Annons

E.ON anlitar Etteplan för anläggningsdokumentation

Teknikkonsulten Etteplan har tecknat ett nytt ramavtal med E.ON Energilösningar gällande tjänster inom anläggningsteknisk dokumentation. Etteplan har fått uppdraget att sköta dokumentationen av E.ONs nya kraftvärmeanläggning i Högbytorp, Bro.
- Genom Etteplan räknar vi med att uppnå en hög kvalitet och tillgänglighet på dokumentationen vilket kommer att leda till en kostnadsbesparing och samtidigt en högre tillgänglighet på anläggningen, säger Patrik Hedman på E.ON Energilösningar i Stockholm.

Etteplan är specialiserat sig på ingenjörstjänster, lösningar för inbyggda system/IoT och teknisk dokumentation. Just anläggningsteknisk dokumentation eller Asset Information Management (AIM) är ett allt viktigare område för företag som investerar i stora anläggningar. Utvecklingen drivs på av digitaliseringen och det hela kokar ner till att alltid ha tillgång till rätt information för att säkerställa anläggningens lönsamhet.
– Vi är mycket glada över förtroendet E.ON visar. Våra medarbetares erfarenhet och processkunnande är nyckeln till de värden vi kan skapa för E.ON, säger Eric Tengstrand, affärsområdesansvarig Teknisk dokumentation. Uppdraget är ytterligare ett bevis för att vi är en av de marknadsledande leverantörerna av tjänster inom AIM.

Uppdraget omfattar både dokumentationsledning och förvaltning samt syftar till att maximera effektiviteten i AIM. På detta sätt säkerställs att E.ON Energilösningar både i investeringsprojekt och ur ett förvaltningsperspektiv, alltid har tillgång till relevant och korrekt information.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title