Annons

”Dystert, men inte nermörkt,” enligt Teknikföretagens konjunkturbarometer

Baserat på bedömningar från 520 företag, som tillsammans står för en försäljning som uppgår till 823 miljarder kronor är det, enligt Teknikföretagens senaste konjunkturbarometer, ännu en bra bit kvar innan företagen når upp till ”ett normalt affärsläge” och att produktionen ökar i årstakt.
Det är förstås Coronakrisen, som man menar, ”ligger som ett stort svart moln över framtidsutsikterna.” Det visar organisationens konjunkturbarometer för det tredje kvartalet.
Men riktigt ”nermörkt” är det inte, det finns också några positiva faktorer:
– Trots ökad orderingång för teknikindustri sammantaget ligger orderstockens storlek på fortsatt låg nivå. Positivt är att utfallet för orderstocken på index 85,6 tredje kvartalet ändå lämnat krisnivån 80,5 förgående kvartal, säger Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen.

”Helt eller delvis nedstängda ekonomier började åter öppna upp efter årets andra kvartal. Teknikföretagens undersökning visar att produktionsnivån ökar mellan andra och tredje kvartalet i år. Jämfört med tredje kvartalet i fjol kommer dock produktionsnivån fortsätta att vara oroväckande låg,” skriver Teknikföretagen apropå den senaste konjunkturbarometern.
– Efter en nära kollaps under andra kvartalet för maskinindustrin och dess leverantörer ökar nu orderingången om än i begränsad omfattning. Samtidigt minskar index för storleken på orderstocken för maskinindustrin oroväckande från 85,5 andra kvartalet till 82,7. Det signalerar mycket nära krisnivå. Rapporteringen av orderstockar är en återspegling av en mycket låg global efterfrågan på maskinutrustning för närvarande, säger Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen.

MÅTTLIG ÖKNING INOM TRANSPOPRTMEDELS-
OCH METALLINDUSTRIN
Ett tidigare omfattande fall i orderingång för transportmedels- och metallvaruindustrin har förbytts till en måttlig ökning. I instrumentindustrin och för medicinteknik är efterfrågan påfallande bra och de har inte påverkats negativt som övriga branscher inom teknikindustri.
Barometern utges i mars, juni, september och december.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title