Annons

EazyStock lanserar en färdig integration mot Visma.net

EazyStock är för PLM&ERP News läsare känt som en av de mer framstående programvaruaktörerna när det gäller molnlösningar för lagerstyrning och inköp. Nu lanserar bolaget en integration mot Visma.net, en ”Connector”. Syftet är att skapa en automatiserad och integrerad lösning som, ”sparar både tid och pengar åt små och medelstora, distribuerande företag.”
- Visma.net är ett affärssystem i framkant. Vad vi nu möjliggör inom ramen för denna mjukvara är att kunna fånga upp eftefrågemönster på lagerartiklar, säkra prognoser och garantera leveranser utan att samla på sig en massa ”överlager”. Med vår Connector blir integrationen till en ickefråga och användaren kan komma igång med en optimerad lagerstyrning på nolltid, säger Agneta Linde, chef för EazyStocks globala partnerprogram.

Fördelen med färdiga integrationslösningar är att det tar bort fokus från systemproblematik till det som användarna av systemen egentligen har som huvuduppgift. I detta fall alltså lageroptimering. Med Connectorn kan användare av Visma.net kapa denna suboptimering med ett klick. EazyStock hämtar automatiskt data från affärssystemet, beräknar efterfrågan och optimal lagerkvantitet på samtliga varor, oavsett efterfrågemönster, och skickar sedan tillbaka förslag på inköpsordrar. Användaren behöver bara ingripa när denne får en varning om en avvikelse, s k ”management by exception”.

Exempel på interface i Eazystock.

Vänder fokus i arbetet åt rätt håll.  – Digitalisering är på allas läppar och framtidens inköpsavdelning behöver automatisera så mycket som möjligt för att kunna lägga tid på andra värdeskapande aktiviteter såsom strategiska beslut och innovation, säger EazyStock-chefen, Daniel Martinsson. Vår mjukvara är byggd för små och medelstora företag som tidigare inte haft resurserna att optimera sina lager på samma sätt som deras betydligt större konkurrenter. Våra kunder ser snabbt konkreta resultat i form av sänkta lagernivåer och höjd servicegrad.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title