Annons

Elektroteknisk design: EPLAN tar ett djupgrepp i nya versionen – 2022-plattformen ett rejält lyft

Den nya partshanteringen erbjuder förstås vässad prestanda – det tillhör det normala med nya versioner – medan detta med förenklad navigering inte alltid fått den uppmärksamhet som den förtjänar. Dessutom har kopplingen mellan plattformen och molnlösningarna i EPLAN ePULSE stärkts ytterligare, till exempel med den nya produkten EPLAN eMANAGE.
”Allt detta,” menar man, ”ger mervärde långt bortom teknik – längs den integrerade värdekedjan och för hela det industriella ekosystemet.”
En annan framtidsinriktad förändring, som man puffar för och som ligger i tiden: från augusti 2021 kommer man att erbjuda nya licenser uteslutande via sin prenumerationsmodell, vilket innebär ett betydande plus i flexibilitet; medan det är mer oklart hur detta påverkar kostnadsbilden över längre sikt.

Detta sagt ska vi titta på ett antal höjdpunkter och nyheter i den kommande EPLAN-plattformen 2022. Så här ser det ut:

Enkel användning: Nytt användargränssnitt
Vi har ovan varit inne på användarvänlighet och vassare prestanda: Här har bolaget utvecklat den nya EPLAN-plattformen 2022 med en vilja att inspirera användaren för ögonen. Detta med fokus på både grafik och funktionalitet. Här finns ett helt nytt användargränssnitt med ett praktiskt ”mörkt läge”, en flexibelt nytt funktionsbar och som sagt, en ”backstage-vy”.
Kompletterande molnbaserade tjänster, som den nya produkten EPLAN eMANAGE öppnar nya möjligheter för samarbete mellan olika team i utvecklingsarbete. Alltid viktigt i de numera allt vanliga distribuerade utvecklingsmiljöerna.
Relaterat till det som idag brukar kallas ”användarupplevelse” är att EPLAN 2022s GUI nu är mer visuellt och funktionellt inriktat på appar för mobila enheter och internationellt etablerade stationära applikationer. Viktiga och ofta använda funktioner syns vid första anblick. Dessutom har gränssnittet för 2D- och 3D-design moderniserats från grunden.
Fördelar för användare är sånt som en enkel, intuitiv användning för både nya och erfarna designers.

”RIBBON-teknologi”: De viktiga verktygen finns alltid lätt och snabbt till hands
Nya funktionsbaren ger också snabb tillgång till viktiga verktyg; ”ribbon-teknologi”, med en menybar, är ju i dagsläget också det vanligaste sättet att uppnå detta med enkel och snabb tillgång på funktioner. Med detta slår man samman menyer och verktygsfält i ett enda område.
Fördelar för användare är att man möter viktiga funktioner direkt, vilket hjälper användarna att navigera i det rika funktionsutbudet. Annat är att flikarna återspeglar användaraktiviteter och arbetsflöden. Fliken ”Hem” visar vidare de mest använda objekten. Dessa menybarer är också dynamiskt baserat på den aktuella valda grafiska editeraren. Till exempel ändras menybarens innehåll när man byter från 2D till 3D-design.

”Backstage View”: En slags one-stop-shop
Den nya ”backstage-vyn” tillåter en användare att manipulera alla aspekter av ett EPLAN-projekt från en central plats. I allt från att öppna eller skapa projekt, exportera PLC- eller tillverkningsdata till att importera DWG-filer, ger backstage-vyn användarna en ”one stop shop”, alltså ett ställe där ”allt finns”, för att enkelt hantera projektdata.
Vilka är fördelarna med detta? Flera, bland annat att backstage-vyn ger en logisk organisation av alla projektrelaterade åtgärder. Eller att användare direkt kan öppna säkerhetskopieringsfiler, vilket gör det lättare att komma åt projekt. Ytterligare en vinst kan vara att den senast använda projektlistan är lätt tillgänglig.

Insert Center: Enkel åtkomst av till olika designverktyg
Nu är det slut med fler olika menyer för olika funktioner, som kan användas enligt olika metoder: med ”insättningscentret” kan användaren nu hitta alla nödvändiga makros, symboler och enheter i en miljö för att komplettera design på ett effektivt sätt. Insert Center är också alltid tillgängligt i det grafiska användargränssnittet och ger enkel åtkomst till de många olika designverktyg och objekt som finns i EPLAN.
Fördelar för användare är att full sökfunktion gör att man enkelt kan hitta nödvändiga komponenter med hjälp av välkänd terminologi. En annan är att man via favoritsektionen kan flagga sina mest använda komponenter och lagra dem för enkel åtkomst. Ytterligare en fördel är man med tagghanteringssystemet kan tilldela taggar till sina symboler, makron eller delar och gruppera dem efter deras arbetsflöden eller uppgifter. På så sätt kan enskilda komponenter hittas mycket enklare och snabbare. Bra sak, detta.
I sitt presentationsmaterial noterar EPLANs produktutvecklare även att de grafiska förhandsgranskningsrutorna ger visuell validering innan man väljer önskade komponenter. Användare kan också enkelt identifiera de olika varianterna.

Molnet och kopplingar åt alla håll är viktiga egenskaper i EPLAN 2022-plattformen.

Ny 2D-grafikmotor: Ökar prestandan i det dagliga arbetet
Inom t ex inom byggnadstekniken ökar kraven på kraftfull 2D-grafik som stöder hantering av stora mängder 2D-data. EPLAN-plattformen 2022 innehåller en ny grafisk motor baserad på modern teknik med fördelar som att man får en framtidssäker teknik för högkvalitativa resultat. Vidare är den nya 2D-grafikmotorn öppen för ytterligare förbättringar av funktioner och sist, men inte minst, den ger optimal pprestanda vid import av DXF- eller DWG-filer.

Ny ”Central Parts Management”: Objektorienterad datahantering
Vi ska slutligen säga några ord om nya ”Central Parts Management”, som är baserad på ny teknik för optimal kapacitet och prestanda. ”Den objektorienterade datahanteringen ger användarna mycket flexibilitet att anpassa sina delar,” skriver EPLAN. Med den nya varianthanteringen kan nu alla delegenskaper lagras med den skapade varianten, som gör att delar kan bära olika makron per variant. Dessutom drar IT-avdelningen fördelar såväl som installation av programvara från tredje part inte längre behövs för att implementera reservdelshanteraren.
Fördelar? Ökad användbarhet vid redigering av partsdata externt med Excel. Med den nya varianthanteringen kan nu också alla partsegenskaper lagras med den skapade varianten. Detta gör att delar kan bära olika makron per variant. Och slutligen: ny systemteknik hjälper användare att anpassa sina vyer och minimera deras egenskaper.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title