Annons

EAM/OEE: Nöjd med att Optiware köps av STORSPELAREN Aptean

När mjukvaruindustrin för tillverkningsrelaterade lösningar tar sats mot Industri 4.0 är det konsolidering som gäller. Att vara för liten när världens tillverkningsindustri digitaliseras – framför allt då de större tillverkarna – blir en nackdel i konkurrensen.
Det är en viktig del av bakgrunden till dagens besked att Optiware köps av Aptean, en global leverantör av affärskritiska programvarulösningar. Vad som är ”affärskritiska” lösningar kan diskuteras, men i Apteans fall handlar det om ERP- och Supply Chain Management-lösningar som hjälper till att lösa utmaningarna för process- och diskreta tillverkare, distributörer och andra fokuserade organisationer.
För Optiware gäller att man är en av de större leverantörerna av system för Overall Equipment Effectiveness (OEE) och Enterprise Asset Management (EAM) lokalt i Norden. Men man har haft i siktet att växa på den europeiska marknaden.
- Genom gå in i Aptean och bli en del av en större organisation kommer vi få tillgång till stor förmåga och vi kommer att dra nytta av Apteans kompetens på marknaden, säger Michael Ries, CEO, Optiware.
För den svenska marknaden tillhör det bakgrunden att danska Optiware är resultatet av samgåendet mellan API Maintenance Systems och AXXOS Industrisystem.

För Aptean är förvärvet av Optiware en genväg mot att utöka bolagets kapacitet på den europeiska marknaden, som är ett viktigt tillväxtområde för företaget. Optiwares produkter levererar produktivitetsförbättringar och optimalt utnyttjande av produktionsresurser samt stöder globala företags utveckling mot Industri 4.0 och Smart Manufacturing. Systemen API PRO EAM och AXXOS OEE erbjuder tillsammans uppkoppling av produktionsutrustning, kraftfulla verktyg för uppföljning av effektivitet och stöd för förbättringar, tillsammans med en av de mest flexibla EAM-lösningarna som finns tillgängliga på marknaden idag.

Strategiskt tillväxtområde för Aptean
Den europeiska marknaden är ett viktigt strategiskt tillväxtområde för Aptean, säger TVN Reddy, som är CEO för Aptean. Optiwares kapacitet kommer att bidra till vår tillväxtstrategi genom att utöka både vår portfölj av tillverkningssystem och vår närvaro på europeiska marknader, där vi satsar på expansion. Med sitt starka fokus på effektivitet, driftsäkerhet och produktivitet ser vi att vårt förvärv passar perfekt in med våra lösningar.
Aptean erbjuder efter köpet en mer komplett portfölj för tillverkare i specifika industrisegment som livsmedel, kemikalier, bilindustrin, läkemedel med flera. Bolagets ”Comliance Solutions” är byggda för företag som servar specifika marknader som finans, sjukvård, bioteknik och läkemedel. Över 2 500 organisationer i mer än 20 branscher och 54 länder jobbar i dagsläget med Apteans lösningar, som en central del i driften av sin verksamhet.

Tillför toppmodern funktionalitet
Från Optiwares synvinkel menar Michael Ries att man tillför toppmodern funktionalitet, synlighet och rörlighet.
– Detta är förstås förutsättningar för att tillgodose våra kunders behov – och att vår förståelse, erfarenhet och våra visioner är det som gör den verkliga skillnaden, säger Optiwarebasen.

Stark tillväxt under sex års ägande
Klart är också att Optiware har haft en stark tillväxt i både intäkter och vinst.
– Bolaget har utvecklats väl under vårt ägande och är väl positionerat för att dra nytta av den ökande digitaliseringen och omvandlingen till Industri 4.0, säger Erik Balleby Jensen, CEO och partner i danska equityfonden Capidea och ordförande i Optiware.
Efter cirka sex års ägande menar han att det därför är dags att avyttra bolaget till en ny ägare.
– Baserat på erfarenheter och samtal under M&A-processen tror vi att Aptean är rätt partner för Optiware att fortsätta tillväxtresan.

OPTIWARE har sitt huvudkontor i Danmark och har cirka 100 medarbetare i Europa, Asien och USA. Dessa kommer att bli en del av Apteans organisation.
Inga finansiella villkor för försäljningen avslöjas.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title