Annons

EAM: IFS i digital nyckelroll när LKAB gör den största satsningen hittills i svensk industrihistoria

Med digitalisering och automatisering som viktiga faktorer för att förverkliga sina hållbarhets- och produktivitetsmål har företaget alltså valt IFS som leverantör av en toppmodern EAM-lösning med kapacitet att etablera en ny världsstandard för datadriven gruvdrift.
Statligt ägda LKAB, som grundades 1890, producerar 80 procent av järnmalmen i Europa och driver den största underjordiska järnmalmsgruvan i världen.

HOLISTISK DIGITAL TRANSFORMATIONSRESA
För att nå sina produktivitets- och miljömål har företaget påbörjat en holistisk digital transformationsresa för att säkerställa transparens i affärsprocesser, konsolidering och harmonisering av processer och data samt tillgång till insikter av hög kvalitet för att driva förbättrat beslutsfattande.
Det är som sagt ingen liten investering LKAB gör. Omvandlingen kommer att kräva satsningar i storleksordningen 10–20 miljarder kronor per år under en period av cirka 15 till 20 år inom LKABs verksamhet. Detta enbart för LKABs del. Bolaget menar att den nya strategin är ett svar på marknadsutvecklingen inom den globala järn- och stålindustrin, som genomgår ett teknikskifte.
Till bakgrunden om LKABs satsning hör att man genomförde en omfattande utvärderingsprocess i sökandet efter en EAM-lösning som kunde stödja bolagets verksamhetskritiska gruvdrift, samtidigt som målet var att få till en öppen arkitektur med enkla integrationer. En annan viktig faktor var att förse sin personal med intuitiv, lättanvänd mobil teknik för att säkerställa en positiv användarupplevelse.

– IFS Applications är en öppen lösning som kommer att kopplas till vår tekniska ryggrad och stödja våra nuvarande och framtida behov, säger LKABs marknadsdirektör, Markus Petäjäniemi.

”ETT LANDMÄRKE FÖR IFS’ MOLNBASERADE EAM-LÖSNINGAR”
Detta resulterade i valet av en molnbaserad lösning från IFS. Det man ville ha och fick var robust kapacitet inom viktiga områden som underhåll och logistik, inkluderat RESTful APIer baserade på OData-standarden och webbläsarbaserade användargränssnitt.
– För att leda industrin mot mer ansvarsfulla, resurseffektiva gruvmetoder behöver vi den allra bästa tekniken för att se till att våra medarbetare och tillgångar arbetar effektivt och säkert. IFS är en öppen lösning som kommer att kopplas till vår tekniska ryggrad och stödja våra nuvarande och framtida behov, kommenterar Markus Petäjäniemi.
Från IFS sida menar Elni Kullmer, chef för IFS Nordics att affären är en milstolpe:
– Absolut, detta avtal är ett ”landmärke” för IFS. Vi har stöttat EAM-processer i tillgångsintensiva industrier sedan 1980-talet och är stolta över att kunna ta med oss vår erfarenhet av detta spännande projekt. Vi ser fram emot ett långt och ömsesidigt fördelaktigt partnerskap.

MER ÄN 4 000 ANVÄNDARE I 20 LKAB-ANLÄGGNINGAR
IFS-lösningen kommer att användas av cirka 4 000 LKAB-anställda som arbetar i Sverige, England och Norge.
– LKABs mångsidiga verksamhet omfattar allt från kundrelationer till underjordiska aktiviteter, utveckling och transport. För att värdekedjan ska fungera smidigt krävs tydliga processer och ett välfungerande IT-system, som erbjuder support och underlättar arbetsdagen för personal och beslutsfattare. LKAB lanserar därför en ny applikationsplattform som en viktig del av sin digitaliseringsresa, summerar Kullmer.

– För att värdekedjan ska fungera smidigt krävs tydliga processer och ett välfungerande IT-system, kommenterar IFS nordenchef, Ellni Kullmer, dagens annonserade affär.

Den nya applikationsplattformen kommer att stödja:
* 3 800 anställda i Sverige, 300 i England och 200 i Norge
* 20 LKAB-anläggningar, varav fem i Sverige
* 10 dotterbolag i 12 länder
* 4 100 aktiva användare i underhåll / inköp
* 90 000 inköpsorder
* 160 000 fakturor
* 140 000 arbetsorder

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title