Annons

Edgecam 2018 R1: Uppdaterade grovbearbetningscykler och förhindrande av regenerering

Som alltid när Vero Software-koncernens dotterbolag Edgecam släpper en ny version är det packat med nyheter och förbättringar. Den numera svenskägda – Hexagon - Verokoncernen erbjuder också en näringsrik miljö av tangerande IT-lösningar med bäring på just CAD-CAM, SurfCAM, WorkNC och Alphacam bara för att nämna några. I dagarna har hur som helst Edgecam annonserat sin 2018 R1-version. Det brukar vara två uppdateringar om året och bland de goda nyheterna finns i denna 2018 års första release finns sånt som en uppdatering av grovbearbetningscykler inom såväl svarvning som fräsning och förhindrade regenerering.

Det senare inte minst värdefullt. När en användare gör en redigering av ett kommando, kommer Edgecam 2018 R1 inte automatiskt att regenerera de återstående instruktionerna. Edgecams ”Brand Manager”, John Buehler, exemplifierar med att, ”när man redigerar ett verktygskommando sker det nu ingen regenerering om förändringen inte påverkar motsvarande cykler.”

Tidsbesparingar inom svarvning och fräsning. Två nyheter i grovbearbetning ger tidsbesparing inom både svarvning och fräsning, berättar svenska Edgecam-återförsäljaren, Edge Technologys chef, Anders Brunström.
– Det redan kraftfulla kommandot för identifiering av ämnen förstärks genom att även identifiera så kallat ”undercut” ämne. En egenskap som hjälper till att undvika luftskär, vilket minskar bearbetningstiden – i vissa fall med upp till hälften.

Den banbrytande strategin Waveform Roughing ger användarna möjlighet att bestämma radiestorleken när man använder helixbaserade inmatningar, genom att helt enkelt ange maximala och minsta värden, vilket kommer att styra verktygets ingång i materialet.
Automatisk kollisionsdetektering har lagts till i den grovsvarvcykeln. I tidigare versioner av programvaran var det nödvändigt att manuellt förlänga profiler för att undvika kollisioner. Vilket användarna inte längre behöver göra det själva på så sätt sparas tid när man skapar CAM-instruktionerna.
– En extra fördel är att den här nya funktionen kan användas för att producera säkrare verktygsbanor med hjälp av Strategy Manager, säger Brunström.

Stöd till Deep Hole Drilling. Edgecam 2018 R1 ger stöd till Deep Hole Drilling – oftast benämnd ”Gun Drilling”. Den nya strategin ger användaren möjlighet att kontrollera ingångs-, utgångs- och mellanborrningsförhållanden. Det här är särskilt viktigt där specialverktyg för Gun Drilling används och processen kräver en exakt rörelse.

Profileringscykeln, som används i både fräsning och svarvning, har två nya funktioner. Vid till exempel bearbetning i hårda material vill man ofta minimera verktygsavböjningen som uppstår. Edgecam löser detta genom att lägga till ett extra skär på samma geometri när så önskas. Ett förfarande för att förbättra noggrannheten och ytfinhet. Vidare förbättras beräkningen av cykeltiden tack vare den nya ”adjust feedrate” till cirkulärkommandon. I tidigare versioner av Edgecam korrigerade postprocessoren matningen vid cirkulär interpolering, vilket gav korrekta NC program, men inte den bästa cykeltidsberäkningen.

Helt nytt är stödet för JT filer. Detta är ett 3D-modellformat, ofta kallat neutralformat, som utvecklats av Siemens PLM Software.

– Eftersom detta filformat förväntas bli alltmer populärt kommer fler och fler Edgecam-användare att kunna använda dessa filer då de nu stöds i Solid Machinist for Parasolid-licensen. Edgecam stödjer även AutoCad 2018 DWG / DXF-filer, säger Edge Technology-basen.

En funktion för redigering av manuell fräsning möjliggör redigering av en manuellt skapad feature, istället för att återskapa en hel feature när extra kanter krävs. Detta förväntas ge betydande tidsbesparingar till Solid Machinist-användare.

Vidare – Edgecam Inspection, som lanserades i Edgecam 2017R2, har förbättrats avsevärt, vilket ger många nya funktioner till programvaran.

Full kontroll vid inspektionsredigering. Väsentliga framsteg har också gjorts med postprocessorutveckling och NC-utdata, genom nya möjligheter i Code Wizard. Detta inkluderar stöd för Fanuc-makron.

– Användare har nu full kontroll när man redigerar en inspektionsfunktion, inklusive en kalibrering. De kan också bestämma både feature och egenskaper, förklarar Brunström, och tillägger att funktionen ”Flytta punkt” i Inspection dessutom har fått ytterligare två alternativ: ”Fixed Axis” och ”Fixed On Surface”, vilket ger möjlighet att anpassa en mätpunkt längs en fast axel eller en yta.

Kommandot Plane Feature har förbättrats så att användarna kan välja att utvärdera planhet på mer än fyra probepunkter.

Uppdaterade dialoger med bilder. I Edgecam 2018 R1 fortsätter utvecklingen med uppdatering av dialoger med bilder och kontextkänslig hjälp. Nu uppdateras cyklerna ”B-Axis contouring” och de 3- och 5-axliga cyklerna. Detta hjälper inte bara erfarna användare att enkelt tolka ett sällan använt kommando, det hjälper också nya användare att snabbt förstå grundläggande funktionalitet.

En annan ny funktion som ger betydande tidsbesparingar är ”Pass Boundary To Cycles”. En optimerad verktygsbana skapas baserad på featurens geometri istället för de aktuella ämnets geometri, särskilt användbar när man skapar automatiska  verktygsbanor i Strategy Manager.
Vidare innehåller den nya versionen flera förbättringar för användarens arbete en är den förbättrade synligheten och följsamheten av Datum Workplane-markören.
Den nya markören är betydligt tydligare. Det ändrar utseende för att beteckna användningen – standard, dockningsläge eller maskindatum. Särskilt användbart när man arbetar med flera komponenter, på kuber och flera ytor.

Slutligen har ytterligare funktionalitet lagts till B-Axis Contouring Cycle, som introducerades i 2017R2-utgåvan (bilden ovan).

– Maximal ökning av inkrementell vinkelökning ökar ytfinheten vid bearbetning av komplexa profiler, avslutar Edge Technologys Anders Brunström.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title