Annons

ELMIA Sub – IoT och 3DP i fokus: – Men industrin måste vara på hugget, sa Annie Lööf

Additiva tekniker får steg för steg allt större betydelse inom tillverkningsindustrin. 3D-printing representerar kort sagt ett paradigmskifte inom flera industriella segment, inte minst på tillverkningssidan. Detta märktes tydligt under Subcontractormässa på Elmia i Jönköping. Liksom att digitaliseringen, IoT (Internet of Things), AI (Artificiell Intelligens) och automation är områden som påverkar Sveriges konkurrensläge enormt mycket. På sista raden, menade exempelvis IoT-expetern Magnus Melander, som grundat alliansen Swedish M2M Services enablers, SMSE, kokar det ner till att svensk industri måste visa sig på hugget; ska vi upprätthålla den synnerligen konkurrenskraftiga nivån vi har som industrination är sånt som IoT, M2M (Machine-to-Machine) och additiva tekniker grundpelare där vi måste ta riktigt djupa grepp. Utvecklingstakten är hög och det gäller att kunna fokusera inte bara på att hantera den dagliga produktionen, utan också ha ögat mot horisonten, införa och utveckla de nya teknologierna. Han fick medhåll från politiskt håll av centerledaren Annie Lööf, som var på plats under en av dagarna.

Centerledaren, Annie Lööf, pushade för satsningar på digitalisering, AI och automatisering.
– Hänger vi med när detta tåg går så kommer svensk industri att fortsätta ligga i framkant även i framtiden, sa centerledaren.
Dock inte utan ett stänk av oro. För några år sedan låg Sverige i världstoppen vad gäller innovationer. Men under de senaste åren har andra länder både kommit ikapp och tagit sig förbi. Under årets Elmia Subcontractor har stort fokus legat på teknikutveckling och kanske framför allt Internet of Things. Tankarna kring detta präglade Annie Lööfs scenframträdande.
– Industrin kommer så klart att se annorlunda ut i framtiden. Men svensk industri kommer finnas kvar och vara en viktig del av samhället och ekonomin även i framtiden, sa Centerpartiets ordförande.
– Innovationer är någonting som Sverige har varit otroligt duktiga på genom åren. Men nu har vi tappat några positioner globalt sett. Kanske inte för att vi har blivit sämre, utan för att andra länder har rustat och blivit bättre. Nu gäller det att vi fortsätter i den anda som har varit en framgång för Sverige tidigare.

Annie Lööf ser framför allt tre nycklar till att Sverige ska tillbaka till världstoppen: Tät samverkan såväl mellan stora och små företag som med akademier, satsning på testbäddar samt kostnadsläge.
– För att vara konkurrenskraftig handlar det om att kunna utveckla produkter i Sverige och inte flytta sin produktion till andra länder. Då handlar det om kompetensförsörjning och klassiska skattefrågor, säger hon.

IoT: Företagen måste öka idéutbytet.
Vi var inne på Internet of Things ovan och klart är att detta ”fenomen” innebär nya möjligheter för den svenska industrin. Ett steg för att lyckas är att bli mer transparent som företag och utbyta idéer med andra. Ett sådant exempel är Combient som besökte Elmia Subcontractor och deltog på scenen under temat ”IoT skapar möjligheter för nya produkter och affärer”.
– I en situation där vi står inför nya teknologier och där innovationsbehovet är stort krävs det ett erfarenhetsutbyte. Sverige har en ganska stark industri med många internationella industribolag som har liknande utmaningar, att då byta erfarenheter kring allt detta är extremt viktigt, säger Patrik Tillman, Senior Relationship Manager på Combient.
Combient startade 2015 och är en sammanslutning av totalt 21 svenska och finska företag från vitt skilda branscher. Bland ägarna finns bland annat Atlas Copco, Electrolux och SEB. Efter hand har företag som Husqvarna, Södra och Kone blivit medlemmar. Visionen är att svensk – och finsk – industri ska bli nummer ett i världen på digital innovation.
– Förutom att utbyta erfarenheter vill vi också attrahera talanger till industriföretagen. Att hitta digital talang har historiskt sett varit svårt. Då kan vi som en mindre aktör kanske visa att det faktiskt pågår mycket som är roligt och att man får jobba med olika industriföretag, inte bara ett enda.
– Den tredje punkten handlar om vikten av att experimentera och att få upp farten, säger Patrik Tillman.
Hur viktigt är det för svenska underleverantörer att hänga med i teknikutvecklingen?
– Jag tror att omställningen är väldigt överväldigande, speciellt för en mindre underleverantör. Det blir: Hjälp, hur mycket resurser ska jag lägga på det här? Samtidigt tror jag inte att det finns några andra alternativ. Antingen går man vidare med att hitta egna lösningar eller så öppnar man upp för att ens kunder kan göra det åt en. Annars blir man irrelevant. Jag tror att det är en extremt dålig strategi att säga: Vi ska faktiskt inte göra någonting.

TRENDSPANING på Elmia: Robotar, automation och kompetens.
Robotar och avancerade datorer tar över allt mer av arbetet inom industrin. Kvar finns de mer avancerade arbetsuppgifterna. För att lyckas hitta rätt kompetens menade trendspanaren Peter Siljerud att företag måste jobba mer med sin egen image. Han var en av deltagarna under panelsamtalet ”Framtidens kompetens – en marknad i förändring” under Elmia Subcontractor. Panelen var enig om att repetitiva och rutinmässiga jobb kommer att försvinna med tiden och tas över av robotar.
– De jobb som blir kvar kommer att vara mer mänskligt orienterade som har att göra med kreativitet, innovation, nätverkande, omsorg, passion och originalitet. Det vill säga den typen av saker som människor fortfarande är betydligt bättre än datorer på, säger Peter Siljerud.
Den stora frågan för dagens industriföretag är hur de ska hitta rätt kompetens för framtiden. Peter Siljerud ger två konkreta tips till underleverantörerna på Elmia Subcontractor.
– Dels måste man förstå vad som händer i ens bransch för att veta vad det är man ska rekrytera. Det gäller att våga testa när det kommer nya spännande saker, som ny teknik, och ta reda på vad det innebär och hur det påverkar företaget.
– Dels tror jag också att man måste jobba med någon form av arbetsgivarvarumärke. Varför ska de jobba hos just oss? Vi erbjuder samma arbetsuppgifter och samma lön som företaget nästgårds, men vad särskiljer oss? Då tror jag att man nästan måste skapa någon form av sektkänsla – att vi är lite speciella.

Fordonsindustrin på väg uppåt.
Fordonsbranschen syntes förstås också bra på Elmia. Man är inne i en svag, men uppåtgående kurva. Det sa Fredrik Sidahl, VD på Fordonskomponentgruppen FKG, när han talade på Elmia Subcontractor.
Även om kurvan visar en positiv trend är det en bit kvar till siffrorna från rekordåret 2007 då omsättningen låg på 200 miljarder kronor. Fredrik Sidahl säger att det för i år möjligtvis kan hamna på 175 miljarder kronor.
– Exporten går väldigt bra. Där har siffrorna aldrig varit så höga och det visar att svenska underleverantörer har hittat kunder utomlands, sade han under presentationen.
Den inhemska marknaden är visserligen fortfarande störst och Europa, med Tyskland i spetsen, kommer därefter. Kina ligger på tredjeplats och Brasilien har fått ett rejält uppsving det senaste året.
Samtidigt är framtiden oviss med tekniska paradigmskiften både vad gäller drivlina och möjligheten till uppkopplade fordon. Fredrik Sidahl ser andra ägandeformer framför sig i framtiden där varje bil kanske nyttjas av flera personer. Vilket i förlängningen kan leda till att färre fordon tillverkas.
Men trots morgondagens utmaningar är framtidstron god, eller rentav mycket god, enligt de tillfrågade i Vägvisaren. Dessutom uppger 70 procent av underleverantörerna till fordonsindustrin att de har ökat sin omsättning under årets sex första månader.
– 2017 ser riktigt bra ut. Underleverantörerna fokuserar på en ökad konkurrenskraft och på att sälja sina produkter. Det är fortfarande Europa och Sverige som är den stora marknaden, men vi ser en tillväxt i Kina och är med i det racet, sade Fredrik Sidahl.

Det blåser positiva vindar bland underleverantörerna.
Slutligen ska konstateras att det ser bra ut på underleverantörssidan. När de stora industriområdena går uppåt hänger detta segment med. Högkonjunkturen fortsätter och det finns stor potential för det kommande året. Sinfs årliga underleverantörsbarometer visar att det blåser positiva vindar i svensk industri.
– Det råder stark optimism, menar Alexander Clomén, chefsjurist på Sinf.
Senaste året har det varit en sammanhängande positiv bild inom underleverantörsbranschen. Det visar Sinfs underleverantörsbarometer som Alexander Clomén presenterade på Elmia Subcontractor under onsdagen.
– Vi har nu fyra kvartal med väldigt positiva siffror, som tyder på att industrin går starkt. Så här bra konjukturläge och omsättningsförändring jämfört med föregående kvartal har vi inte sett sen 2010 ungefär, säger han.
De positiva siffrorna ser ut att fortsätta även nästa år. 75 procent av de tillfrågade företagen spår att 2018 ska bli ett ännu bättre år. En av anledningarna är det allt stadigare världsläget jämfört med hur det såg ut för ett år sedan, menar Alexander Clomén.
– Det är fortfarande skakigt till viss del, men bättre än för ett år sedan. Vi vet mer om Brexit, det amerikanska valet är avslutat och världslaget är stabilare.
Barometern visar också på att allt färre planerar att flytta ut sin produktion. Siffran har aldrig varit så låg, under de år Sinf har ställt den frågan till branschen. Dessutom svarar en ganska stor andel som svarar att man planerar att flytta in sin produktion till Sverige.
– Differensen mellan de som flyttar ut och flyttar in är den största sedan vi började mäta det här är den största någonsin, vilket naturligtvis är positivt, säger Alexander Clomén.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title