för att en del mjukvaror kort sagt inte passar att använda, dels för att det ofta tar längre tid att lära in nya lösningar och skapa ”best practise” kring dem och dels för att kompatibilitet mellan gamla och nya format kan vara ett problem.
Den stora beställningen på 3DEXPERIENCE från Boeing under 2017 är ett bra exempel på ovanstående. Trots att man enligt en intervju med bolagets Kenny Swope, i PLM&ERP News, ”enbart skulle ha 3DX-plattformen uppe och rulla och enbart jobba med 3DX-appar inom 2-3 år,” är detta än idag långt ifrån förverkligande, om det ens någonsin förverkligas. Verkligheten är komplex, multi-mjukvarupräglad och faktum är att Boeing under de gångna åren efter avtalet med DS fortfarande gjort och gör nya stora beställningar på andra mjukvaror än de från DS och uppgraderar tidigare PLM-system, både från Siemens och PTC.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title