Annons

Revolutionärt när Volvo Trucks och VCE visade upp det senaste

Den ser både cool och tuff ut, lastbilstillverkaren Volvos senaste transportlösning. Det var igår under bolagets Innovation Summit i Berlin, som man visade upp detta eldrivna, autonoma transportfordon. Som framgår av bilden är lastbilen alltså förarlös; istället är den uppkopplad mot ett transportkontrollcenter.
Från detta kontrollcenter övervakas fordonet utifrån parametrar som var varje fordon befinner sig, med vilken last och hur batteriladdningen ligger till. Med hjälp av dessa och andra data kan man styra och säkerställa den övergripande logistiken för en hel flotta av transportfordon, liksom att man har kontroll över att gods- och fordonsflödena är så effektiva som möjligt.
Systemet är avsett att användas på korta avstånd, som involverar stora lastvolymer och hög leveransprecision, till exempel mellan logistiska nav.
- Det här är ännu ett resultat av de spännande och innovativa lösningarna vi arbetar med inom automation, elektromobilitet och uppkoppling, säger Lars Stenqvist, teknisk chef för Volvo Group. Det visar på Volvokoncernens kompetens och vårt solida tekniska kunnande.
Under Berlineventet visade VCE också upp koncept för eldrivna hjullastare och grävmaskiner. "Revolutionärt," menade VCEs Ulrich Faß.

Stenqvist påpekade att man med detta och andra projekt intagit en ledande position när det gäller utvecklingen av nästa generations transportlösningar.
– Ett utvecklingsarbete som nu fortsätter i snabb takt, sa han och tillade att, ”den nya godstransportlösningen kommer att vidareutvecklas i nära samarbete med relevanta kunder.”

De autonoma elfordonen i detta nya smarta transportkoncept från Volvo är kopplade till en molntjänst och ett transportkontrollcenter.
– Fordonen är utrustade med sofistikerade system för autonom körning, noterar Lars Stenqvist. Transportkontrollcentralen övervakar kontinuerligt hur transporten avancerar och håller ett noggrant öga på varje fordons position, laddningsnivåerna för batterierna, lastinnehållet, servicebehoven och ett antal andra parametrar.

Han konstaterar också att, precis som i en industriell produktionsprocess, hastighet och körning skräddarsys för att undvika onödig väntan och öka leveransprecisionen. Som f d Scaniaman är väl inskolad i tankarna kring lean production:
– På så sätt blir det möjligt att minimera slöseri i form av buffertlager, samtidigt som tillgängligheten ökar. Dessutom: fordon som har samma väg samarbetar för att skapa ett optimalt flöde.
– Det här är hur ett autonomt, helt elektriskt och uppkopplat fordon kan se ut. Det har många smarta tekniska lösningar för säkrare, mer effektiv och hållbar transport som våra kunder kommer att behöva.

AI, sensorer och en ”superdator”. Det finns en hel del i det nya transportkonceptet med autonoma lastfordon som är typiskt för hur man förväntar sig att framtiden kommer att se ut. I detta blir utvecklingstrender som mjukvarudesignens ökande betydelse ett synnerligen framgångskritiskt inslag i produktutvecklingen, liksom IoT-lösningar, molnet och liknande.

Det nya fordonet är utrustat med mer än 30 sensorer, här finns kameror, radar, lidar och ultraljudssensorer.
– Fordonet kommer att använda en ”superkapacitetsdator” med aktiv kylning för att hantera värmen som genereras av den stora mängd snabba beräkningar som behövs, skriver Stenqvist i en presentationsartikel på nätet. Vi utvecklar också artificiell intelligens för att hantera alla beslut som behövs för att fordonet ska navigera och möjliggöra samverkan med andra trafikanter.

Notabelt är vidare att fordonet som sagt är hyttfritt. Det är onekligen så här initialt lite svårt att vänja sig vid bilden av en lastbil utan förare, men utvecklingen antyder att detta kommer att bli ett dominerande inslag i lastbilstransporter i framtiden. Även om Volvo hävdar att den transportlösning man nu presenterar bör betraktas som ett viktigt komplement till dagens lösningar. Så ska det ses och här finns onekligen en potential som kan hjälpa till att, som Stenqvist skriver, ”möta många av de utmaningar som samhället, fraktföretag och transportköpare står inför.”

Återanvändning av kunskap. I tidigare intervjuer har Stenqvist också pekat på koncernens diversitet som en styrka i utvecklingsarbetet.
– Absolut, vi kan återanvända kunskap, system och komponenter från exempelvis vår bussverksamhet och därmed snabbt gå in i elektrifiering av lastbilar.

– Vi och våra lastbilskunder har stor nytta av alla dessa år av erfarenhet på elfordonsområdet, säger Volvo Groups CTO, Lars Stenqvist.

Klart är också att bolaget ligger mycket väl till när det gäller eldrift, bl a beroende på att man tidigt ute. Redan 2008 lanserade man den första Volvo-hybridbussen och sedan dess har bolaget sålt mer än 4 000 hybrider och fullt elektrifierade bussar. Lars Stenqvist:
– Vi och våra lastbilskunder har stor nytta av alla dessa år av erfarenhet på elfordonsområdet. Även om de flesta komponenter och system är väl beprövade, finns det vissa skillnader för lastbilar, men här har våra ingenjörer tagit fram mycket bra lösningar. En skillnad är t ex att många av våra lastbilskunder anpassar sina fordon efter specifika ändamål som kräver mycket elkraft. Det kan vara kraft till en komprimeringsutrustning i en sopbil eller el till kylsystemet i ett kyltransportfordon.
Allt detta har materialiserats och med de två senaste ellastbilsmodellerna Volvo FL och FE Electric, har den svenska lastbilsjätten, menar Stenqvist, ledningen i lösningar för elektrifierade godstransporter i städer.

Volvo Buss’ elteknologi i centrum. En nyckelroll i Volvo Groups utvecklingsarbetet av eldrivna fordon spelas alltså av den teknologi för eldrift som utvecklats av Volvo Buss. Man har vidareutvecklat den avancerade tekniken härifrån och den kan av Volvo Group skräddarsys för att passa elektrifiering av olika fordonskategorier, till exempel lastbilar, bygg- och anläggningsmaskiner och marina och industriella applikationer.

Parallellt har Volvokoncernen under många år utfört en fördjupad undersökning av autonoma fordon och presenterat flera exempel på självkörande konceptfordon.

MILJÖVÄNLIGT & EKONOMISKT. LX2 har mycket låga ljudnivåer, förbättrad effektivitet, nollutsläpp och lägre driftskostnader jämfört med sina konventionella motsvarigheter.

LX2 – en revolutionerande prototyp från VCE. Koncernens styrka, talade vi om ovan och denna speglas förstås på flera ställen än buss- och lastbilssidan. Vid innovationseventet i Berlin presenterade Volvokoncernen också sin LX2-maskin, ett elektriskt, kompakt hjullastarkoncept. Här är det VCE, Volvo Construction Equipment, som står för produktutvecklingen. Det handlar om en andra generationens prototyp och LX2 är en del av ett forskningsprojekt som ännu inte är kommersiellt tillgängligt.
Några viktiga poänger med LX2 är att den levererar mycket låga ljudnivåer, har förbättrad effektivitet, nollutsläpp och lägre driftskostnader jämfört med sina konventionella motsvarigheter.

För att göra maskinen elektrisk har förbränningsmotorn ersatts med ett litiumjonbatteri. Detta lagrar tillräckligt med elektrisk energi för att driva maskinen i åtta timmar i sina vanligaste tillämpningar, som lätt infrastrukturbyggnad och landskapsarkitektur.
LX2 innehåller även två dedikerade elmotorer, en för drivlinan och en för hydrauliken. Frikoppling av delsystemen har lett till högre effektivitet både i systemen och i hela maskinen.
– LX2 är en revolutionerande prototyp med nollutsläpp som ger bättre effektivitet och lägre driftskostnader, utan att kompromissa med maskinens prestanda, säger Ulrich Faß, ”Emerging Technologies Manager” på VCE.

Den senaste batteritekniken. LX2 innehåller den senaste avancerade kemiska batteritekniken, noterade han vidare.
– Eldriften betyder att inga partiklar, kväveoxid eller koldioxid släpps ut i miljön. Detta, tillsammans med det faktum att den har extremt låga ljudnivåer, gör den idealisk för användning i städer och tätbefolkade områden, eftersom det kan användas utan att störa människor, sa Faß.
Samma sak gäller för EX2, konstaterar Ulrich Faß, det är en 100 procent elektriskt driven kompaktgrävmaskin. De här två maskinerna är ur miljösynvinkel idealiska för att arbeta tillsammans med varandra.

Precis som LX2 är EX2 också en del av ett forskningsprojekt och är inte kommersiellt tillgängligt. Prototypmaskinen levererar nollutsläpp, 10 gånger högre effektivitet, 10 gånger lägre ljudnivåer och minskad total ägandekostnad jämfört med sina konventionella motsvarigheter.

– Elektrifiering representerar vår industris framtid, säger Patrik Lundblad, teknisk chef på Volvo CE.

Forskningsprojekt tillsammans med Skanska. Vid eventet presenterade Volvo CE också sitt elektriska platsforskningsprojekt som syftar till att omvandla stenbrotts- och aggregatindustrin genom att minska koldioxidutsläppen med upp till 95% och den totala ägandekostnaden med upp till 25%.
Volvo CE och Skanska Sverige testar för närvarande den elektriska platslösningen i en verklig produktionsmiljö i tio veckor vid Skanskas Vikan Kross-stenbrott, nära Göteborg. Systemet innehåller prototyps elektriska och autonoma maskiner, inklusive den autonoma, batteridrivna lastbäraren HX2, LX1 och EX1, en kabelansluten grävmaskin.
– Elektrifiering av bygg- och anläggningsmaskiner kommer att skapa renare, tystare och effektivare maskiner – det här representerar vår industris framtid, avslutar Patrik Lundblad, teknisk chef hos Volvo CE.
– Vi är för närvarande inne i en period av exponentiell tekniktillväxt och är i början av ett paradigmskifte. På Volvo CE utvecklar vi teknik som är kopplad till elektromobilitet, automation och anslutning som kommer att gynna våra kunder och miljön genom att bidra till ökad maskinprestanda, produktivitet, effektivitet, säkerhet och hållbarhet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title