Annons

Eldrivna och autonoma: Volvo CE och Skanska ska testa andra generationes lastdumprar, HX2

Eldrivna och autonoma fordon på entreprenadområdet innebär tuffa utmaningar, konstaterade VCEs, Volvo Construction Equipment, Jenny Elfsberg, nybliven direktör för Volvo Groups Innovation Lab US, i en artikel i PLM&ERP News nyligen. Hon har en lång bakgrund som innovationsansvarig på VCE. Men utmaningar är till för att mötas vilket är precis vad VCE gör, inte minst när det gäller just el- och autonomiområdet.
I augusti förra året presenterade man också prototypen för den nya lastdumpern HX2. Fordonet är både autonomt och innefattar batteri-elektrisk drift. På VCE beskriver man det som en andra generationens konceptmaskin, som också är en del av ett el- och fjärrstyrningsprojekt syftandes till att omvandla detta industrisegment genom att minska koldioxidutsläppen med upp till 95 % och totala ägandekostnaden med upp till 25%. Maskinen är en vidareutveckling av bolagets HX1-modell, som var den första generationen av prototypen HX-maskiner. Utsidan är sig lik, men på insidan har det hänt saker:
- HX2 är fundamentalt annorlunda jämfört HX1, konstaterade Uwe Müller, Volvo CE: s huvudprojektledare för elprojektet. HX1 var ett konceptbevis, när vi visste att lösningen var genomförbar uppdaterade vi konstruktionskraven för HX2 och införlivade teknik och komponenter som vi delar inom Volvokoncernen, som elmotorer, batterier och kraftelektronik. Att integrera en helt ny drivlina var avgörande för att dra full nytta av den banbrytande elektromobilitetsutvecklingen som sker inom koncernen. Lägger man till detta den nya visionsfunktionen får vi upp en maskin på banan som kan upptäcka människor och hinder i närheten.
Volvo CE planerar nu att sätta HX2 på prov i september. I ett samarbetsprojekt med byggföretaget Skanska ska man ta in en serie HX2or i ett av sina svenska stenbrott för en 10 veckor lång försöksperiod.

Förutom HX2 inkluderar detta VCE-system ytterligare en maskinprototyp, en elektrisk hjullastare, och en hybrid elnätskopplad grävare.
– Vi har åtagit oss att flytta fram gränser och utforska framtidens teknik, kommenterar Jenny Elfsberg, saken. HX2 och det elektriska platsprojektet visar hur Volvo CE vill arbeta med kunder i tidiga utvecklingsfaser för att vässa prestanda och hållbarhet, samtidigt som kunderna sparar pengar.

Två batterier i varje HX2a. Enligt en artikel på Pit&Quarrys sajt kommer varje HX2a att bli utrustad med två batterier under försöken på Skanska. För att produktionen ska bli genomförbar kommer HX2orna att laddas upp vid en laddstation en gång under varje lastcykel.

Volvo CE förväntar sig att Skanska med detta system kommer att kunna producera runt 700 ton i timmen i detta system. I Skanskas traditionella last- och körsystem producerar stenbrottet cirka 1,5 miljoner ton per år.
– Vi har lovat full upptid, säger Uwe Müller. Detta kommer att ge oss  den kunskap vi behöver för att kunna bedöma vad som krävs för att vi sedan ska kunna ta det första kommersiella steget.

Hur långt bort ligger en kommersialisering? Frågan är hur lång bort kommersialisering av en fjärrstyd, möjligen också autonom, hjullastare från VCE ligger, undrar Pitt&Quarry i artikeln.

Utmaningen är tuff och även med Skanska-projektets erfarenheter i bagaget kommer det att ta en del tid, menar man. Samtidigt kan man konstatera att detta inte på något vis är bolagets första projekt på området. I ett nyligen genomfört tunnelbaneprojekt har Volvo CE samarbetat med Boliden, för att testa en fjärrstyrda lastare i en verkliga miljöer. Fördelarna med fjärrstyrt är flera, men en viktig handlar om ökad säkerhet. Ett område som är en klassisk ”Volvodistans” på både person- och lastbilssidorna. Säkerhet är ett slags DNA, som sitter i fabriksväggarna.
– Vi har ett uppdrag att uppnå noll olyckor med Volvo-produkter, säger Erik Uhlin, projektledare på VCE. Det bästa sättet att göra detta är att ta operatören bort från den farliga miljön där olyckor skulle inträffa. Det är ett sätt att mildra problemet.

Det håller Bolidens Fredrik Kauma, projektledare, med om.
– Absolut, säger han, gruvan är mörk och fuktig. Om du kan flytta operatören ut ur hjullastaren och förlägga dom till en ”kontorsmiljö” på ytan, är det en stor, positiv förändring för operatören.

80 procents effektivitet inom en timme. Men kan operatören av en fjärrstyrd hjullastare vara lika effektiv som en operatör som är placerad i en lasthytt? I Boliden-projektet hävdar man att operatören med den fjärrstyrda lastaren nått 80 procent effektivitet inom en timmes tid.
– Visst finns inlärningskurva för detta system som kan vara rätt brant, säger Erik Uhlin.

Allmänt sett är det ingen dålig siffra för nyinitierad teknik. Men det finns svårigheter, menar Kauma.
– Våra operatörer kunde inte vara lika effektiva som de kunde vara i hytten, säger han. Den nya lokalisering erbjuder inte samma feedback till operatören när han eller hon sitter i en fjärrkontrollstation. Det finns så många ingångar som kan vara lite svåra att kvantifiera.

Några utmaningar med fjärrstyrning. Vi ska titta på några intressanta erfarenheter från Bolidenprojektet; effekter och problem man kommer att titta närmare på för att de säger en hel del om skillnaden mellan direkta fysiska upplevelser och digitaliserade motsvarigheter.
* En speciell utmaning som Boliden-operatören stötte på var att tippa skopan på ett lastflak. Det var lite utmanande eftersom operatören fokuserade för mycket på kamerorna.

* Att strömma videobilder i realtid från den underjordiska gruvan var en annan utmaning.

– För att en operatör ska kunna hantera maskinen effektivt måste förseningen, eller eftersläpningen, vara minimal, säger Uhlin. Om förseningen är för stor blir det svårt. Man förlorar då förutsägbarheten.

* En annan bit handlar om att operatören som flyttats ut från hytten tappade en del av känslan för hur hårt man kan köra maskinen

– I vissa fall kan man säga att operatören körde maskinen för hårt, säger Uhlin. Här behöver vi någon form av mekanism som låter operatören känna av detta för att kunna dra ner en aning.

* Slutligen en fråga som relaterar till konstruktionen och hjullastarens eller maskinens utseende. Ska s a s se likadan ut som en vanlig, traditionell hjullastare?

– Vad händer exempelvis om vi helt tar bort hytten, funderar Uhlin. Det kan komma att bidra till att överbrygga effektivitetsgapet och få till 100 procent effektivitet.

Positiva erfarenheter – ”vi tror på fjärrstyrda hjullastare”. För Bolidens Fredrik Kauma Kauma, är erfarenheterna trots de ovan relaterade bitarna mycket positiva. Han ser mycket goda möjligheter kring vad som fjärrstyrningstekniken till sist kan komma att ”lägga upp på bordet”.
– Vi tror att detta kommer att bli kommersiellt genomförbart, säger Kauma. Jag talade med gruvchefen där vi utförde de här proven och han frågade när lastarna blir tillgängliga för försäljning…

Både Kauma och Uhlin är överens om i detta: Boliden-projektet är en framgång.
– Vi tror på fjärrstyrning som en del av framtiden, säger Uhlin. Inte minst i perspektivet av att det kommer att bli ett sätt att uppnå noll olyckor.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title